Help Print this page 

Document 32014R1293

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 оd 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 349, 5.12.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1293/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1293/2014

оd 17. srpnja 2014.

o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2000/147/EZ (2) donesen je sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda s obzirom na njihove reakcije na požar. Metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353 s izloženom površinom koja sadržava organske materijale ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Odluka primjenjuje.

(2)

Za navedene proizvode dokazano je da imaju stabilna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar kada se koriste s pločama od gipsa za izradu uglova na zidovima jer je samo neznatni dio njihove površine izložen opasnosti od požara.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353, s izloženom površinom koja sadržava organske materijale, ispunjavaju svojstva razreda E u pogledu reakcije na požar bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da metalni nosači žbuke i profili za unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-1, metalni nosači žbuke i profili za vanjsko žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćni i dodatni metalni profili obuhvaćeni usklađenom normom EN 14353, ispunjavaju svojstva razreda E iz Tablice 1. Priloga Odluci 2000/147/EZ bez potrebe za daljnjim ispitivanjem, kada imaju izloženu površinu koja sadržava organske materijale.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Odluka Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (SL L 50, 23.2.2000., str. 14.).


Top