Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) kiadásainak vizsgálata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) kiadásainak vizsgálata

Ez a rendelet szabályozza az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) támogatásában részesülő vállalkozások tagállamok általi ellenőrzését. Ennek megfelelően meghatározza a tagállami szolgálatok előjogait, valamint a vállalkozások kereskedelmi okmányai ellenőrzésének módját. A rendelet emellett meg kívánja könnyíteni a tagállamok és a Bizottság együttműködését az ellenőrzés terén.

JOGI AKTUS

A Tanács 485/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról (kodifikált változat) [Hivatalos Lap L 143., 2008.6.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) a mezőgazdasági politikának a mezőgazdasági piacok támogatását célzó pénzügyi eszköze. Ez a rendelet biztosítani kívánja az EMGA keretében megítélt támogatások szabályszerűségét, valamint a felhasználásuk ellenőrzését.

Vizsgálati program

A tagállamok minden évben elkészítik a tervezett vizsgálatok programját, és azt megküldik a Bizottságnak. A programok kockázatelemzés alapján készülnek. A programokban meg kell határozni a vizsgálandó vállalkozások számát, ágazati megoszlásukat, valamint a program kidolgozásakor elfogadott feltételeket. A kiválasztás során a tagállamoknak figyelemmel kell lenniük az EMGA keretében az egyes vállalkozásoknak juttatott támogatások jelentőségére.

Vizsgálatért felelős tisztviselők

A tagállamoknak fel kell állítaniuk egy olyan hivatalt, amely kifejezetten e rendelet alkalmazásáért felelős. Ez a hivatal közvetlenül felelős a tisztviselők által végzett vizsgálatok végrehajtásáért és összehangolásáért. A rendelet hangsúlyozza, hogy ez egy olyan külön hivatal, amely teljesen független az EMGA által nyújtott támogatások odaítéléséért felelős többi hivataltól. Egyébiránt a vizsgálatokban a Bizottság tisztviselői is részt vehetnek. Hozzáférnek valamennyi, a vizsgálat céljából kiállított okmányhoz, ugyanakkor semmi esetre sem gyakorolhatják a nemzeti tisztviselőkre ruházott hatásköröket.

A vállalkozások okmányainak vizsgálata

A kereskedelmi okmányok vizsgálata az EMGA által nyújtott támogatásokból származó pénzügyi műveletek vizsgálatának egyik leghatékonyabb módszere. Ezen okmányok közé tartozik például a vállalkozás valamennyi nyilvántartása, bizonylata és levelezése. A vállalkozás a kereskedelmi okmányokat legalább az okmányok keletkezési évétől számított három évig köteles megőrizni.

A tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy a vizsgálatért felelős tisztviselők hozzáférhetnek a vállalkozások kereskedelmi okmányaihoz, ugyanakkor figyelemmel kell lenniük az iratok lefoglalására vonatkozó nemzeti büntetőeljárási szabályokra.

Kölcsönös segítségnyújtás

A Bizottság összehangolhatja a két vagy több tagállam közötti kölcsönös segítségnyújtást magukban foglaló közös intézkedéseket. Akkor van szükség erre a típusú együttműködésre, amikor a vállalkozás vagy a vizsgált ügyletekhez kapcsolódó harmadik személy:

  • más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a támogatás összegének kifizetése történt;
  • vagy más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a vizsgálathoz szükséges okmányok találhatók.

Háttér

Ez a rendelet egységes szerkezetbe foglalja és hatályon kívül helyezi a 4045/89/EGK rendeletet. A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

485/2008/EK tanácsi rendelet

2008.6.23.

HL L 143., 2008.6.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1276/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről [Hivatalos Lap L 339., 2008.12.18].

A Bizottság 4/2004/EK rendelete (2003. december 23.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 4045/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról [Hivatalos Lap L 2., 2004.1.6.]

A Bizottság 2311/2000/EK rendelete (2000. október 18.) a 4045/89/EGK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó intézkedések jegyzékének megállapításáról és a 96/284/EK határozat hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 265., 2000.10.19.]

Utolsó frissítés: 02.12.2009

Top