Help Print this page 

Document C:2017:345:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, C 345, 13. listopada 2017.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 345

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
13. listopada 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

527. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 5. i 6. srpnja 2017.

2017/C 345/01

Rezolucija „Doprinos Europskog gospodarskog i socijalnog odbora programu rada Komisije za 2018.”

1

2017/C 345/02

Rezolucija Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Bijeloj knjizi Komisije o budućnosti Europe i šire”

11

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

527. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 5. i 6. srpnja 2017.

2017/C 345/03

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Poboljšanje učinkovitosti politika EU a za MSP-ove” (samoinicijativno mišljenje)

15

2017/C 345/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Industriji krivotvorenih i piratskih proizvoda” (samoinicijativno mišljenje)

25

2017/C 345/05

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Industrijske promjene u europskoj industriji šećera iz šećerne repe” (samoinicijativno mišljenje)

32

2017/C 345/06

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Od Deklaracije iz Corka 2.0 do konkretnih mjera” (samoinicijativno mišljenje)

37

2017/C 345/07

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Primjeni pravila državne potpore za naknadu za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Odluka 2012/21/UE i okvir Zajednice)” (samoinicijativno mišljenje)

45

2017/C 345/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Utjecaju digitalizacije i robotizacije prometa na kreiranje politika EU-a” (samoinicijativno mišljenje)

52

2017/C 345/09

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Vanjskoj dimenziji socijalne ekonomije” (samoinicijativno mišljenje)

58


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

527. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 5. i 6. srpnja 2017.

2017/C 345/10

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata”(COM(2017) 136 završna verzija – 2017/0060 (COD))

67

2017/C 345/11

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD))

70

2017/C 345/12

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta”(COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD))

76

2017/C 345/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)), o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu (COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)) i o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS))

79

2017/C 345/14

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004”. (COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD))  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Budući koraci za održivu europsku budućnost – Europske mjere za održivost”(COM (2016) 739 final)

91

2017/C 345/16

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije „Plan rada za ekološki dizajn 2016.–2019.”(COM(2016) 773 final)

97

2017/C 345/17

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Uloga proizvodnje energije iz otpada u kružnom gospodarstvu”(COM(2017) 34 final)

102

2017/C 345/18

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD))

110

2017/C 345/19

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate”(COM(2017) 63 final)

114

2017/C 345/20

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Cijene i troškovi energije u Europi”(COM(2016) 769 final)

120

2017/C 345/21

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (COM(2016) 818 final – 2016/0411 (COD))

126

2017/C 345/22

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Stvaranje europskog podatkovnog gospodarstva”(COM(2017) 9 final)

130

2017/C 345/23

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD))

138


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku.

HR

 

Top