Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU tanácsadó testületei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU tanácsadó testületei

 

ÖSSZEFOGLALÓ

FŐBB PONTOK

Az Európai Unióban hét intézmény felelős a jogalkotás és a politikai döntéshozatal különböző területeiért.

Ezenfelül létezik meg két, az uniós társadalom különböző részeit képviselő tanácsadó testület, amely a szakpolitikákkal és a jogszabályokkal kapcsolatban fejti ki – jogilag nem kötelező erejű – véleményét.

Szerepkör

Az EGSZB három fő feladatot lát el:

 • tanácsadást biztosít az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság számára;
 • az uniós polgárok véleményének szélesebb körű figyelembevételét elősegítő környezetet teremt az EU-ban azáltal, hogy hangot ad a munkavállalói és munkaadói szervezetek, valamint egyéb érdekcsoportok nézeteinek a szakpolitikai eszmecserék során;
 • biztosítja az EU és a civil társadalmi szervezetek közötti párbeszéd folytonosságát, továbbá támogatja e szervezetek, valamint a demokráciában való szélesebb körű részvétel szerepét.

Összetétel

 • Az EGSZB 350 tagból áll. A helyek uniós országonkénti elosztása a Tanács döntése alapján történik.
 • Az EGSZB tagjai a munkavállalói és munkaadói szervezeteket, valamint a civil társadalom – elsősorban társadalmi-gazdasági, polgári, szakmai és kulturális területen tevékenykedő – érdekcsoportjait képviselik.
 • A nemzeti kormányuk által kijelölt tagokat a Tanács nevezi ki ötéves megújítható időtartamra.

Tevékenységi kör

 • Az EGSZB évente kilenc plenáris ülést tart.
 • Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számos témakörben kikéri az EGSZB tanácsát.
 • A szervezet saját kezdeményezésére is kinyilvánítja véleményét.

Szerepkör

A Régiók Bizottsága hivatalos keretet biztosít a régiók és városok uniós döntéshozatali folyamatban való részvételének, továbbá a regionális és helyi hatóságok álláspontját és igényeit belefoglalja az uniós intézményeknek címzett véleményeibe.

Összetétel

 • A Régiók Bizottsága 350 tagból áll. A helyek uniós országonkénti elosztása a Tanács döntése alapján történik.
 • Az RB a helyi és regionális hatóságok választott képviselőiből tevődik össze.
 • A nemzeti kormányuk által kijelölt tagokat a Tanács nevezi ki ötéves megújítható időtartamra.

Tevékenységi kör

A Régiók Bizottsága évente hat plenáris ülést tart.

A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament kötelező jelleggel konzultációt folytat a Régiók Bizottságával az alábbi szakpolitikai területeket érintő jogalkotási javaslatok esetén:

 • egészségügy,
 • oktatás,
 • foglalkoztatás,
 • szociálpolitika,
 • közlekedés,
 • energetika.

A Régiók Bizottságával az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság e területeken kívül eső kérdésekben is folytathat konzultációt. Az RB saját kezdeményezésére is kinyilváníthatja véleményét.

Jogalkotási javaslat kézhezvételét követően a Régiók Bizottsága véleményt formál, amelyet azután továbbít a megfelelő intézmények részére.

A Régiók Bizottsága kétféle típusú intézkedést kérhet az EU Bíróságától:

utolsó frissítés 20.01.2016

Top