Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vezetéssel töltött idő a közúti fuvarozási ágazatban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vezetéssel töltött idő a közúti fuvarozási ágazatban

Az 561/2006/EK rendelet a munkakörülmények és a közúti biztonság javítása céljából a teherautó- és autóbuszvezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidejére vonatkozó szabályokat állapít meg.

JOGI AKTUS

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművekkel történő közúti árufuvarozásra és a kilencnél több személy (köztük a vezető) szállítására alkalmas járművekkel történő közúti személyszállításra vonatkozik.

A rendelet a jármű nyilvántartásba vételének helyétől függetlenül az EU-ban, valamint az uniós országok, Svájc és az Európai Gazdasági Térség országai között végzett közúti fuvarozás esetén alkalmazandó.

Minimális korhatár

A gépjárművezető és a kocsikísérő a 18. életévét betöltött személy lehet, de bizonyos körülmények között a tanuló kocsikísérők megengedett minimális életkora kivételesen 16 év is lehet (további részletek tekintetében lásd az 5. cikket).

A vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályok

Ezek részletes szabályait a 6., 7., 8. és 9. cikk határozza meg. E szabályok többek között a következők:

  • a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, amelyet azonban hetente legfeljebb két alkalommal meg lehet hosszabbítani 10 órára;
  • a heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát;
  • az összes vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 óránál;
  • négy és fél óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek legalább egy 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve, ha pihenőidőt tart;
  • a minimális napi pihenőidő legalább 11 óra, amelyet hetente legfeljebb három alkalommal le lehet csökkenteni 9 órára;
  • a rendszeres heti pihenőidő időtartama legalább 45 óra és a csökkentett heti pihenőidő legalább 24 óra.

Menetíró készülék

Az 561/2006/EK rendeletet a 165/2014/EU új rendelet módosította. E rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére és használatára vonatkozó követelményeket határozza meg, amely készülékeket be kell építeni az rendelet hatálya alá tartozó járművekbe.

A menetíró készülék a vezetési idővel, a szünetekkel és a pihenőidővel kapcsolatos adatokat, valamint a készenléti időt és a vezető által vállalt egyéb munkát rögzíti. A menetíró készülék alkalmazásának céljai a következők:

  • annak ellenőrzése, hogy a vezető megfelel-e a hatályos szabályoknak;
  • a hivatásos járművezetők vezetési idejének nyomon követése a kimerültség megelőzése céljából;
  • tisztességes verseny és közúti biztonság biztosítása.

Az új jogszabály intelligens menetíró készüléket vezet be, amely - amint működésbe lép - műholdas helymeghatározás segítségével automatikusan rögzíti az adatokat. E készülék célja, hogy javítsa a rendeletnek való megfelelést, és lehetővé tegye az esetleges csalások és visszaélések korai távészlelését.

A 3,5 tonnát meghaladó tömegű (áruszállító) és kilencnél több személy - beleértve a vezetőt is - szállítására alkalmas (személyszállító) új járművekbe kötelező e digitális menetíró készülék beszerelése.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

561/2006/EK rendelet

2007.4.11., a 10. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (3) és (4) bekezdése és a 27. cikk kivételével, amelyek 2006. 5. 1-jén lépnek hatályba.

-

HL L 102., 2006.4.11.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1073/2009/EK rendelet

2009.12.4., egy részleges alkalmazás kivételével, lásd 31. cikk

-

HL L 300., 2009.11.14.

165/2014/EU rendelet

2014.3.1., a 48. cikkben felsorolt kivételekkel

-

HL L 60., 2014.2.28.

Utolsó frissítés: 10.06.2014

Top