Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Tanács: Eljárási szabályzat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Tanács: Eljárási szabályzat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2009/882/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • Megállapítja az Európai Tanács munkájának szervezésével kapcsolatos szabályokat és eljárásokat.
 • Ezek a szabályok és eljárások a következőkre terjednek ki:
  • az elnök és a Főtitkárság szerepe;
  • az ülések előkészítése;
  • szavazás; illetve
  • határozatok közzététele.

FŐBB PONTOK

 • Az Európai Tanács félévente kétszer ülésezik Brüsszelben, alkalmanként legfeljebb 2 napig. Szükség esetén további ülések is összehívhatók.
 • Az Európai Tanács összetétele a következő:
 • Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén részt vesz a Tanács munkájában.
 • Az üléseken a nemzeti küldöttek és az Európai Bizottság küldötteinek száma legfeljebb 20 fő lehet.
 • A határozatokat főszabály szerint konszenzus alapján hozzák, a szerződésekben meghatározott esetekben azonban szavazásra is lehetőség van.
 • Az Európai Tanács nyilvánosságra hozhatja a szavazások eredményeit, illetve bármilyen hozzájuk kapcsolódó nemzeti nyilatkozatot.
 • Az Európai Tanács ülései nem nyilvánosak.
 • Az ülések jegyzőkönyvei tartalmazzák a benyújtott dokumentumokat, a jóváhagyott következtetéseket, a határozatokat, illetve bármilyen uniós vezető által jegyzőkönyvezni kívánt nyilatkozatot.
 • Az Európai Tanács határozatait az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, kivéve, ha azt kifejezetten másnak címzik.
 • Az Európai Tanács elnöke tartozik felelősséggel a Tanács munkájának előkészítéséért és folytonosságáért.
 • A külügyminiszterekből álló Általános Ügyek Tanácsa készíti elő az ülések napirendtervezetét, illetve gondoskodik azok nyomon követéséről.
 • Az Általános Ügyek Tanácsa legalább 4 héttel az Európai Tanács ülése előtt áttekinti a magyarázó jegyzetekkel ellátott napirendtervezetet. Legkésőbb 5 nappal az uniós vezetők ülése előtt véglegesíti az ülés előkészítését.
 • Az Európai Parlament elnökét felkérhetik, hogy szólaljon fel az Európai Tanács előtt.
 • Az Európai Tanács elnöke minden ülés után jelentést készít az Európai Parlamentnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2009. december 1. napján lépett hatályba.

HÁTTÉR

A 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés létrehozta az Európai Tanácsot olyan teljes értékű uniós intézményként, amely saját elnökkel rendelkezik. Az Európai Tanács feladata az uniós politika irányítása és a prioritások meghatározása.

JOGI AKTUS

Az Európai Tanács 2009/882/EU határozata (2009. december 1.) az Európai Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 315, 2009.12.2., 51. o.)

utolsó frissítés 15.02.2016

Top