Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A polgári kezdeményezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A polgári kezdeményezés

Az Európai Unió (EU) polgárai a kezdeményezési jog értelmében felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy a saját hatáskörébe tartozó bármely területen jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen be. Ez a nemzetek feletti részvételi demokrácia első példája.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) polgárai a kezdeményezési jog értelmében felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy a saját hatáskörébe tartozó bármely területen jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen be. Ez a nemzetek feletti részvételi demokrácia első példája.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet állapítja meg a polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

FŐBB PONTOK

A kellően széles körű támogatás biztosítása érdekében a polgári kezdeményezést az uniós országok legalább egynegyedéből származó 1 millió állampolgárnak kell támogatnia; ez jelenleg 7 országot jelent. Létezik egy további követelmény, amely előírja az országonkénti aláírók legalacsonyabb, az ország lakosságával nagyjából arányos számát (degresszív arányosság).

A polgári kezdeményezés megszervezése

Kezdeményezés indításához a polgároknak „polgári bizottságot” kell létrehozniuk, amely legalább hét olyan személyből áll, akik legalább hét különböző uniós országban rendelkeznek lakóhellyel. A bizottság tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik elérték az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort. A kezdeményezést nyilvántartásba kell venni az Európai Bizottság honlapján. Ha teljesültek a nyilvántartásba vételnek a rendeletben megállapított feltételei, a Bizottság megerősíti a nyilvántartásba vételt, a szervezőknek pedig egy évük van az aláírások (támogató nyilatkozatok) begyűjtésére.

A polgári kezdeményezés aláírása

A már említett választójogi korhatár vonatkozik a támogató nyilatkozatot aláíró személyekre is. Ezeket a nyilatkozatokat papíron és online is ki lehet tölteni, amennyiben a szervezők létrehoztak egy online gyűjtési rendszert.

Egymillió aláírás. Mi a következő lépés?

A Bizottságnak három hónapja van arra, hogy a kezdeményezést megvizsgálja. Ebben az időszakban a Bizottság találkozik a szervezőkkel, akiknek arra is lehetősége nyílik, hogy a kezdeményezést az Európai Parlamentben közmeghallgatáson mutassák be. A Bizottság hivatalos választ küld, amelyben elmagyarázza, hogy mit kíván tenni, és mi indokolja a döntését. A Bizottság nem köteles jogszabályra irányuló javaslatot tenni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. április 1-jétől hatályos.

További információ az Európai Bizottság európai polgári kezdeményezésről szóló honlapján érhető el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

211/2011/EU rendelet

2011.3.31.

2012.4.1.

HL L 65., 2011.3.11., 1-22. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. január 25.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 89, 2012. március 27., 1-2. o.).

A Bizottság 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 11.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének felváltásáról (HL L 247, 2013. szeptember 18., 11-19. o.).

A Bizottság közleménye a „Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!” európai polgári kezdeményezésről (COM(2014) 177 final, 2014. március 19.).

A Bizottság 531/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 148, 2014. május 20., 52-53. o.).

Helyesbítés a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének felváltásáról szóló, 2013. július 19-i 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (HL L 235, 2014. augusztus 8., 19-19. o.).

A Bizottság 2015/1070/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 31.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VII. mellékletének módosításáról (HL L 178, 2015.7.8., 1-11. o.).

A Bizottság közleménye az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezésről (COM(2014) 355 final, 2014. május 28.).

utolsó frissítés 08.07.2015

Top