Help Print this page 

Document L:2014:157:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 157, 27 svibnja 2014.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 157

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
27. svibnja 2014.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2014/66/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka br. 565/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ

23

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/300/EU

 

*

Odluka Vijeća od 20. svibnja 2014. o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga zračnog prometa između Europske unije i vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke

31

 

 

2014/301/EU

 

*

Odluka Vijeća od 19. svibnja 2014. o sklapanju Aranžmana između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

33

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 566/2014 od 26. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 617/2007 s obzirom na primjenu prijelaznog razdoblja između 10. ERF-a i 11. ERF-a do stupanja na snagu Unutarnjeg sporazuma o 11. ERF-u

35

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 567/2014 od 26. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 215/2008 od 18. veljače 2008. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na Deseti Europski razvojni fond u svrhu primjene prijelaznog razdoblja između 10. Europskog razvojnog fonda i 11. Europskog razvojnog fonda do stupanja na snagu Unutarnjeg sporazuma o 11. Europskom razvojnom fondu

52

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

76

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 569/2014 оd 23. svibnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1389/2011 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz trikloroizocijanurne kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije „novog izvoznika” u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009

80

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 570/2014 оd 26. svibnja 2014. o prekidu djelomičnog ponovnog otvaranja antidampinškog ispitnog postupka u vezi s uvozom određenih masnih alkohola i njihovih mješavina podrijetlom iz Indije, Indonezije i Malezije

85

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 571/2014 оd 26. svibnja 2014. o odobravanju aktivne tvari ipkonazol u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 ( 1 )

96

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 572/2014 оd 26. svibnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

101

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top