Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A digitális környezethez igazodó médiaműveltség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A digitális környezethez igazodó médiaműveltség

A médiaműveltség jelentős kihívást jelent az Európai Bizottság számára, mivel segít felvértezni az európai polgárokat az európai társadalomban egyre nagyobb szerepet kapó digitális környezet jobb megértését célzó eszközökkel.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2009/625/EK ajánlása (2009. augusztus 20.) egy versenyképesebb audiovizuális és tartalomipar, továbbá egy befogadó tudásalapú társadalom érdekében a digitális környezethez igazodó médiaműveltségről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az ajánlás egy versenyképesebb tudásalapú gazdaság és egyúttal egy befogadóbb információs társadalom megteremtése érdekében a digitális környezethez igazodó médiaműveltség javítását célozza.

Meghatározás

A médiaműveltség a médiához való hozzáférésre, a média és a médiatartalmak különböző aspektusainak megértésére és kritikus szemmel történő értékelésére való képesség. A médiaműveltség továbbá magában fogalja a különféle kontextusokban megvalósuló kommunikációra való képességet.

Akadályok

A médiaműveltség európai szintű fejlődését még mindig számos akadály nehezíti. Többek között hiányzik a tagállamok közös jövőképe ezen a területen. Továbbá a területhez kötődő nemzeti, regionális és helyi kezdeményezések ismertségének hiánya megnehezíti az európai hálózatok kiépítését. Következésképpen az érdekeltek közötti koordináció egyelőre hiányzik.

Kihívások

A médiaműveltségnek lehetővé kell tennie az európai polgárok számára a médiaüzenetek és tartalmuk jobb megértését és vizsgálatát, valamint azon készségek elsajátítását, amelyek által maradéktalanul betölthetik szerepüket az EU polgáraiként.

Ezenfelül elősegítheti a média pluralizmusának és függetlenségének megőrzését, lehetőséget nyújt a különféle társadalmi csoportok különböző nézeteinek kifejezésére, valamint támogatja a tolerancia és a párbeszéd által képviselt értékek fejlődését.

A médiaműveltség az európai audiovizuális örökség és kulturális identitás tudatosításában is fontos szerepet játszik, sőt, az újabb európai kulturális termékek megismertetését és népszerűsítését is támogatja.

Ezekkel a kihívásokkal szembesülve az Európai Bizottság javasolja, hogy a meglévő programok keretében ösztönözzék a médiaműveltséggel kapcsolatos kutatási projekteket.

Ajánlott intézkedések

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki és hajtsanak végre olyan társszabályozási kezdeményezéseket, amelyek eredményeként az európai médiára vonatkozó magatartási kódexeket fogadhatnak el.

Fontos, hogy támogassák és finanszírozzák a digitális környezethez igazodó médiaműveltség különféle vonatkozásaira és dimenzióira kiterjedő kutatást, tanulmányokat és projekteket.

A tagállamokat arra is ösztönzi, hogy konferenciák és egyéb nyilvános rendezvények keretében szervezzenek vitákat a médiaműveltségnek az iskolai tantervbe való beépítéséről, valamint arról, hogy a médiaműveltség részét alkossa-e az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák átadásának.

A tagállamoknak nemzeti kampányokat is szervezniük kell a kulturális örökség iránti érdeklődés növelése érdekében, valamint olyan képzéseket kell indítaniuk, amelyek felhívják a figyelmet a személyes adatok információs és kommunikációs hálózatokban történő feldolgozásával kapcsolatos kockázatokra.

Ezenkívül a Bizottság felkéri a médiaipart arra, hogy javasoljon eszközöket a médiaműveltségi szint növeléséhez, mint például a következőket:

  • digitális tartalomhoz és keresőprogramokhoz kapcsolódó tájékoztatási eszközöket;
  • a kereskedelmi kommunikációt szolgáló módszerekkel (termékelhelyezés és online hirdetés) kapcsolatos ismeretterjesztő kampányokat;
  • fiataloknak szóló tájékoztató csomagokat a személyes adatok feldolgozásáról;
  • a kreatív gazdaságról és a szerzői jogról szóló tájékoztató napokat.

Háttér

A Bizottság „A digitális környezethez igazodó médiaműveltség európai megközelítése” című 2007. decemberi közleménye hangsúlyozta a kereskedelmi kommunikációhoz, az audiovizuális művekhez és a digitális tartalomhoz kapcsolódó médiaműveltség fontosságát. A médiaműveltség magasabb szintjének elérése által közelebb kerülnénk azon célkitűzések megvalósításához, amelyeket az Európai Unió Lisszabonban, illetve az i2010 kezdeményezéssel összefüggésben jelölt ki magának.

Utolsó frissítés: 28.11.2009

Top