Help Print this page 

Document 32006D0595

Title and reference
2006/595/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 4. ) a strukturális alapokból a konvergencia célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2006) 3475. számú dokumentummal történt)
  • No longer in force
OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj
Multilingual display
Text

6.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról

(az értesítés a C(2006) 3475. számú dokumentummal történt)

(2006/595/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a „konvergencia” célkitűzés a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók konvergenciájának felgyorsítását kívánja elérni.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult régiók az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében vett statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája II. szintjének (a továbbiakban: NUTS II.) megfelelő régiók, vagyis amelyek esetében a vásárlóerő-paritáson mért és a 2000–2002 közötti közösségi mutatók alapján kiszámított egy főre eső GDP nem éri el az EU-25 ugyanezen referencia-időszakra vonatkozó átlagának 75 %-át.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azok a NUTS II. régiók, amelyek a rendelet 5. cikkének (1) bekezdése alapján támogatásra jogosultak lettek volna, amennyiben a támogathatósági küszöbérték az EU-15 GDP-átlagának 75 %-a maradt volna, ám megszűnt támogathatóságuk, mivel ugyanezen 5. cikk (1) bekezdése szerint mért és számított, egy főre eső GDP-szintjük meg fogja haladni az EU-25 GDP-átlagának 75 %-át, átmenetileg és egyedi alapon szintén jogosultak a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra.

(4)

Szükségszerű tehát ennek megfelelően felállítani a támogatható régiók jegyzékét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult régiókat az I. melléklet sorolja fel.

2. cikk

A strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján átmenetileg és egyedi alapon nyújtott támogatásra jogosult, az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett régiókat a II. melléklet sorolja fel.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(2)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o.


I. MELLÉKLET

A strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult NUTS II. régiók listája a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


II. MELLÉKLET

A strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján átmenetileg és egyedi alapon nyújtott támogatásra jogosult NUTS II. régiók listája a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top