Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

 

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJÉNEK FELADATA?

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő) felel az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP), valamint közös biztonság- és védelempolitikájának összehangolásáért és érvényesítéséért. A főképviselő egyúttal az Európai Bizottság egyik alelnöke, és e minőségben ő felel az EU általános külső tevékenységei következetességének biztosításáért.

FŐBB PONTOK

Kinevezés

A főképviselőt ötéves időtartamra nevezi ki az Európai Tanács minősített többségi szavazással (az Európai Bizottság elnökének beleegyezésével). A főképviselő kinevezésének jóváhagyását az Európai Parlamentnek is meg kell szavaznia az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkével összhangban, mivel a főképviselő az Európai Bizottság egyik alelnöke is egyben, és így az Európai Bizottság kinevezéséhez az Európai Parlament hozzájárulására is szükség van.

Feladatkör

A főképviselő az EU Tanácsa és az Európai Tanács elé terjesztett javaslatok útján hozzájárul a KKBP kidolgozásához.

A főképviselő továbbá biztosítja az elfogadott határozatok végrehajtását.

A főképviselő a Bizottság alelnökeként biztosítja az EU általános külső tevékenységeinek következetességét és hatékonyságát a következő területeken: fejlesztési támogatás, kereskedelem, humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés.

A főképviselő a külügyminiszterek ülésének elnöki tisztét is ellátja az EU Tanácsán belül.

A főképviselő képviseli továbbá az EU-t a KKBP-vel kapcsolatos ügyekben.

További kötelezettségek között szerepel az Európai Védelmi Ügynökség és az EU Biztonságpolitikai Kutatóintézetének irányítása.

Az Európai Külügyi Szolgálat

A főképviselőt feladatai ellátásában az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti. Az EKSZ-t a Lisszaboni Szerződés hozta létre, alapját pedig az Európai Unióról szóló szerződés 27. cikke képezi. A Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak a tisztviselői, valamint az uniós országok diplomáciai szolgálataitól kirendelt személyzet alkotják.

HÁTTÉR

A főképviselő tisztségének alapját az Európai Unióról szóló szerződés 18. és 27. cikke képezik. Az 1999. évi Amszterdami Szerződés hozta létre a tisztséget, noha akkoriban a külpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatok teljesítésén a külkapcsolatokért felelős európai biztossal osztozott. A 2009. évi Lisszaboni Szerződés kiterjesztette a főképviselő feladatkörét, és a Bizottság alelnöki tisztségével is felruházta a főképviselőt, mégpedig azzal a céllal, hogy lehetővé tegye számára az EU még fokozottabb képviseletét a külpolitikai célkitűzések tekintetében.

utolsó frissítés 24.11.2015

Top