Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 342, 16 prosinca 2016.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 342

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
16. prosinca 2016.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2259 оd 15. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2260 оd 15. prosinca 2016. o izmjeni uredaba (EZ) br. 226/2007, (EZ) br. 1293/2008, (EZ) br. 910/2009, (EZ) br. 911/2009, (EU) br. 1120/2010, (EU) br. 212/2011, provedbenih uredaba (EU) br. 95/2013 i (EU) br. 413/2013 u pogledu naziva nositelja odobrenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M i Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2261 оd 15. prosinca 2016. o odobrenju bakrova(I) oksida kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2262 оd 15. prosinca 2016. o 257. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

22

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2263 оd 14. prosinca 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

24

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2264 оd 15. prosinca 2016. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za prvi djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

26

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2016/2265 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2007/884/EZ kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a), članka 168. i članka 169. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

28

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2016/2266 od 6. prosinca 2016. o ovlašćivanju Nizozemske da primjenjuje sniženu stopu oporezivanja na električnu energiju koja se isporučuje punionicama električnih vozila

30

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2267 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora središnje banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2268 оd 14. prosinca 2016. o izmjeni odluka 2007/305/EZ, 2007/306/EZ i 2007/307/EZ u pogledu razdoblja tolerancije za tragove hibrida uljane repice Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hibrida uljane repice Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) i uljane repice Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) te od njih dobivenih proizvoda (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8390)

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2269 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Indiji u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

38

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2270 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti odobrenih burzi u Singapuru u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

42

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2271 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti burzi financijskih instrumenata i robnih burzi u Japanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

45

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2272 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti financijskih tržišta u Australiji u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

48

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2273 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti priznatih burzi u Kanadi u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

51

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2274 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane na Novom Zelandu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

54

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2275 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Japanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

57

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2276 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Brazilu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

61

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2277 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

65

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2278 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

68

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2279 оd 15. prosinca 2016. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2016 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo od 25. studenoga 2016. o donošenju svojeg poslovnika [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(*1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top