Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A jogi felelősség megállapítására irányuló kereset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A jogi felelősség megállapítására irányuló kereset

A felelősség megállapítása iránti kereset az Európai Unió Bírósága előtt indítható keresetek egyike. Lehetővé teszi a kárt szenvedett magánszemélyek vagy a tagállamok számára, hogy kártérítést szerezzenek a kárt okozó intézménytől.

A felelősség megállapítása iránti kereset az Európai Unió Bírósága elé beterjesztett kereset. A tagállamok vagy magánszemélyek terjeszthetik be.

A felelősség megállapítása iránti kereset kártalanítást tesz lehetővé olyan kár miatt, amelyért az Unió felelős. Ez alapján kétféle kereset létezik:

  • az Unió szerződéses felelősségére vonatkozó kereset, abban az esetben, ha az Unió maga is szerződéses fél;
  • az Unió szerződésen kívüli felelősségére vonatkozó kereset, olyan esetekben, amikor a kárt az Unió szervei vagy alkalmazottai okozták feladataik ellátása során.

Az Unió szerződéses felelőssége

Az Unió szerveinek és alkalmazottainak módjában áll olyan szerződéseket kötni, amelyek felelősségre kötelezik az Uniót. Ezért a Bíróság nem minden esetben rendelkezik hatáskörrel az ilyen szerződésekből fakadó jogvitákkal kapcsolatos ítélethozatalban.

A felelősség megállapítása iránti kereset ugyanis csak akkor nyújtható be az Európai Unió Bíróságához, ha arról választottbírósági záradék rendelkezik. Másképp fogalmazva: annak a szerződésnek, amelyben az Unió szerződő félként szerepel, tartalmaznia kell egy olyan záradékot, amely jogvita esetén az Európai Unió Bíróságát határozza meg hatáskörrel rendelkező bíróságként. Ilyen záradék hiányában a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a szerződésből fakadó jogvitával kapcsolatos ítélethozatalban.

Az Unió szerződésen kívüli felelőssége

Az Uniónak meg kell térítenie azokat a károkat, amelyekért felelős. A károkat okozhatja például az EU valamely alkalmazottja feladatainak ellátása során. A károk ugyanúgy eredhetnek az európai intézmények normatív tevékenységéből, például egy rendelet elfogadásából.

Az Unió szerződésen kívüli felelőssége az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata által kialakított egységes szabályokat követ. A kereseteket a kártérítést igénylő, károsult magánszemélyek vagy a tagállamok nyújthatják be. Az igény érvényesítésére vonatkozó határidő a kár keletkezésétől számított öt év.

A Bíróság abban az esetben ismeri el az Unió felelősségét, ha az alábbi három feltétel egyszerre teljesül:

  • a felperes kárt szenvedett;
  • az európai intézmények vagy alkalmazottaik az európai uniós jog szerint jogszerűtlen magatartást tanúsítottak;
  • közvetlen ok-okozati kapcsolat áll fenn a felperes által elszenvedett kár és az európai intézmények vagy alkalmazottaik jogszerűtlen viselkedése között.

A felelősség megállapítása iránti kereset csak akkor nyújtható be az Európai Unió Bíróságához, ha felmerülhet az Európai Unió felelőssége. Az európai uniós jog nem megfelelő alkalmazásából fakadó kár esetén a magánszemélyek is megállapíthatják a tagállamok felelősségét. Emiatt a tagállamok ellen benyújtott kereseteket a nemzeti bíróságok előtt kell lefolytatni.

A Bíróság és a Törvényszék közötti hatáskör-megosztás

A Törvényszék a magánszemélyek által indított keresetek első fokon történő tárgyalásában rendelkezik hatáskörrel.

A Bíróság pedig a tagállamok által indított keresetek tárgyalásában rendelkezik hatáskörrel. A Bírósághoz a Törvényszék által első fokon hozott határozatok elleni fellebbezésekkel is lehet fordulni. Ez utóbbi esetben a Bíróság csak jogi kérdésekben jár el, és nem alkot új ítéletet a tényállásról.

A Bíróság és a Törvényszék az Unió szerződéses felelősségét megállapító keresetekről is hozhat határozatot. Ezek a keresetek azon szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően alkalmazhatók, amelyekben az Unió szerződő félként szerepel.

See also

Utolsó frissítés: 26.11.2010

Top