Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Online hozzáférés Európa kulturális örökségéhez

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Online hozzáférés Európa kulturális örökségéhez

Ez a közlemény az európai digitális könyvtár, az Europeana fejlesztésére irányuló folyamat elért eredményeit mutatja be. Az Europeana a nagyközösség számára egységes hozzáférési pontot biztosít az európai kulturális örökséghez. A legfontosabb kérdések a kulturális anyagok digitalizálását, online elérhetőségét, valamint digitális megőrzését érintik.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. augusztus 11.) – Kattintásnyira az európai kulturális örökségtől: A kulturális anyagok digitalizálása és online elérhetősége, valamint a digitális megőrzés terén az Európai Unióban elért eredmények [COM(2008) 513 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény ismerteti az eddig elért eredményeket és azokat a lépéseket, amelyek végrehajtására szükség van az Europeana, az európai digitális könyvtár fejlesztése érdekében. Külön hangsúlyt kapnak a tagállamok által végrehajtott, a kulturális anyagok digitalizálásáról és online elérhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK bizottsági ajánlást (2006. augusztus 24.) szolgáló intézkedések, amelyet a 2008. november 20-ai tanácsi következtetésekben is támogattak.

Az Europeana a digitalizált európai anyagok elérését biztosító közös, többnyelvű hozzáférési pont. 2007-ben fejlesztése új lendületet kapott, különösen az európai digitális könyvtár támogatására létrehozott alapítvány megteremtésével, amely összehangolja a kultúra különféle területeit. Az Europeana tesztváltozata 2008 februárjában vált elérhetővé azzal a céllal, hogy a prototípust még ugyanabban az évben novemberig bevezetik. Ezt a prototípust az elkövetkezendő két év során teljesen működőképes szolgáltatássá fejlesztik.

Az Europeana fejlesztése során még elvégzendő feladatok:

 • a szerzői jogi védelem alatt álló anyagok felvétele;
 • többnyelvű keresési és letöltési funkciók biztosítása;
 • együttműködést segítő eszközök integrálása;
 • az Europeana szélesebb körű közönség általi megismerésének támogatása.

A fent említett ajánlás alapján a tagállamok a következő előrelépéseket érték el:

 • digitalizálás – A legtöbb tagállam számba vette a digitalizálás terén folyó tevékenységeket, valamint digitalizálási stratégiákat és terveket készített. A felméréseket azonban nem használják szisztematikusan, illetve a stratégiák és tervek nem határoznak meg számszerű célokat. További erőfeszítések szükségesek ezeken a területeken, továbbá a pénzügyi tervezés terén. Bár egyes tagállamok jelentős összegű forrásokat fordítottak a digitalizálás finanszírozására, további anyagi forrásokra van szükség. Ez a köz- és a magánszféra által létrehozott partnerségek vagy magánfinanszírozás útján valósulhat meg. Az is elengedhetetlen fontosságú, hogy a digitalizált művek mennyisége tovább növekedjen. Ezért számos tagállam digitalizáló műhelyeket hozott létre;
 • online elérhetőség – Számos tagállam hozott vagy hoz létre olyan nemzeti szintű internetes portálokat, amelyek gyűjtőoldalként szolgálhatnak az Europeana számára. A legtöbb tagállam olyan szabványok kialakításán is dolgozik, amelyek nélkülözhetetlenek az európai szintű interoperabilitás megteremtéséhez. A szerzői jogi oltalom alatt álló anyagok elérhetővé tételének érdekében egyes tagállamok lépéseket tettek a tartalomtulajdonos magánszemélyeknek a munkájukba való bevonására. Mindazonáltal a gazdátlan művek esetében az előrehaladás korlátozottnak tűnik. Erre való tekintettel egyes tagállamok jelezték, hogy európai szintű megoldást tartanának kívánatosnak. Hasonlóan csak kevés előrelépés történt az olyan művek digitalizálási jogainak megszerzésével és online elérhetővé tételével kapcsolatban, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerültek vagy már nem forgalmazzák azokat, továbbá a köztulajdonban lévő művek felhasználását akadályozó tényezőkkel kapcsolatban. Nagyobb figyelmet kell szentelni különösen az utóbb említett problémának, mivel feltétlenül szükséges, hogy továbbra is biztosítsák az ilyen művekhez való hozzáférést;
 • digitális megőrzés – A legtöbb tagállam már elkezdte megfogalmazni a digitális megőrzésre vonatkozó stratégiákat, néhányan már a megőrzésre vonatkozó konkrét terveket is kidolgoztak, ám ezek megvalósítása, illetve a támogatásukra szolgáló pénzügyi háttér továbbra is korlátozott. A kulturális anyagok megőrzési célú sokszorosítását a tagállamok túlnyomó része már engedélyezte, és a fennmaradó tagállamok is már tervezik a szükséges jogalkotási intézkedéseket. A kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat is korszerűsítették már a legtöbb tagállamban, azonban jelentős különbségek vannak a hatálya alá tartozó anyagok és a kötelespéldány kritériumai között. Számos tagállam az egyes intézmények (rendszerint a nemzeti könyvtár) által történő úgynevezett „webes szüretelésre” (az interneten található anyagok nagy volumenű gyűjtésére) vonatkozó jogszabályokat is hatályba léptetett. Egyébként a webes szüretelés során gyűjtött anyagokhoz való hozzáférés a szellemi tulajdonra és a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogok miatt továbbra is korlátozott.

Bár a tagállamok jelentős mértékű előrehaladást értek el a kulturális információk online elérhetővé tétele területén, további intézkedésekre van szükség különösen az alábbiak tekintetében:

 • a digitalizálás finanszírozása és a digitalizálásra vonatkozó számszerű célkitűzések;
 • az Europeana támogatása;
 • a gazdátlan művek, valamint a kereskedelmi forgalomban már nem kapható, illetve forgalomba nem kerülő művek digitalizálásának és elérhetőségének megteremtésére vonatkozó jogszabályi és egyéb intézkedések;
 • a digitális megőrzésre vonatkozó pénzügyi és szervezési intézkedések.

2006-ban felállították a digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű szakértői csoportot, amely gyakorlati segítséget nyújt a tagállamoknak a fent említett ajánlás végrehajtásában. A csoport a munkája során különösen a köz- és a magánszféra közötti partnerségekre, a tudományos információkra, valamint a szerzői jogi problémákra összpontosít.

Az Europeana által nyújtott szolgáltatások fejlesztésének érdekében a műszaki kérdések területén szükséges a fejlődés, különösen azért, hogy olcsóbb és jobb minőségű digitalizálási és megőrzési módszereket tudjanak kialakítani. A Bizottság a kutatás-fejlesztési keretprogramok és az eContentplus program keretein belül támogatta ezt a folyamatot. A Bizottság hangsúlyozta az iránti elkötelezettségét, hogy politikai kezdeményezésein és finanszírozási programjain keresztül továbbra is támogatást biztosít az Europeana és más, a digitális kulturális anyagok elérhetőségét és megőrzését javító projektek számára.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „Europeana: a fejlesztés következő szakasza” [COM(2009) 440 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a közlemény körvonalazza az Europeana megvalósítására vonatkozó jövőbeli kihívásokat.

Az Europeana eredményei pozitívnak tekinthetők abban az értelemben, hogy több mint 4,6 millió könyv, újság, filmfelvétel, térkép, fénykép és dokumentum digitalizált változatához nyújt hozzáférést, valamint több mint 1000 kulturális intézménytől kap további hozzájárulásokat.

A közlemény azonban néhány problémát is említ az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a tagállamok nem egyenlő mértékben biztosítanak kulturális anyagokat. Franciaország közreműködésének köszönhető a digitalizált állomány mintegy 47%-a, míg más tagállamok – mint például Lengyelország és Magyarország – elsősorban könyvekkel járultak hozzá;
 • a szerzői jog kérdése, ugyanis a közelmúltbeli művek védelmet élveznek, melynek következtében korlátozott a hozzáférés ezekhez, eltérően az 1900 előtti művektől. Ezért fontos a jogtulajdonosokkal történő együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy a védett művekhez való hozzáférés is javuljon. Továbbá kihívás rejlik a digitalizálás jogi következményeiben is;
 • az Europeana finanszírozása és irányítása.

További erőfeszítések szükségesek tehát annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok maradéktalanul élvezhessék az Europeana összes szolgáltatását.

A Tanács 2008. november 20-ai következtetései az európai digitális könyvtárról, az Europeanáról [Hivatalos Lap C 319., 2008.12.13.]. Következtetéseiben az Európai Unió Tanácsa kifejezte megelégedettségét az Europeana európai könyvtár fokozatos létrehozásával, valamint a tagállamoknak a projekt iránti elkötelezettségével kapcsolatban. A projekt sikerének érdekében a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy:

 • folytassák a nemzeti célkitűzéseik megvalósítására irányuló stratégiájukat;
 • támogassák a célkitűzések közötti szinergiahatásokat a digitalizálás, valamint a kulturális anyagok online elérhetőségének javítása során;
 • építsék be a digitalizált kulturális anyagokat az Europeanába;
 • könnyítsék meg a gazdátlan művek digitalizálását és online elérhetőségét.

Az Európai Bizottságot felkéri, hogy ösztönözze az Europeana fejlesztését, népszerűsítse azt Európában és világszerte, valamint bátorítsa azokat a köz- és a magánszféra által létrehozott partnerségeket, amelyek a fejlesztésében részt vesznek.

See also

 • További információkért kérjük, látogasson el az Európai Bizottság „Európai információs társadalom” tematikus portáljának „Digitális könyvtárak” kezdeményezés (DE) (EN) (FR) című internetes oldalára!

Utolsó frissítés: 19.11.2009

Top