Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja az elbocsátott munkavállalók támogatása főként azokban a régiókban és ágazatokban, amelyeknek nem kedvezett a globalizált gazdaság felé való nyitás. Az EGAA a munkavállalóknak a munkaerőpiacra való szakmai visszailleszkedését célzó, 500 millió EUR potenciális éves költségvetésből áll.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1927/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) közvetlenül a nemzetközi kereskedelmemben bekövetkezett mélyreható átalakulások miatt elbocsátott európai munkavállalóknak a munkaerőpiacra való visszailleszkedését támogatja. Ez a támogatás egyéni és időben korlátozott. Idővel az Alap által előírt intézkedések célja, hogy segítsenek az elbocsátott munkavállalóknak új munkahelyet találni, és megőrizni azt.

2011. december 31-ig az Alap azoknak a munkavállalóknak is támogatást nyújt, akik a globális pénzügyi és gazdasági válság miatt veszítették el munkahelyüket.

A beavatkozás kritériumai

Az EGAA beavatkozásához a támogatási kérelmet a tagállamnak kell benyújtania.

A támogatás olyan esetekben ítélhető oda, amikor a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások valamely európai uniós országban komoly gazdasági zavarokhoz vezetnek. Ilyen eset lehet a behozatal jelentős növekedése, valamely tevékenységi ágazatban a piaci részesedés elvesztése, vállalkozások harmadik országokba történő áthelyezése. Az EGAA olyankor is beavatkozhat, amikor az elbocsátások közvetlenül és kimutathatóan a pénzügyi és gazdasági válságból erednek.

A gazdasági válság vagy zavarok következményei:

  • négyhónapos időszak alatt legalább 500 fő elbocsátása egy vállalkozástól, beleértve annak a beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat is; vagy
  • kilenchónapos időszak alatt legalább 500 fő elbocsátása egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két egymással határos régióban NUTS II szinten;
  • kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy kivételes esetekben az EGAA akkor is beavatkozhat, ha az elbocsátások súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra, még ha a beavatkozás feltételei nem teljesülnek is maradéktalanul. A kivételes esetekben nyújtott támogatás halmozott összege nem haladhatja meg az EGAA éves maximális összegének 15%-át.

Finanszírozott intézkedések

Az EGAA konkrétan a következőket finanszírozza:

  • munkakereséshez nyújtott támogatás;
  • személyre szabott átképzés;
  • vállalkozásösztönzés;
  • önálló vállalkozónak nyújtott támogatás;
  • ideiglenes jellegű, különleges „tevékenységi jövedelemtámogatások” (munkakereséshez nyújtott támogatások, mobilitási támogatások, szakképzési támogatások, olyan intézkedések, amelyek a hátrányos helyzetű vagy az idősebb munkavállalókat a munkaerőpiacon való maradásra, illetve az oda való visszatérésre ösztönzik stb.).

Az EGAA a passzív szociális védelmi intézkedéseket, például a munkanélküliségi támogatásokat nem finanszírozza.

Működés

Az Alapból támogatott munkavállalók éves száma több tényezőtől függ. Függhet a munkaerőpiac fejlődésétől, a tagállamok által benyújtott, elfogadható kérelmektől, illetve a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól, jóllehet az 500 millió EUR összegű potenciális éves költségvetése eddig nem merült ki.

A munkavállalók az EGAA támogatásából a tagállamok közvetítésével részesülnek. A támogatást vállalkozások számára nem utalják ki. Ezen túlmenően az Alap beavatkozási időtartama a kérelem benyújtásától számított 24 hónapos időszakra korlátozódik.

Az EGAA vészhelyzet vagy válsághelyzet kezelését célzó szolidaritási alap. Az EGAA nem finanszírozza vállalkozások vagy tevékenységi ágazatok szerkezetátalakítását.

Háttér

A gazdaságok nemzetközi verseny előtti megnyitásának általában pozitív hatásai vannak. A globalizáció fokozza a versenyképességet, továbbá új növekedési és foglalkoztatási távlatokat kínál.

A globális kereskedelem felé való nyitás mindemellett hátrányos gazdasági hatásokkal járhat. A kereskedelmi forgalom felerősödése ugyanis magában foglalja a helyi, nemzeti és regionális társadalmi-gazdasági rendszerek fokozottabb versenyeztetését. Ez a helyzet sérülékennyé teszi a legkevésbé versenyképes ágazatokat, ahol (a munkaerő átképzéséhez és a termelési rendszerek átállításához kapcsolódó) alkalmazkodási költségek jelentékenyek. Ez többek között a munkahelyek – időnként – tömeges megszűnésével jár.

A globalizáció kihívásainak kezelésre és előrejelzésére már globális választ adó strukturális alapokon, illetve a növekedést és a foglalkoztatást célzó európai stratégián túlmenően ez az egyedi alap elengedhetetlen az egyének tartós elszegényedése valamennyi kockázatának kizárásához.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1927/2006/EK rendelet

2007.1.19.

HL L 406., 2006.12.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

546/2009/EK rendelet

2009.7.2.

HL L 167., 2009.6.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2009. évi tevékenységéről [COM(2010) 464 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2008-as tevékenységéről [COM(2009) 394 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2008. július 2-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – „Szolidaritás a változással szemben. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap (EGAA) 2007-ben: áttekintés és kilátások” [COM(2008) 421 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság pozitív mérleget von az európai globalizációs alkalmazkodási alap (EGAA) működésének első évéről. Az Alap hatékonysága azonban rövid távon növelhető, ha eljárásai egyszerűsödnek, átláthatósága fokozódik, és ha a tapasztalatok cseréjét ösztönzik. A Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy megerősíti az Alapnak a munkahelyteremtésre, valamint az európai munkavállalók képzési lehetőségeire gyakorolt hatását. Az EGAA-t fel lehetne használni a munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez, valamint a gazdasági környezet alakulásának jobb elemzéséhez és előrejelzéséhez is.

Utolsó frissítés: 17.01.2011

Top