Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A KAP jövője 2020-ig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A KAP jövője 2020-ig

A jövőbeni közös agrárpolitikának (KAP) a hatékony mezőgazdaság mind gazdasági, mind ökológiai szempontból történő támogatására, valamint az erős mezőgazdasági ágazatnak a területek egészén történő megőrzésére kell törekednie. Az Európai Uniónak (EU) erős közös agrárpolitikára kell támaszkodnia annak érdekében, hogy fejlessze a vidéki területek intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési potenciálját.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2010. november 18.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” [COM(2010) 672 - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közlemény meghatározza azokat a kihívásokat, amelyekkel a mezőgazdaságnak és a közös agrárpolitikának (KAP) az elkövetkező években szembe kell néznie. A kihívásokat a korábbi tapasztalatok elemzése, a jelenlegi gazdasági környezet, és egy 2010 során szervezett széles körű társadalmi vita alapján határozták meg.

A Bizottság e közleményben lehetséges irányokat mutat a KAP jövőjéről való gondolkodáshoz. Ennek megfelelően javaslatot tesz arra, hogy a KAP alapjául szolgáló célkitűzéseket a beazonosított újabb kihívásokhoz igazítsák. A hangsúlyt többek között az erős és minőségi agrártermelésre, a természeti erőforrások védelmére és a mezőgazdasági ágazatnak a Unió egész területén történő fenntartására kell helyezni.

Végül a Bizottság kifejti, hogy mely eszközök teszik lehetővé a kitűzött célok elérését. Ezen eszközök révén a KAP-nak környezetbarátabbá, méltányosabbá, eredményesebbé és hatékonyabbá kell válnia.

CÉLKITŰZÉSEK

Élelmiszer-biztonság

A globális kereslet az elkövetkező évtizedekben továbbra is növekedni fog. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy hozzájáruljon a kereslet kielégítéséhez. Elengedhetetlen, hogy az EU megőrizze és növelje a termelési kapacitását.

Az európaiak olyan minőségi és nagyon változatos élelmiszer-kínálatot igényelnek, amely megfelel a szigorú biztonsági, minőségi és állatjóléti normáknak. Csak egy erős mezőgazdaság teszi lehetővé az élelmiszeripar erőteljesen versengő ágazata számára, hogy megőrizze a fontos szerepét az EU gazdaságában és kereskedelmében. Az EU világszinten élen jár a legtöbb feldolgozott és magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termék exportjában.

Természeti erőforrások

A mezőgazdaság nyomást gyakorolhat a környezetre (vízszennyezés, a talaj kimerülése, vízhiány, a természetes élőhelyek csökkenése), ugyanakkor pozitív hatással is lehet rá (az éghajlat stabilitása, biológiai sokféleség, tájkép, áradásokkal szembeni ellenálló képesség).

AZ EU-nak törekednie kell a mezőgazdaság negatív hatásainak korlátozására, és ösztönöznie kell annak pozitív hozzájárulásait. A jövőbeni KAP-nak támogatnia kell az energiahatékonyságot, a szénmegkötést, a biomassza- és a megújulóeneria-termelést és általánosságban véve az innovációt.

Kiegyensúlyozott területi fejlődés

A mezőgazdaság az EU vidéki területeinek zömében továbbra is alapvető gazdasági tényező maradt. Versenyképes és dinamikus mezőgazdasági ágazatot kell fenntartani, amely vonzza a fiatal gazdálkodókat, hogy ezáltal megmaradjon az európai vidéki területek életképessége és a bennük rejlő potenciál.

ESZKÖZÖK

Közvetlen kifizetések

A fentiekben kifejtett célkitűzések elérése érdekében a Bizottság a közvetlen kifizetések rendszerének kiigazítását tervezi, hogy azok jobb elosztásúak és jobban célzottak legyenek.

A javaslat alapján a közvetlen kifizetések a gazdálkodók alapjövedelmét támogatják a termeléstől függetlenített kifizetések által, egy felső határérték bevezetésével, az „aktív mezőgazdasági termelőket” célozva, a mezőgazdasági kistermelők egyszerű támogatásával, és a meghatározott természeti korlátokkal rendelkező területek fokozott figyelembevételével.

A Bizottság a környezetvédelemmel kapcsolatos odaítélési szempontok szigorítását javasolja az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági gyakorlatok megvalósítására irányuló (állandó legelők, a takarónövényzet, a vetésforgó és az ökológiai célú területpihentetés stb.) közvetlen kifizetések kötelező, a „környezetbarátabbá válást” ösztönző részének segítségével.

Piaci intézkedések

A Bizottság kimondja, hogy a KAP-nak továbbra is fenn kell tartania a mezőgazdaságnak a mezőgazdasági piacok felé való irányultságát, megőrizve azokat a piacszabályozási eszközöket, amelyek válságok és piaci zavarok idején bizonyították fontosságukat. Az elkövetkező években egyes mezőgazdasági piacoknak fejlődniük kell, különösen a cukorágazatban bevezetett rendszernek, amely 2014/2015-ben hatályát veszti.

A Bizottság úgy véli, általánosabb intézkedéseket kell hozni az élelmiszer-ellátási lánc működésének javítására, amelynek átláthatóbbnak kell lennie, és amelyen belül az alkupozícióknak kiegyenlítettebbnek kell lenniük.

Vidékfejlesztési politika

Végezetül a Bizottság hangsúlyozza az EU által a KAP segítségével folytatott vidékfejlesztési politika fontosságát. Javasolja a környezetvédelmi fejezet megerősítését és e szakpolitikának az egyéb uniós politikákkal történő összehangolásának javítását.

A Bizottság javasolja, hogy hangsúlyozzák a mezőgazdaság versenyképességét azáltal, hogy a helyi kezdeményezések bátorításával ösztönzik az innovációt, elősegítik a természeti erőforrások megfelelő kezelését, és növelik a területi egyensúlyt.

A promóciós és a minőségértékelési eszközök erősítésén kívül a Bizottság úgy véli, be kell vezetni egy kockázatkezelési eszköztárat is a jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanságok és a piaci áringadozások hatékonyabb kezeléséhez.

Utolsó frissítés: 01.03.2011

Top