Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitárius élelmiszersegély

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitárius élelmiszersegély

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2010) 126 végleges) – Humanitárius élelmiszersegély

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Az Európai Bizottság közleménye meghatározza azt a stratégiai keretet, amely alapján az EU humanitárius válság esetén élelmiszersegélyt nyújthat*.

A közlemény a Bizottság fejlődő országok élelmezésbiztonságára vonatkozó másik közleményével együtt került közzétételre.

FŐBB PONTOK

FŐ CÉLKITŰZÉSEK

Az uniós humanitárius élelmiszersegély* célja, hogy elegendő, biztonságos és tápláló élelmiszert biztosítson humanitárius válságokat megelőzően, azok alatt és azokat követően, a kiugró halálozási arány, az akut alultápláltság vagy az ártalmas túlélési stratégiák (pl. amikor a sérülékeny csoportok arra kényszerülnek, hogy eladják vagyonukat vagy eladósodjanak) kialakulásának megelőzéséhez.

A meghatározott célkitűzések a következők:

 • 1.

  a humanitárius válsággal sújtott népességek számára megfelelő, biztonságos és tápláló élelmiszerek rendelkezésre állásának, az azokhoz való hozzáférésnek és azok fogyasztásának biztosítása;

 • 2.

  a létfenntartás védelme és helyreállítása, a sérülékeny csoportok jövőbeni esetleges válságokkal szembeni ellenálló képességének fokozása; valamint

 • 3.

  a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási rendszerek élelmiszersegély-nyújtásra irányuló kapacitásának megerősítése.

Idetartoznak többek között a következők:

 • az élelmiszersegély biztosítása készpénz, utalványok, élelmiszertermékek és egyéb alapanyagok vagy szolgáltatások, illetve hozzáértés és ismeretek formájában;
 • kiegészítő intézkedések, például tüzelőanyagokhoz, ivóvízhez és higiéniai szolgálatokhoz való hozzáférés;
 • alapvető létfenntartási szükségletek helyreállítása, például a mezőgazdasági termelők vetőmagokhoz való hozzáférésének lehetővé tétele;
 • segítségnyújtás az alultápláltság megelőzésében és kezelésében; valamint
 • kapacitás erősítése innovatív és hatékonyabb megközelítésekkel, eszközökkel és képzéssel.

A leginkább megfelelő válaszlépés – többek között a transzfereszköz (készpénz vagy alapanyagok) – kiválasztását mindig a körülményekhez kell igazítani és rendszeresen felül kell vizsgálni.

ALAPELVEK

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal összhangban a humanitárius élelmiszersegély-műveletein belüli intézkedések:

 • meghozatalára a következő alapvető humanitárius elvek tiszteletben tartása mellett kerül sor:
  • emberiesség,
  • semlegesség,
  • pártatlanság és
  • függetlenség;
 • szükséglet- és eredményorientáltak, továbbá rugalmasak, hatékonyak és ártalmatlanok;
 • az egyéb adományozókkal és az élelmezésbiztonság fejlesztésére irányuló intézkedésekkel összehangolva történnek annak érdekében, hogy:
  • optimális választ adjanak a sürgősségi és fejlesztési szükségletekre, valamint
  • maximalizálják a fenntartható hatás lehetőségeit és az élelmiszerválság áldozatainak ellenálló képességét.

Az élelmiszer-segélyezési műveletek

Az uniós humanitárius élelmiszersegély általában a következő esetekben alkalmazható:

 • kritikus mértékű halálozási arány vagy alultápláltság elérése vagy azoknak az előrejelzések szerint – az élelmiszerhiány miatt – valószínűsíthető elérése esetén;
 • a veszélyeztetett létfenntartás vagy a válságkezelés nem megfelelő stratégiái a népességet komoly veszélyeknek vagy nagyfokú szenvedésnek teszik ki (például a termelési célt szolgáló eszközök eladása, az elvándorlás vagy bizonytalan túlélési módok).

Az élelmiszersegély mindemellett a válság megkezdésétől biztosítható, nem csak nagyfokú kockázat esetén.

A humanitárius élelmiszersegély rendes esetben nem biztosítható az élelmezésbiztonság krónikus hiánya* esetén, kivéve, ha:

 • a fennálló helyzet fenyegető és felettébb súlyos humanitárius kockázatot jelent;
 • a fellépésre egyéb szereplők képtelenek;
 • a fellépés rövid időn belül kedvező hatással bírhat.

Biztonságos, elegendő és helyi élelmiszer

Az embereknek hozzáférést kell biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos és kiegyensúlyozott étrendnek megfelelő élelmiszerhez. A javasolt élelmiszer típusát lehetőség szerint a helyi táplálkozási szokásokhoz kell igazítani.

HÁTTÉR

Az ENSZ éhezésre vonatkozó jelentése szerint (Az élelmiszer-ellátás bizonytalanságának helyzete a világban – 2015) világszerte mintegy 795 millió ember – azaz 9-ből 1 személy – éhezik. Az élelmiszerválság által sújtott afrikai országok száma 1990 és 2015 között megduplázódott, azaz 12-ről 24-re emelkedett. A Bizottság 2014-ben 349 millió EUR összeget biztosított humanitárius élelmiszersegélyre.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Humanitárius válság: olyan esemény, amely kritikus veszélyt jelent az emberek egészségére, biztonságára és jólétére nézve. Humanitárius válsághoz vezethet természeti vagy ember okozta katasztrófa; lehet gyors vagy lassú indulású, illetve gyors vagy lassú lefolyású is.

Humanitárius élelmiszersegély: a humanitárius válság áldozatainak nyújtott élelmiszersegély.

Élelmezésbiztonság krónikus hiánya: a megfelelő táplálékbevitelhez való hozzáférés képességének állandó vagy időszakos hiánya.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Humanitárius élelmiszersegély (COM(2010) 126 végleges, 2010.3.31.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Kísérődokumentum a Bizottság Tanácsnak és az Európai Parlamentnek szóló közleményéhez: Humanitárius élelmiszersegély (SEC(2010) 374 végleges, 2010.3.31.)

utolsó frissítés 18.07.2016

Top