Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzetközi megállapodások és az EU külügyi hatáskörei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemzetközi megállapodások és az EU külügyi hatáskörei

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 216. cikke

MIT TARTALMAZNAK A SZERZŐDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL (EU) ÉS ANNAK KÜLÜGYI HATÁSKÖREIRŐL?

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az EU jogi személyiséget szerzett. Az EU így nemzetközi jogalannyá vált, amely saját nevében tárgyalhat meg és köthet nemzetközi megállapodásokat, azaz ezen a téren a szerződések által ráruházott hatáskörökkel rendelkezik.

Ezek a nemzetközi megállapodások joghatással rendelkeznek az Unió és az uniós országok belső jogában. Az Unió alapító szerződései meghatározzák azokat a szabályokat, amelyek szerint az Unió nemzetközi megállapodásokat köthet.

Fogalommeghatározás

A nemzetközi megállapodások egyrészt az Unió, másrészt valamely EU-n kívüli ország vagy szervezet közötti egyezség eredményei. E megállapodások jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek mind az EU-s intézmények, mind az uniós országok számára. Hatálybalépésük időpontjától vagy egy meghatározott időponttól beépülnek az uniós jogba.

A nemzetközi megállapodások jogi értelemben a másodlagos joghoz tartozó, megállapodáson alapuló aktusok, ezért összhangban kell lenniük az Unió alapító szerződéseivel. Mindamellett magasabb szintűek az úgynevezett „egyoldalú” másodlagos jogi aktusoknál, azaz azoknál, amelyeket az uniós intézmények egyoldalúan fogadnak el (rendeletek, irányelvek, határozatok stb.).

Az Európai Unió külügyi hatáskörei

Az Unió külügyi hatásköreit az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 216. cikke határozza meg. Eszerint az Unió a következő esetekben köthet nemzetközi megállapodást:

  • ha a Szerződések ilyen megállapodás megkötését írják elő;
  • ha valamely kötelező erejű jogi aktus ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz;
  • ha a megállapodás megkötése az Unió célkitűzéseinek elérése érdekében szükséges, még belső uniós szabályozás hiányában is;
  • ha a megállapodás érintheti az Unió által belső joga keretében elfogadott közös szabályokat. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az Unió közös szabályokat fogadott el egy politika végrehajtása terén, akkor az uniós országok nem köthetnek megállapodást EU-n kívüli országokkal az e szabályokat érintő kötelezettségekről.

Továbbá az EUMSZ 207. cikke szabályozza az EU kereskedelempolitikáját, ami az EU egyik kulcsfontosságú külügyi kompetenciája és a világhoz fűződő viszonyának központi eleme.

Kizárólagos és megosztott hatáskör

A hatáskörök megosztása az Unió és az uniós országok között a nemzetközi ügyekben is érvényesül. Így ha az EU nemzetközi megállapodást köt, annak tekintetében vagy kizárólagos, vagy az uniós országokkal megosztott hatáskörrel rendelkezhet.

Amennyiben kizárólagos a hatásköre, egyedül az Unió jogosult tárgyalni és megállapodást kötni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke határozza meg azokat a területeket, amelyek tekintetében az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi megállapodások megkötését illetően, ideértve a kereskedelmi megállapodásokat is.

Amennyiben az uniós országokkal megosztott a hatásköre, a megállapodást az EU és az uniós országok egyidejűleg kötik meg. Ekkor vegyes megállapodásról van szó, amelyhez az uniós országoknak is hozzá kell járulniuk. A megosztott hatásköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikke határozza meg.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 51. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 51–52. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 141–141. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 216. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 144. o)

utolsó frissítés 08.08.2016

Top