Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Részmunkaidős foglalkoztatás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Részmunkaidős foglalkoztatás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

97/81/EK irányelv – az UNICE, a CEEP és az ESZSZ (szakszervezetek) által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv az Európai Unió (EU) munkáltatói és a szakszervezetek (szociális partnerek) között létrejött, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodást hajtja végre.
  • A megállapodás alapján meg kell szüntetni a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók indokolatlan megkülönböztetését, és javítani kell a részmunkaidős foglalkoztatás minőségét. További célja a részmunkaidős foglalkoztatás fejlődésének elősegítése önkéntes alapon, valamint annak lehetővé tétele, hogy a munkavállalók és a munkáltatók mindkét fél igényeit kielégítő módon szervezzék meg a munkaidőt.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőkre vonatkozik:

Ez a megállapodás olyan részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozik, akik – az uniós országokban kialakult gyakorlat szerint – munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek. Az alkalmi munkát végző munkavállalók objektív okokból, valamint az érintett uniós ország és szociális partnerei közötti konzultációkat követően kizárhatók a megállapodás hatálya alól.

Megkülönböztetésmentesség

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat tilos a velük összehasonlítható munkát teljes munkaidőben végző munkavállalóknál kevésbé kedvező bánásmódban részesíteni kizárólag a részmunkaidős foglalkoztatás okán, kivéve, ha az objektíven indokolható. A munkáltatónál eltöltött időtől, a munkaidőtől vagy kereseti feltételektől függővé tehetnek bizonyos foglalkoztatási feltételeket az uniós országok és a szociális partnerek közötti konzultációkat követően.

A részmunkaidős foglalkoztatás lehetővé tétele

Az uniós országoknak és a szociális partnereknek meg kell keresniük, felül kell vizsgálniuk és – szükség esetén – meg kell szüntetniük minden olyan jogi vagy közigazgatási problémát, amely csökkentheti a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit. Ha egy munkavállaló visszautasítja a teljes munkaidőről részmunkaidőre való áttérést, vagy épp fordítva jár el, az még nem elégséges indok az elbocsátására.

A munkáltatók szerepe

A munkáltatóknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a következőket:

  • a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy teljes munkaidős foglalkoztatásról – bármilyen elérhetővé váló – részmunkaidős foglalkoztatásra helyezzék át;
  • a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy részmunkaidős foglalkoztatásról teljes munkaidős foglalkoztatásra helyezzék át, ha ilyen lehetőség adódik;
  • részmunkaidős és teljes munkaidős munkahelyek időben történő közzététele;
  • a részmunkaidős foglalkoztatást a vállalkozás valamennyi szintjén elősegítő intézkedések;
  • megfelelő tájékoztatás nyújtását a munkáltatók képviselői számára a részmunkaidős foglalkoztatásról.

Végrehajtás

Az uniós országok vagy szociális partnerek a megállapodásban foglaltaknál kedvezőbb szabályokat is bevezethetnek. A megállapodás végrehajtása azonban nem lehet érvényes indoka a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók általános védelmi szintje csökkentésének.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. január 20-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2000. január 20 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a Munkafeltételek – Részmunkaidős foglalkoztatás című oldalát.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról – Melléklet: Keretmegállapodás a részmunkaidős foglalkoztatásról (HL L 14., 1998.1.20., 9–14. o.)

A 97/81/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Nemzeti végrehajtási intézkedések

A Bizottság szolgálatai által készített jelentés az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 17-i 97/81/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról, 2003.1.21.

Ezt a jelentést két tanulmány egészíti ki:

A Bizottság jelentése – Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló 97/81/EK irányelv végrehajtása (Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia) (2007)

Jelentések (Vezetői összefoglalók) az 1997/81/EK irányelv végrehajtásáról Bulgáriában és Romániában (2009)

utolsó frissítés 04.12.2016

Top