Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Etikai kódex

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/1


Etikai kódex

(2007/C 223/01)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA,

tekintettel a Bíróság 2007. március 28-i, április 24-i és július 3-i ülésén lefolytatott tanácskozásra;

tekintettel a Bíróság alapokmányának 2., 4., 6., 18. és 47. cikkére, az ezen alapokmány mellékletének 5. cikkére, a Bíróság eljárási szabályzatának 3. és 4. cikkére, valamint az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 4. és 5. cikkére;

mivel az alapokmány és az eljárási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül célszerű etikai kódexben egyértelművé tenni a Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék tagjainak e rendelkezésekből eredő bizonyos kötelezettségeit;

az Elsőfokú Bírósággal és a Közszolgálati Törvényszékkel történt konzultációt követően;

elfogadja az alábbi etikai kódexet:

1. cikk

Általános elvek

(1)   Az etikai kódex a Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék tagjaira és korábbi tagjaira vonatkozik.

(2)   A tagok teljes mértékben megbízatásuknak szentelik magukat.

(3)   A tagok a Bíróságon kívül is kerülnek minden olyan megnyilvánulást, amely sértheti a Bíróság tekintélyét, vagy amely a Bíróságnak az intézményi tevékenységen kívüli vitákban való állásfoglalásaként értelmezhető.

2. cikk

Feddhetetlenség

A tagok semmiféle juttatást nem fogadhatnak el, amely megkérdőjelezheti függetlenségüket.

3. cikk

Pártatlanság

A tagok kerülnek minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséghez vezethet.

4. cikk

Pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos nyilatkozat

(1)   A tagok hivatalba lépésükkor pénzügyi érdekeltségeikkel kapcsolatos nyilatkozatot adnak át a Bíróság elnökének.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a következőképpen szól: „Kijelentem, hogy vagyoni helyzetem nem tartalmaz olyan pénzügyi érdekeltségeket, amelyek veszélyeztetik megbízatásom pártatlan és független ellátását.”

5. cikk

Egyéb tevékenységek

(1)   Ha Bíróságon kívüli tevékenységet kívánnak folytatni, a tagok előzetesen engedélyt kérnek a tagságuk szerinti bírósági fórumtól. Ugyanakkor vállalják, hogy eleget tesznek a rendelkezésre állási kötelezettségüknek, annak érdekében, hogy teljes mértékben megbízatásuknak szentelhessék magukat.

(2)   A tagok engedéllyel tevékenységet vállalhatnak az oktatásban, részt vehetnek konferenciákon, szemináriumokon vagy szimpóziumokon, ám ezzel kapcsolatban nem fogadhatnak el a szokásostól eltérő mértékű pénzbeli ellenszolgáltatást.

(3)   A tagok engedéllyel tudományos jellegű tevékenységet is folytathatnak, valamint ellenszolgáltatással nem járó, tiszteletbeli tisztséget is elláthatnak kulturális, művészeti, társadalmi, sporttal kapcsolatos vagy jótékonysági alapítványokban, illetve hasonló szervezetekben, valamint oktatási intézményekben és kutatóintézetekben. E célból kötelezettséget vállalnak arra, hogy tartózkodnak az olyan vezetői tevékenységektől, amelyek befolyásolhatják függetlenségüket vagy rendelkezésre állásukat, illetve amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. Alapítványnak vagy hasonló szervezetnek számítanak az olyan nonprofit intézmények vagy egyesületek, amelyek az említett területeken közhasznú tevékenységeket folytatnak.

6. cikk

A tagoknak a megbízatásuk megszűnését követő időszakra vonatkozó kötelezettségvállalása

(1)   A tagokra a megbízatásuk megszűnése után is vonatkozik a tartózkodó magatartás kötelezettsége.

(2)   A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy megbízatásuk megszűnése után

semmilyen módon nem vesznek részt azokban az ügyekben, amelyek a megbízatásuk megszűnésekor a tagságuk szerinti bírósági fórumon folyamatban voltak;

semmilyen módon nem vesznek részt azokban az ügyekben, amelyek közvetlenül és egyértelműen kapcsolódnak olyan – akár befejezett – ügyekhez, amelyekben bíróként vagy főtanácsnokként eljártak;

és az ezen időponttól számított hároméves időszak során

nem vesznek részt a felek képviselőjeként – sem írásban, sem szóbeli előadás tartásával – a közösségi bíróságok előtti ügyekben.

(3)   A korábbi tagok egyéb ügyekben tanácsadóként vagy szakértőként részt vehetnek, illetve jogi szakvéleményt adhatnak azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartják az (1) bekezdésből eredő kötelezettségeket.

7. cikk

A kódex alkalmazása

(1)   A Bíróság elnöke, akinek a munkáját a Bíróság legrégebben hivatalban lévő három tagjából álló tanácsadó bizottság segíti, gondoskodik ennek az etikai kódexnek a megfelelő alkalmazásáról.

(2)   A Bíróság biztosítja az etikai kódex tiszteletben tartását, és kétség felmerülésekor – esettől függően – az Elsőfokú Bírósággal vagy a Közszolgálati Törvényszékkel folytatott konzultációt követően dönt.

8. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez az etikai kódex 2007. október 1-jén lép hatályba.

(2)   A hatálybalépés időpontjában hivatalban lévő tagok a pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos nyilatkozatukat legkésőbb 2007. november 30-ig átadják a Bíróság elnökének.


Top