Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezőgazdasági üzemek egységes támogatása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mezőgazdasági üzemek egységes támogatása

A 2003-as reform óta a közös agrárpolitikának (KAP) alkalmazkodnia kell az európai mezőgazdaság új kihívásaihoz, például az éghajlatváltozáshoz, a vízgazdálkodáshoz vagy a biológiai sokféleség védelméhez. E rendelet célja a KAP egyszerűsítése és korszerűsítése. Ennek érdekében fokozatosan megszünteti a termeléstől függő támogatásokat, és azokat beilleszti az egységes támogatási rendszerbe (ETR). A tervezett kiigazítások lehetővé teszik azt is, hogy az európai mezőgazdasági termelők a termelésük alakításához jobban figyelembe vegyék a piaci tendenciákat, továbbá hozzájárulnak a vidékfejlesztéshez.

JOGI AKTUS

A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közös agrárpolitika (KAP) 2003. júniusi reformja óta a termeléshez kapcsolódó támogatások fokozatosan megszűnnek és bekerülnek az egységes támogatási rendszerbe (ETR), az európai mezőgazdasági termelők számára biztosított közvetlen kifizetési rendszerbe. Ez a rendelet ezt a reformot folytatja.

A közvetlen kifizetések a rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek valamelyike keretében közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatások. Egyes ilyen támogatások még közvetlenül kapcsolódnak a termeléshez, azonban a közvetlen támogatások nagy része függetlenedik a termeléstől, és azokat az „egységes támogatási rendszer” (ETR) elnevezésű jövedelemtámogatási rendszer alapján nyújtják. Az ETR keretében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatások nem kapcsolódnak a termelésükhöz.

E rendeletnek az a célja, hogy a termeléstől függő támogatásokat fokozatosan beillessze az egységes támogatási rendszerbe.

KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK

Kölcsönös megfeleltetés

A közvetlen támogatásokra a „kölcsönös megfeleltetés” elve vonatkozik, amely szerint a mezőgazdasági termelőknek a szóban forgó kifizetésekre való jogosultság érdekében be kell tartaniuk bizonyos követelményeket. Ezek a követelmények a következő három területet érintik:

  • a köz-, állat- és növényegészségügy;
  • a környezet;
  • az állatjóllét.

Ha a mezőgazdasági termelő nem tartja be ezeket a követelményeket, a közvetlen kifizetések csökkentésével vagy megszüntetésével szankcionálják.

Moduláció

A moduláció a közvetlen kifizetések kötelező és fokozatos csökkentésének rendszere. Az 5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetések ennek megfelelően évről évre bizonyos százalékkal, 2012-ben legfeljebb 10%-kal csökkennek.

A kapcsolódó összegek a vidékfejlesztési programok támogatása érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapba (EMVA) kerülnek átcsoportosításra, többek között az éghajlatváltozással, a megújuló energiaforrásokkal, a vízgazdálkodással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos intézkedések céljára. A modulációs rendszer nem alkalmazandó sem a legkülső régiókra, sem az égei-tengeri szigetekre, sem a fokozatosan támogatásban részesülő tagállamokra.

Mezőgazdasági tanácsadás

A mezőgazdasági termelők bekapcsolódhatnak abba a mezőgazdasági tanácsadó rendszerbe, amelyet a tagállamok azzal a céllal hoztak létre, hogy tanácsot adjon számukra a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltételek betartásával kapcsolatban.

Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER)

Minden tagállamnak integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert kell létrehoznia, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatások hatékonyságának és ellenőrzésének javítását. Ezzel a számítógépes rendszerrel a tagállam kezelheti a támogatási kérelmeket, továbbá igazgatási és helyszíni ellenőrzések útján megbizonyosodhat a kifizetések helyes teljesítéséről, adott esetben megelőzheti és kezelheti a szabálytalanságokat, és visszafizettetheti a jogtalanul kifizetett összegeket.

A kifizetés részletes szabályai

A támogatások kifizetésére évente legfeljebb két részletben, a december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerül sor. A Bizottság engedélyezhet előlegfizetést. Azok a mezőgazdasági termelők, akik a kifizetésre való jogosultság érdekében mesterségesen teremtették meg a feltételeket, nem részesülnek kifizetésben.

EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZER

Az egységes támogatási rendszer a mezőgazdasági termelők számára a termelésüktől függetlenül nyújt támogatást. E támogatási rendszer legfőbb célkitűzése, hogy stabilabb jövedelmet biztosítson a mezőgazdasági termelőknek. A termelők immár ugyanolyan összegű támogatásban részesülnek a termelésüktől függetlenül, ezáltal a piaci keresletnek megfelelően termelhetnek. Az egységes támogatási rendszer további célkitűzése a mezőgazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának javítása.

Nemzeti felső határok

Az egyes tagállamok számára az egységes támogatási rendszer költségvetési felső határait bizottsági rendelet teszi közzé.

Nemzeti tartalék

A tagállamok nemzeti tartalékot hoznak létre annak érdekében, hogy támogatási jogosultságokat ítéljenek oda az új és a különleges helyzetűnek minősülő mezőgazdasági termelőknek, valamint annak érdekében, hogy jogosultságokat hozzanak létre a szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési programok hatálya alatt álló területek gazdálkodói számára.

Támogatási jogosultságok

Az egységes támogatási rendszer igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőknek előzetesen rendelkezniük kell támogatási jogosultságokkal, amelyeket a támogatható hektárszámmal együtt kell bejelenteniük. A támogatási jogosultságok bizonyos feltételek mellett átruházhatók egyik mezőgazdasági termelőről a másikra.

Történeti alapú végrehajtás

A „történeti alapú végrehajtás” esetében a jogosultságok kiszámítása az egyes mezőgazdasági termelőknek valamely referencia-időszakban (általában 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben) nyújtott közvetlen kifizetések összege alapján történik (más számítási alternatívák egyedi esetekben vagy utólagos integrálás esetében lehetségesek). Ily módon a támogatási jogosultság kiszámítása a referenciaösszeg és a kapott támogatásra jogosító hektárszám hányadosaként történik.

Regionális alapú végrehajtás

A tagállamok regionális szinten is kiutalhatják a támogatásokat. Ebben az esetben regionális felső határokat állapítanak meg, és azokat osztják el a régió mezőgazdasági termelői között. Jogosultságaik értékének kiszámítása a keretösszeg és a rendszer alkalmazásának első évében bejelentett hektárszám hányadosaként történik. Az ugyanazon régión belüli összes támogatás egységértéke megegyezik.

Részleges végrehajtás

A tagállamoknak lehetőségük volt az egységes támogatási rendszer részleges végrehajtására. Ebben az esetben a tagállamok megtartják a termeléstől függő támogatás egy részét, és azt kiegészítő támogatás formájában és a termelés függvényében folyósítják a mezőgazdasági termelőknek. Ezek a lehetőségek – a juh- és a kecskefélék és az anyatehenek esete kivételével – 2012-ben megszűnnek; a két említett gazdálkodási forma azonban bizonyos régiókban elengedhetetlennek bizonyulhat ahhoz, hogy el lehessen kerülni mezőgazdasági földterületek termelésből való kivonását.

HÁTTÉR

Ez a rendelet a közös agrárpolitika 2003-as reformját követő „állapotfelmérés” keretébe illeszkedik. Azóta a KAP határozottan az egyszerűsítés irányába mozdult el azáltal, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések nagy részét átcsoportosította az egységes támogatási rendszerbe. A Bizottság az ETR bevezetése óta szerzett tapasztalatok ismeretében a KAP egyszerűsítését kiterjeszti a kölcsönös megfeleltetés területére és a meglévő, termeléstől függő támogatások területére is.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 73/2009/EK rendelet

2009.2.1.

HL L 30., 2009.1.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1250/2009/EK rendelet

2009.12.22.

HL L 338., 2009.12.19.

Utolsó frissítés: 06.05.2011

Top