Help Print this page 

Document 32015R0704

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/704 rendelete (2015. április 30.) az 1881/2006/EK rendeletnek a kifogott vadon élő tüskéscápákban (Squalus acanthias) található nem dioxin jellegű PCB-kre vonatkozó felső határérték tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2015/2774
  • In force
OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/704 RENDELETE

(2015. április 30.)

az 1881/2006/EK rendeletnek a kifogott vadon élő tüskéscápákban (Squalus acanthias) található nem dioxin jellegű PCB-kre vonatkozó felső határérték tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) felső határértékeket állapít meg a halakban és a halászati termékekben található dioxinokra, dioxin jellegű poliklórozott bifenilekre (PCB-k) és nem dioxin jellegű PCB-kre vonatkozóan.

(2)

Érdekelteket tömörítő szervezetek adatokat szolgáltattak a kifogott vadon élő tüskéscápákban (Squalus acanthias) található nem dioxin jellegű PCB-k mennyiségéről. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a helyes halászati gyakorlat követésével, rendes fogási és növekedési feltételek mellett a jelenlegi 75 ng/g nedves tömeg felső határérték sok esetben nem teljesíthető. A bemutatott adatok arra utalnak, hogy a jelenlegi felső határérték nem igazodik ahhoz az elvhez, hogy a szennyező anyagok felső határértékeit az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintben kell meghatározni. Ezért – az emberek egészségének veszélyeztetése nélkül – helyénvaló növelni a kifogott vadon élő tüskéscápákban (Squalus acanthias) található nem dioxin jellegű PCB-kre vonatkozó jelenlegi felső határértéket.

(3)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.)


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 5.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.3.

Hal színhúsa, halászati termékek és azokból készült termékek (25) (34), az alábbiak kivételével:

kifogott vadon élő angolna,

kifogott vadon élő tüskéscápa (Squalus acanthias),

kifogott vadon élő édesvízi halak, kivéve az édesvízből kifogott diadróm halfajokat,

halmáj és a belőle készült termékek,

a tengeri élőlényekből készült olaj.

A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára (44) alkalmazandó. A tarisznyarákok és a tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a felső határérték a végtagok színhúsára alkalmazandó.

3,5 pg/g nedves tömeg

6,5 pg/g nedves tömeg

75 ng/g nedves tömeg”

2.

A melléklet az 5.4. pont után a következő 5.4a. ponttal egészül ki:

„5.4a.

Kifogott vadon élő tüskéscápa (Squalus acanthias) színhúsa és az abból készült termékek (34)

3,5 pg/g nedves tömeg

6,5 pg/g nedves tömeg

200 ng/g nedves tömeg”


Top