Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadzori nabave i posjedovanja vatrenog oružja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nadzori nabave i posjedovanja vatrenog oružja

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 91/477/EEZ – nadzor nabave i posjedovanja oružja

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • „Direktiva o vatrenom oružju” utvrđuje minimalne uvjete za opticaj civilnog vatrenog oružja* unutar EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva uspostavlja četiri kategorije vatrenog oružja prema njihovoj razini opasnosti koje su utvrđene u Prilogu I. Direktive.

Područje primjene

Direktiva se ne primjenjuje na komercijalne prijenose bojnog oružja i streljiva* niti njihovu nabavu ili posjedovanje od strane:

 • oružanih snaga, policije ili javnih tijela;
 • kolekcionara ili tijela koje se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koje kao takve priznaju zemlje EU-a na čijem području imaju svoje sjedište.

Direktiva ne utječe na primjenu nacionalnih odredbi koje se odnose na nošenje oružja, lov ili streljaštvo.

Dozvola za vatreno oružje

Tijela zemlje EU-a izdaju europsku dozvolu za vatreno oružje svakoj osobi koja zakonito posjeduje ili upotrebljava vatreno oružje. Dozvolu uvijek mora posjedovati osoba koje upotrebljava oružje ili oružja na njoj navedena.

Identifikacija i praćenje

 • Svako vatreno oružje i osnovno pakiranje streljiva mora biti označeno prilikom proizvodnje.
 • Od zemalja EU-a zahtijeva se vođenje kompjuteriziranog sustava za prikupljanje podataka za registraciju tih vatrenih oružja. Samo ovlaštena tijela imaju pristup registru.
 • Zemlje EU-a mogu uspostaviti sustav koji će regulirati aktivnosti posrednika*. Trgovci oružjem* moraju voditi registar za vatreno oružje koje prime ili ustupe tijekom cijelog razdoblja djelatnosti.

Prodaja, nabava i posjedovanje

 • Zemlje EU-a odgovorne su za provjeru prodaje, nabave i posjedovanja tih vatrenih oružja; međutim, svako pravilo koje stupa na snagu mora biti unutar područja primjene pravila ove direktive.
 • Sustavi u pogledu nabave i posjedovanja streljiva bit će jednaki onima za posjedovanje vatrenog oružja kojemu je streljivo namijenjeno.

Dozvoljeni su nabava i posjedovanje oružja kada osoba:

 • ima opravdani razlog za nabavu ili posjedovanje (npr. kada je osoba legitimni kolekcionar ili je uključena u streljački klub);
 • ima najmanje 18 godina, iako postoji iznimka tomu pravilu s obzirom na lov i streljaštvo (npr. u nekim slučajevima osobe mlađe od 18 godina mogu upotrebljavati puške za potrebe lova ili streljaštva ako su pod nadzorom roditelja/odrasle osobe s dozvolom za vatreno oružje ili se nalaze na odobrenom mjestu za vježbanje);
 • ne ugrožava sebe ili javnost.

Izdavanje dozvola

Osoba koja ispunjava zahtjeve za nabavu i posjedovanje bilo kojeg vatrenog oružja može dobiti višegodišnju dozvolu. U takvim se slučajevima mora pridržavati određenih formalnosti:

 • podaci o svakom kretanju vatrenog oružja moraju se poslati nadležnim tijelima;
 • moraju se provoditi redovite provjere kako bi se ocijenilo ispunjava li osoba i dalje zahtjeve; i
 • moraju se poštovati najveća vremenska ograničenja određena nacionalnim pravom.

Za nadzor kretanja vatrenog oružja unutar EU-a Direktivom se utvrđuju postupci:

 • za završene prijenose oružja iz jedne zemlje EU-a u drugu;
 • za privremene prijenose oružja (putovanja) kroz dvije ili više zemalja EU-a;
 • te se formalnosti primjenjuju na sve vatreno oružje, osim bojnog oružja.

Uloga zemalja EU-a

 • Kontaktna skupina uspostavljena je 2009. kako bi se olakšala razmjena informacija između zemalja EU-a.
 • Direktiva ne utječe na pravo zemalja EU-a za poduzimanje mjera za sprječavanje nezakonite trgovine oružjem.

Preispitivanje i prijedlozi

Europska komisija predstavila je izvješće o primjeni direktive u studenome 2015. kao dio paketa mjera o vatrenom oružju. Paket je obuhvaćao prijedlog za preispitivanje Direktive o vatrenom oružju.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. listopada 1991. Zemlje EU-a trebale su uključiti Direktivu u svoje nacionalno pravo do 1. siječnja 1993.

KLJUČNI POJMOVI

* Vatreno oružje: bilo koje prijenosno oružje s cijevi koje izbacuje, dizajnirano je da izbaci ili se može pretvoriti da izbaci hitac, metak ili projektil djelovanjem zapaljive pokretne sile.

* Streljivo: kompletan naboj ili sastavni dijelovi istoga, uključujući čahure, punjenja, potisni prah, metke i projektile koji se upotrebljavaju u vatrenom oružju.

* Posrednik: bilo koja fizička ili pravna osoba, osim trgovca, čije se trgovanje ili poslovanje u potpunosti ili djelomično sastoji od kupovine, prodaje ili dogovaranja prijenosa oružja.

* Trgovac oružjem: bilo koja fizička ili pravna osoba čije se trgovanje ili poslovanje u potpunosti ili djelomično sastoji od izrade, trgovine, razmjene, posuđivanja, popravljanja ili pretvaranja vatrenog oružja, dijelova ili streljiva.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13.9.1991., str. 51.–58.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 91/477/EEZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Evaluacija u okviru REFIT-a Direktive Vijeća 91/477/EZ od 18. lipnja 1991., kako je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ od 21. svibnja 2008., o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (COM(2015) 751 završna verzija od 18.11.2015.)

Posljednje ažuriranje 17.03.2016

Top