Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 27, 1 veljače 2017.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 27

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
1. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/160 оd 20. siječnja 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/161 оd 31. siječnja 2017. o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

99

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/162 оd 31. siječnja 2017. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2016. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/2226 o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2016. zbog prelova u prethodnim godinama

101

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/163 оd 31. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

113

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2017/164 оd 31. siječnja 2017. o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/165 od 27. siječnja 2017. o imenovanju člana i dvanaest zamjenikâ članova Odbora regija, koje je predložila Republika Francuska

121

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/166 оd 27. studenog 2015. o državnoj potpori SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) čiju provedbu planira Portugal za Volkswagen Autoeuropa, Lda (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/167 оd 30. siječnja 2017. o izdavanju privremenog odobrenja Belgiji, Češkoj, Francuskoj i Španjolskoj za certificiranje predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala određenih vrsta sadnica iz Priloga I. Direktivi Vijeća 2008/90/EZ, koji se proizvode na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 60)

143

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/168 оd 31. siječnja 2017. o utvrđivanju tehničkih specifikacija Radne skupine za razvoj interneta za pozivanja u javnoj nabavi ( 1 )

151

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2015 Zajedničkog odbora za poljoprivredu od 19. studenoga 2015. o izmjeni dodataka 1., 2. i 4. Prilogu 4. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima [2017/169]

155

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/799 od 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova ( SL L 139, 26.5.2016. )

169

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top