Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság védelme

Ennek az irányelvnek a célja a munkavállalók és az önálló vállalkozók szabad mozgása elé gördülő akadályok felszámolása, és egyúttal kiegészítő nyugdíjjogosultságuk védelme valamelyik másik tagállamba történő mozgásuk esetén. E védelem az önkéntes és a kötelező nyugdíjrendszereket egyaránt érinti , a 883/2004/EK rendeletben szereplő szociális biztonsági rendszerek kivételével.

JOGI AKTUS

A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről szóló, 1998. június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelv.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet a kiegészítő nyugdíjrendszerek azon tagjaira, illetve az ilyen rendszerekben jogosultságot szerzett olyan személyekre kell alkalmazni, akik már jogosultságot szereztek egy vagy több tagállamban vagy ilyen jogosultság várományosai.

Ez az irányelv a Közösségen belül mozgó munkavállalók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelme céljából négy főbb intézkedésről rendelkezik:

Egyenlő bánásmód a nyugdíjjogosultság fenntartása tekintetében

A tagállamok kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kiegészítő nyugdíjrendszer azon tagjainak szerzett jogai fennmaradjanak, akik egy másik tagállamba mennek munkavállalás céljából és ennek következményeként kilépnek az adott rendszerből, mégpedig ugyanolyan mértékben, mint az olyan tagoké, akiknek a javára már nem történik befizetés, de az adott tagállam területén maradnak.

A 2014/50/EU irányelv, amelyet 2018.5.21-ig be kell illeszteni az uniós országok nemzeti jogrendszerébe, biztosítja, hogy a kiegészítő nyugdíjjogosultsággal rendelkező valamennyi személy megőrizhesse jogosultságát, amennyiben valamelyik másik uniós tagállamba költözik életvitelszerűen vagy munkavállalás céljából. Az irányelv a következőket írja elő:

  • a kiegészítő nyugdíjjogosultságot legkésőbb három éves foglalkoztatást követően biztosítani kell. Amennyiben minimális korhatárt szabnak meg, az nem lépheti túl a 21 éves életkort;
  • a foglalkoztatói nyugdíjrendszerből a nyugdíjba vonulást megelőzően kilépő munkavállalók jogosultságát fennkell tartani , és az indexáláshoz hasonló kérdésekben a rendszerben maradó személyek jogosultságához hasonlóan kell kezelni azokat.

Határokon átnyúló kifizetések

A tagállamok biztosítják, hogy a kiegészítő nyugdíjrendszer az ilyen rendszerek alapján járó ellátásokat az azokat egyébként terhelő adók és kezelési költségek nélkül kifizeti egy másik tagállamban.

Kiküldött munkavállalók és a kiegészítő nyugdíj

A kiküldött munkavállalók maradhatnak a származási országuk nyugdíjrendszerében addig, amíg valamelyik másik tagállamban végzik munkájukat. Ily módon a kiküldött munkavállalók és - adott esetben - munkáltatóik mentesülnek a másik tagállamban a kiegészítő nyugdíjrendszerbe történő járulékfizetésre irányuló bármely kötelezettség alól.

A rendszer tagjainak tájékoztatása

A munkáltatók, a megbízottak vagy a kiegészítő nyugdíjrendszer kezeléséért felelős más személyek megfelelő tájékoztatást adnak a rendszer tagjainak a nyugdíjjogosultságokról és a rendszer alapján rendelkezésükre álló választási lehetőségekről, amikor azok másik tagállamba mennek.

A 2014/50/EU irányelv szerint valamely kiegészítő nyugdíjrendszerhez tartozó munkavállalók tájékoztatást kérhetnek arról, hogy a munkaviszony megszűnése vagy a költözés milyen módon érintheti kiegészítő nyugdíjjogosultságaikat, valamint e jogosultságok jövőbeni kezelésére vonatkozó feltételeket.

A rendszerből kilépő személyeket tájékoztatni kell jogosultságaik értékéről és kezeléséről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Tanács 98/49/EK irányelve

1998.7.25.

2002.1.25.

HL L 209., 1998.7.25.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Zöld könyv (2010. július 7.) a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé [COM(2010) 365 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2014/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv [Hivatalos Lap L 128., 2014.4.30.].

Utolsó frissítés: 04.08.2014

Top