Help Print this page 

Document 32007D0188

Title and reference
2007/188/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 26. ) a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2006/596/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1282. számú dokumentummal történt)
  • No longer in force
OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj
Multilingual display
Text

28.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/13


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 26.)

a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2006/596/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1282. számú dokumentummal történt)

(2007/188/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/596/EK bizottsági határozat (2) létrehozta a kohéziós alapból 2007–2013 között támogatható tagállamok jegyzékét.

(2)

Bulgária és Románia csatlakozását követően e tagállamokat is fel kell venni a Kohéziós Alapból 2007–2013 között támogatható tagállamok jegyzékébe.

(3)

A 2006/596/EK határozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az átláthatóság és a jogbiztonság tiszteletben tartása érdekében e határozatot Bulgária és Románia csatlakozásának napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/596/EK határozat I. melléklete helyébe ennek a határozatnak a melléklete lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 26-án.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o. Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 243., 2006.9.6., 47. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2007. január 1-jén a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzéke

 

Bulgária

 

Cseh Köztársaság

 

Észtország

 

Görögország

 

Ciprus

 

Lettország

 

Litvánia

 

Magyarország

 

Málta

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Románia

 

Szlovénia

 

Szlovákia”


Top