Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós jogszabályok érvényesítésének felgyorsítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós jogszabályok érvényesítésének felgyorsítása

A végrehajtási irányelv (2014/67/EU irányelv) célja a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv (96/71/EK irányelv) végrehajtásának és gyakorlatban történő alkalmazásának a javítása, ezáltal pedig megfelelőbb védelem nyújtása a kiküldött munkavállalók részére és átláthatóbb, kiszámíthatóbb jogi keret biztosítása a szolgáltatók számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról (Hivatalos Lap L 159., 2014.5.28.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A 96/71/EK irányelv olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyek - transznacionális szolgáltatásnyújtás keretében - valamely uniós ország területére küldenek ki munkavállalókat annak feltétele mellett, hogy a kiküldést végző vállalkozás és a munkavállaló között a kiküldetés időtartama alatt munkaviszony áll fenn. A kiküldött munkavállaló olyan munkavállaló, aki meghatározott időtartam alatt munkáját valamely szokásos munkavégzése szerinti tagállamtól eltérő országban végzi.

Amikor a vállalatok élnek a szolgáltatásnyújtás szabadságával, a kiküldött munkavállalók szociális jogainak védelme, illetve e szabadságjog gyakorlásának előmozdítása érdekében a 96/71/EK irányelv a foglalkoztatás olyan kulcsfontosságú feltételeit tartalmazza, amelyeket a fogadó országban kötelező alkalmazni a kiküldött munkavállalók tekintetében. Ilyen feltételek például a következők:

  • a ledolgozható leghosszabb idő és a minimális pihenési idő;
  • az éves fizetett szabadnapok számának legalsó határa;
  • az alkalmazandó minimális bérszintek, ideértve a túlórázás bérezését is;
  • munkahelyi egészségvédelem, biztonság és higiénia.

Az alkalmazandó szabályokkal való bármilyen visszaélés megfelelőbb megelőzése és szankcionálása

A szabályokkal való visszaéléssel és azok (pl. az úgynevezett postafiókcégeken keresztül történő) kijátszásával szembeni küzdelem érdekében a 2014/67/EU irányelv olyan tényszerű elemek listáját tartalmazza, amelyek segítik annak felmérését, hogy egy adott szituáció valódi kiküldetésnek minősül-e (4. cikk).

A megfelelőbb jogbiztonság érdekében az irányelv egy sor indokoltnak és arányosnak tekintett nemzeti ellenőrzési intézkedést állapít meg, amelyek a 96/71/EK irányelv és maga a végrehajtási irányelv megfelelőségének nyomon követésére alkalmazhatók (9. cikk).

A munkavállalói jogoknak azalvállalkozói láncokban való fokozottabb védelme érdekében az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az építőiparban a kiküldött munkavállalók közvetlen alvállalkozói munkaviszonyban a minimális bérszintnek megfelelő mértékig, a munkáltatóval együttesen vagy a munkáltató helyett felelősségre tudják vonni a vállalkozót bármely kifizetetlen nettó járandóságért (12. cikk). A felelősségre vonatkozó ilyen szabályok helyett a tagállamok egyéb megfelelő jogérvényesítési intézkedéseket is tehetnek.

Az információkhoz való megfelelőbb hozzáférés

A tudatosság növelése és az átláthatóság fokozása érdekében az uniós országok kötelesek a kiküldött munkavállalókra alkalmazandó foglalkoztatási szabályokra és feltételekre, valamint kollektív szerződésekre vonatkozó információkat díjmentesen elérhetővé tenni egy egységes hivatalos nemzeti honlapon keresztül (5. cikk). Az információkat a fogadó ország hivatalos nyelvén/nyelvein, illetve a munkaerő-piaci keresletet figyelembe véve a legtöbb érintett nyelven is nyilvánossá kell tenni.

Megfelelőbb igazgatási együttműködés

A 2014/67/EU irányelv a megfelelőség - ideértve a tájékoztatás időkeretének - nyomon követéséért felelős nemzeti hatóságok közötti igazgatási együttműködés javítását szolgáló egyértelműbb szabályokat is tartalmaz (6. cikk). Az információmegosztással kapcsolatos hosszan elhúzódó probléma vagy az információnyújtás tartós elutasítása esetén a Bizottság a belső piaci információs rendszeren (az IMI-n) keresztül értesíthető. Az IMI-rendelet ilyen esetben kezd szerepet játszani. Az IMI rendszer egy többnyelvű elektronikus eszköz, amely lehetővé teszi a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak, hogy gyorsan és könnyen kommunikáljanak a belső piaci jogról partnereikkel az EU-ban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. Az irányelv ezenkívül azt is biztosítja, hogy az alkalmazandó szabályokat az egyik uniós országban be nem tartó szolgáltatókra kivetett közigazgatási szankciók és bírságok másik uniós országban is érvényesíthetők és behajthatók (VI. fejezet).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

96/71/EK irányelv

1997.2.10.

1999.12.16.

HL L 18., 1997.1.21.

2014/67/EU irányelv

2014.6.17.

2016.6.18.

HL L 159., 2014.5.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (Hivatalos Lap L 316., 2012.11.14.).

Utolsó frissítés: 09.08.2014

Top