Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vállalati társadalmi felelősségvállalás az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vállalati társadalmi felelősségvállalás az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén – COM(2006) 136 végleges

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény a vállalati társadalmi felelősségre* (CSR) vonatkozó prioritásokat és intézkedéseket határozza meg a vállalatok fenntartható fejlődéshez, továbbá a növekedést és fejlődést célzó stratégia célkitűzéseihez való hozzájárulásában rejlő potenciál hatékonyabb kihasználása érdekében.

Ez nemcsak a vállalatok és az uniós gazdaság, hanem a társadalom egészére nézve is előnyökkel jár.

FŐBB PONTOK

A vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos gyakorlatok fejlődése számos szereplőt (például szakszervezeteket, befektetőket, fogyasztókat és nem kormányzati szervezeteket) érint.

Az Európai Bizottság a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítása céljából a következőkre összpontosít:

többszereplős kezdeményezések támogatása;

az uniós országokkal való együttműködés a vállalati társadalmi felelősséggel foglalkozó magas szintű nemzeti képviselők csoportjának keretében a nemzeti és regionális eszközök mobilizálása céljából;

a fogyasztók döntéseik hatásával kapcsolatos tudatosságának növelése;

a vállalati társadalmi felelősség előmozdítása a kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében.

Az Európai Bizottság által megvalósított politikának köszönhetően előrehaladás tapasztalható a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén. A 2011. évi közlemény felvázolja a vállalati társadalmi felelősség fogalmának a Bizottság által meghatározott modern értelmezését, valamint a 2011–2014-es időszakra tervezett, e területet érintő intézkedéseket.

A vállalati társadalmi felelősségre vonatkozó uniós stratégiában a következők szerepelnek:

a vállalati társadalmi felelősség láthatóságának erősítése és a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos gyakorlatok elterjesztése;

a vállalkozásokkal szembeni bizalom erősítése és mértékének nyomon követése;

a vállalati társadalmi felelősség piaci elismerésének javítása;

a vállalkozások szociális és környezeti információi átláthatóságának javítása;

a vállalati társadalmi felelősség integrálása az oktatásba, a képzésbe és a kutatásba;

a vállalati társadalmi felelősség jelentőségének hangsúlyozása a közpolitikák terén; valamint

a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos európai és a globális megközelítések megfelelőbb összehangolása.

A Bizottság a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos stratégia értékelése céljából elindította a 2011–2014 közötti időszakra vonatkozó nyilvános konzultációt a vállalati társadalmi felelősségvállalásról. A konzultáció célja az elért eredmények, a hiányosságok és a jövőbeni kihívások meghatározása volt.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló zöld könyv 2001-es közzététele óta úttörő szerepet tölt be a közpolitikának a vállalati társadalmi felelősség tekintetében történő alakításában.

KULCSFOGALOM

* Vállalati társadalmi felelősség (CSR): olyan elgondolás, amely alapján a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban. Noha a vállalati társadalmi felelősséget a vállalatoknak kell érvényre juttatniuk, a kormányok támogatói szerepet tölthetnek be szakpolitikai intézkedések és szabályozások révén.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén (COM(2006) 136 végleges, 2006.3.22.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati dokumentum: az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek érvényesítése – Jelenlegi állás (SWD(2015) 144 final, 2015.7.14.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011-2014) (COM(2011) 681 végleges, 2011.10.25.)

2014. évi Nyilvános konzultáció a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23–34. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve (2014. október 22.) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 1–9. o.)

utolsó frissítés 09.11.2015

Top