Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU nemzetközi megállapodáson alapuló aktusai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU nemzetközi megállapodáson alapuló aktusai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 216. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke

MIT TARTALMAZNAK AZ UNIÓS SZERZŐDÉSEK AZ EU MEGÁLLAPODÁSON ALAPULÓ AKTUSAIRÓL?

  • A nemzetközi megállapodáson alapuló aktusok az egyoldalú aktusokkal (így a rendeletekkel, irányelvekkel, határozatokkal, véleményekkel és ajánlásokkal) együtt alkotják az EU másodlagos jogát.
  • Ezek a megállapodások a köz- és nemzetközi jog hatálya alá esnek, valamint a szerződő felek között megtárgyalt jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek.
  • Az egyoldalú aktusokkal ellentétben a megállapodáson alapuló aktusok nem jogalkotási eljárás eredményeképpen vagy egy intézmény puszta akaratából születnek.

FŐBB PONTOK

Nemzetközi megállapodások (egyezmények és szerződések)

A nemzetközi megállapodások egyrészt az Unió, másrészt a nemzetközi közjog szerinti másik fél (pl. állam vagy nemzetközi szervezet) között jönnek létre. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 216. cikke felsorolja azokat az eseteket, amelyekben az Unió jogosult ilyen megállapodást kötni. Tárgytól függően a tárgyalás és az aláírás után egy másodlagos jogi aktus általi ratifikálást igényelhetnek.

A nemzetközi megállapodások az Unió egészére nézve kötelezőek. A hierarchiában magasabban helyezkednek el az egyoldalú másodlagos jogi aktusoknál, amelyeknek ezért összhangban kell lenniük e megállapodásokkal.

Továbbá az EUMSZ 207. cikke szabályozza az EU kereskedelempolitikáját, ami az EU egyik kulcsfontosságú külügyi kompetenciája és a világhoz fűződő viszonyának központi eleme.

A nemzetközi szerződések közé például az alábbiak tartoznak:

Amennyiben egy megállapodás tárgya nem tartozik az EU kizárólagos hatáskörébe, az uniós országoknak is alá kell írniuk a megállapodást. Ekkor vegyes megállapodásról van szól. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívül az uniós országok is szerződő felekké válnak az unión kívüli országokkal. A vegyes megállapodások megkívánhatják egy belső uniós jogi aktus elfogadását az EU és az uniós országok közötti kötelezettségek megosztásának érdekében.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 216. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 144. o)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 140–141. o)

utolsó frissítés 16.08.2016

Top