Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, C 195, 19. lipnja 2017.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 195

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
19. lipnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 195/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 195/02

Predmet C-527/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 26. travnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Midden-Nederland – Nizozemska) – Stichting Brein protiv Jacka Frederika Wullemsa, koji djeluje pod nazivom Filmspeler (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno vlasništvo — Direktiva 2001/29/EZ — Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava — Članak 3. stavak 1. — Priopćavanje javnosti — Pojam — Prodaja multimedijskog preglednika — Add-on programi — Objava djela bez pristanka nositelja prava — Pristup internetskim stranicama sa streamingom — Članak 5. stavci 1. i 5. — Pravo reproduciranja — Iznimke i ograničenja — Ovlašteno korištenje)

2

2017/C 195/03

Predmet C-564/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 26. travnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Tibor Farkas protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (Zahtjev za prethodnu odluku — Isticanje po službenoj dužnosti razloga koji se temelji na povredi prava Unije — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Pravo na odbitak pretporeza — Sustav obrnute porezne obveze — Članak 199. stavak 1. točka (g) — Primjena samo u slučaju nepokretne imovine — Porez koji stjecatelj imovine plaća prodavatelju na temelju pogrešno izdanog računa — Odluka poreznog tijela kojom se utvrđuje porezni dug stjecatelja imovine i odbija isplata odbitka koji je zatražio te kojom mu se izriče porezna novčana kazna)

3

2017/C 195/04

Predmet C-632/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 26. travnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumunjska) – Costin Popescu protiv Guvernul României i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Promet — Cestovni promet — Vozačka dozvola — Direktiva 2006/126/EZ — Članak 13. stavak 2. — Pojam ‚pravo na upravljanje vozilom dodijeljeno prije 19. siječnja 2013.’ — Nacionalni propis kojim se prenosi ta direktiva — Obveza ishođenja vozačke dozvole propisana za osobe kojima je prije stupanja na snagu tog propisa bilo dopušteno upravljanje mopedima bez dozvole)

4

2017/C 195/05

Predmet C-51/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 26. travnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV protiv Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifni brojevi — Razvrstavanje robe — Implantati na vijak namijenjeni za umetanje u ljudsko tijelo za liječenje lomova ili obavljanje protetičkih radova — Kombinirana nomenklatura — Tarifni broj 9021 — Provedbena uredba (EU) br. 1212/2014 — Valjanost)

4

2017/C 195/06

Predmet C-142/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 26. travnja 2017. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Članak 6. stavak 3. — Očuvanje prirodnih staništa — Izgradnja elektrane na ugljen u Moorburgu (Njemačka) — Područja Natura 2000 na toku rijeke Labe uzvodno od elektrane na ugljen — Procjena utjecaja plana ili projekta na zaštićeno područje)

5

2017/C 195/07

C-464/16 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 6. travnja 2017. – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Zahtjev za pristup dokumentima Komisije — Odbijanje — Tužba za poništenje — Članak 19. Statuta Suda Europske unije — Zastupanje pred sudovima Unije — Odvjetnik koji nema svojstvo treće osobe u odnosu na tužitelja — Očita nedopuštenost tužbe — Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje — Djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana žalba)

6

2017/C 195/08

Predmet C-625/16 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 2. ožujka 2017. – Anikó Pint protiv Europske komisije (Žalba — Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti mađarske vlade koji se odnose na postupak EU Pilot br. 8572/15 [CHAP(2015)00353 i 6874/14/JUST] koji se tiču navodne povrede članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima koju je učinila Mađarska — Zahtjev za dostavu dokumenata — Nepostojanje odgovora Europske komisije)

6

2017/C 195/09

Predmet C-555/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2016. uputio Tribunale di Salerno (Italija) – kazneni postupak protiv Vincenza D’Andrije i Giuseppine D’Andria

7

2017/C 195/10

Predmet C-581/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. studenoga 2016. uputio Tribunale di Salerno (Italija) – kazneni postupak protiv Nicole Turca

7

2017/C 195/11

Predmet C-582/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. studenoga 2016. uputio Tribunale di Salerno (Italija) – kazneni postupak protiv Alfonsa Consalva

8

2017/C 195/12

Predmet C-610/16 P: Žalba koju je 28. studenoga 2016. podnijela Anastasia-Soultana Gaki protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 19. rujna 2016. u predmetu T-112/16, Gaki protiv Parlamenta

8

2017/C 195/13

Predmet C-29/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. siječnja 2017. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Novartis Farma SpA protiv Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Predmet C-42/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. siječnja 2017. uputio Corte costituzionale (Italija) – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Predmet C-101/17 P: Žalba koju je 23. veljače 2017. podnio Verus Eood protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 7. srpnja 2016. u predmetu T-82/14, Copernicus-Trademarks protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Predmet C-141/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2017. uputio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španjolska) – José Luis Cabana Carballo protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Predmet C-145/17 P: Žalba koju je 21. ožujka 2017. podnio Internacional de Productos Metálicos, S. A. protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 25. siječnja 2017. u predmetu T-217/16, Internacional de productos metálicos protiv Komisije

12

2017/C 195/18

Predmet C-154/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. ožujka 2017. uputila Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „E LATS”

14

2017/C 195/19

Predmet C-169/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2017. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino protiv Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Predmet C-181/17: Tužba podnesena 7. travnja 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

15

2017/C 195/21

Predmet C-205/17: Tužba podnesena 20. travnja 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

16

 

Opći sud

2017/C 195/22

Predmet T-512/14: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2017. – Green Source Poland protiv Komisije („Tužba za poništenje — EFRR — Članak 41. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 — Odbijanje dodjele financijskih doprinosa velikom projektu — Poduzetnik odgovoran za provedbu projekta — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

17

2017/C 195/23

Predmet T-744/14: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2017. – Meta Group protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Ugovori o bespovratnim sredstvima zaključeni u sklopu Šestog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2002.-2006.) — Ugovori o bespovratnim sredstvima zaključeni u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) — Povrat plaćenih iznosa — Iznos koji treba platiti od ukupne svote financijskog doprinosa dodijeljenog tužitelju — Prihvatljivi troškovi — Ugovorna odgovornost”)

17

2017/C 195/24

Predmet T-264/15: Presuda Općeg suda od 28. travnja 2017. – Gameart protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na postupak zbog povrede obveze — Dokumenti koje je sastavila država članica — Zahtjev za pristup dokumentima upućen državi članici — Upućivanje Komisiji zahtjeva za pristup Komisiji — Odbijanje pristupa — Nadležnost Komisije — Dokument koji potječe od institucije — Članak 5. Uredbe (EZ) br. 1049/2001”)

18

2017/C 195/25

Predmet T-375/15: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2017. – Germanwings protiv Komisije („Državne potpore — Potpora u korist zračnog prijevoznika koji se koristi zračnom lukom Zweibrücken — Prednost — Pripisivost državi — Obveza obrazlaganja — Legitimno očekivanje — Pristup dokumentima — Dokumenti koji se odnose na postupak nadzora državnih potpora — Odbijanje pristupa traženim dokumentima — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe inspekcija, istraga i revizija”)

19

2017/C 195/26

Predmet T-403/15: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2017. – JYSK protiv Komisije („Tužba za poništenje — EFRR — Članak 41. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 — Odbijanje dodjele financijskog doprinosa velikom projektu — Poduzetnik odgovoran za provedbu projekta — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

20

2017/C 195/27

Predmet T-622/15: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2017. – Deere protiv EUIPO-a (EXHAUST-GARD) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije EXHAUST – GARD — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Prava obrane — Članak 75. Uredbe br. 207/2009”)

20

2017/C 195/28

Predmet T-681/15: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2017. – Environmental Manufacturing protiv EUIPO-a – Société Elmar Wolf (Prikaz glave vuka) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje glavu vuka — Raniji međunarodni figurativni žig Outils WOLF — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

21

2017/C 195/29

Predmet T-721/15: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2017. – BASF protiv EUIPO-a – Evonik Industries (DINCH) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije DINCH — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnoga karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009”)

21

2017/C 195/30

Predmet T-25/16: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2017. – Haw Par protiv EUIPO-a – Cosmowell (GELENKGOLD) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije GELENKGOLD — Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje tigra — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Pravomoćna presuda — Razlikovni karakter ranijeg žiga stečen uporabom — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravo na saslušanje — Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009 — Niz žigova”)

22

2017/C 195/31

Predmet T-36/16: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2017. – Enercon protiv EUIPO-a – Gamesa Eólica (Degradacija zelene boje) („Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Žig Europske unije koji se sastoji od degradacije zelene boje — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009”)

23

2017/C 195/32

Predmet T-97/16: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2017. – Kasztantowicz protiv EUIPO-a – Gbb Group (GEOTEK) („Žig Europske unije — Postupak za opoziv — Verbalni žig Europske unije GEOTEK — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravilo 40. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2868/95 — Dokaz stvarne uporabe žiga — Nepravodobnost — Pravilo 61. stavci 2. i 3. i pravilo 65. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 — Obavijest nositelju telefaksom o vremenskom roku — Nepostojanje okolnosti koje bi ponovno mogle dovesti u pitanje podnošenje izvješća koje osigurava EUIPO — Članak 78. Uredbe br. 207/2009 — Pravilo 57. Uredbe br. 2868/95 — Zahtjev za saslušanje svjedoka — Margina prosudbe EUIPO-a”)

23

2017/C 195/33

Predmet T-132/16: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2017. – PayPal protiv EUIPO-a – Hub Culture (VENMO) („Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije VENMO — Zla vjera — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

24

2017/C 195/34

Predmet T-200/16: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2017. – Gfi PSF protiv Komisije („Ugovori o javnoj nabavi usluga — Postupak javne nabave — Razvoj, održavanje, unaprjeđenje i pomoć za mrežne stranice — Odbijanje ponude ponuditelja — Primljena već otvorena ponuda — Članak 111. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe”)

24

2017/C 195/35

Predmet T-224/16: Presuda Općeg suda od 5. svibnja 2017. – Messe Friedrichshafen protiv EUIPO-a – El Corte Inglés (Out Door) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Europske unije Out Door — Raniji verbalni žig Europske unije OUTDOOR PRO — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 76. Uredbe br. 207/2009”)

25

2017/C 195/36

Predmet T-446/16 P: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2017. – C. C. protiv Parlamenta („Žalba — Javna služba — Zapošljavanje — Poziv na natječaj — Otvoreni natječaj — Pogreške u vođenju popisa uspješnih kandidata — Izvanugovorna odgovornost — Novi dokazi — Imovinska šteta — Jednako postupanje — Iskrivljavanje činjenica — Gubitak prilike”)

26

2017/C 195/37

Predmet T-569/16: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2017. – O. U. protiv Komisije („Javna služba — Ugovorno osoblje — Stegovni postupak — Suspenzija — Uskraćivanje plaće — Ukor — Naknada — Članak 24. stavak 4. Priloga IX. Pravilniku”)

26

2017/C 195/38

Predmet T-580/16: Presuda Općeg suda od 28. travnja 2017. – Azoulay i dr. protiv Parlamenta („Javna služba — Dužnosnici — Privremeno osoblje — Primici od rada — Obiteljske naknade — Naknada za obrazovanje — Odbijanje naknade troškova obrazovanja — Članak 3. stavak 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju — Legitimna očekivanja — Jednako postupanje — Načelo dobre uprave”)

27

2017/C 195/39

Predmet T-588/16: Presuda Općeg suda od 28. travnja 2017. – HN protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 — Izmjena Pravilnika o osoblju — Nova pravila o karijeri i promaknuću u razrede AD 13 i AD 14 — Dužnosnici u razredu AD 12 — Izvršavanje posebnih odgovornosti — Članak 30. stavak 3. Priloga XIII. Pravilnika o osoblju — Postupak promaknuća za 2014. — Zahtjev za razvrstavanje u vrstu radnog mjesta „savjetnik ili jednakovrijedno mjesto” — Izostanak odgovora tijela nadležnog za imenovanje — Postupak promaknuća za 2015. — Novi zahtjev za razvrstavanje u vrstu radnog mjesta „savjetnik ili jednakovrijedno mjesto” ili „načelnik odjela ili jednakovrijedno mjesto” — Odbijanje tijela nadležnog za imenovanje — Potvrđujuća narav odbijanja razvrstavanja u vrstu radnog mjesta „savjetnik ili jednakovrijedno mjesto” — Zahtjevi vezani uz predsudski postupak — Nedopuštenost”)

28

2017/C 195/40

Predmet T-381/16: Rješenje Općeg suda od 17. ožujka 2017. – Düll protiv EUIPO-a – Cognitect (DaToMo) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Povlačenje zahtjeva za opoziv — Obustava postupka”)

28

2017/C 195/41

Predmet T-123/17 R: Rješenje potpredsjednika Općeg suda od 10. travnja 2017. – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte protiv ACER-a („Privremena pravna zaštita — Energija — Odluka ACER-a kojom se odbija zahtjev za intervenciju u predmetu A-001-2017 (konsolidirana) — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

29

2017/C 195/42

Predmet T-158/17 R: Rješenje potpredsjednika Općeg suda od 21. travnja 2017. – Post Telecom protiv EIB-a („Privremena pravna zaštita — Ugovori o javnoj nabavi usluga — Postupak javne nabave — Pružanje komunikacijskih usluga putem gradske mreže za zgrade i urede Grupe EIB-a u Luksemburgu — Odbijanje ponuditeljeve ponude i dodjela ugovora drugom ponuditelju — Zahtjev za obustavu primjene — Nepostojanje hitnosti”)

30

2017/C 195/43

Predmet T-159/17: Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Claro Sol Cleaning protiv EUIPO-a – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Predmet T-202/17: Tužba podnesena 31. ožujka 2017. – Calhau Correia de Paiva protiv Komisije

31

2017/C 195/45

Predmet T-203/17: Tužba podnesena 3. travnja 2017. – GY protiv Komisije

32

2017/C 195/46

Predmet T-206/17: Tužba podnesena 3. travnja 2017. – Argus Security Projects protiv Komisije i EUBAM-a

33

2017/C 195/47

Predmet T-216/17: Tužba podnesena 7. travnja 2017. – Mabrouk protiv Vijeća

34

2017/C 195/48

Predmet T-222/17: Tužba podnesena 18. travnja 2017. – Recylex a.o. protiv Komisije

34

2017/C 195/49

Predmet T-228/17: Tužba podnesena 19. travnja 2017. – Zhejiang Jndia Pipeline Industry protiv Komisije

35

2017/C 195/50

Predmet T-229/17: Tužba podnesena 19. travnja 2017. – Njemačka protiv Komisije

37

2017/C 195/51

Predmet T-234/17: Tužba podnesena 19. travnja 2017. – Siberian Vodka protiv EUIPO-a – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Predmet T-235/17: Tužba podnesena 20. travnja 2017. – Dometic Sweden protiv EUIPO-a (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Predmet T-238/17: Tužba podnesena 25. travnja 2017. – Gugler protiv EUIPO-a – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Predmet T-239/17: Tužba podnesena 25. travnja 2017. – Njemačka protiv Komisije

40

2017/C 195/55

Predmet T-241/17: Tužba podnesena 25. travnja 2017. – Republika Poljska protiv Komisije

41

2017/C 195/56

Predmet T-246/17: Tužba podnesena 24. travnja 2017. – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik protiv EUIPO-a (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Predmet T-247/17: Tužba podnesena 27. travnja 2017.– Azarov protiv Vijeća

43

2017/C 195/58

Predmet T-250/17: Tužba podnesena 24. travnja 2017. – avanti protiv EUIPO-a (avanti)

43

2017/C 195/59

Predmet T-251/17: Tužba podnesena 28. travnja 2017. – Robert Bosch protiv EUIPO-a (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Predmet T-252/17: Tužba podnesena 28. travnja 2017. – Robert Bosch protiv EUIPO-a (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Predmet T-253/17: Tužba podnesena 28. travnja 2017. – Der Grüne Punkt protiv EUIPO-a – Halston Properties (prikaz kruga s dvije strelice)

45


 

Ispravci

2017/C 195/62

Ispravak obavijesti u Službenom listu u predmetu T-232/16 P ( SL C 63, 27.2.2017. )

47


HR

 

Top