Help Print this page 

Document DD_2013_12_005_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
12. Energetika
Svezak 05
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.005.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 005

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 065

16

 

 

21978A0116(01)

 

 

 

(78/217/Euratom)
Izmjena Sporazuma od 6. listopada 1959. između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Kanade o suradnji u mirnodopskoj uporabi atomske energije, u obliku razmjene pisama

3

2009

L 211

36

 

 

32009R0715

 

 

 

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (1)

20

2009

L 211

94

 

 

32009L0073

 

 

 

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (1)

39

2009

L 265

9

 

 

32009L0119

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata

82

2010

L 293

67

 

 

32010D0685

 

 

 

(2010/685/EU)
Odluka Komisije od 10. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. poglavlja 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (1)

97

2010

L 295

1

 

 

32010R0994

 

 

 

Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (1)

102

2011

C 236

10

 

 

32011D0812(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 11. kolovoza 2011. o utvrđivanju sastava i operativnih odredaba Koordinacijske skupine za plin i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2006/791/EZ (1)

124

2011

L 147

15

 

 

32011L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/63/EU od 1. lipnja 2011. o izmjeni, s ciljem njezine prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzina i dizelskih goriva

127

2012

L 081

18

 

 

32012R0244

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (1)

129

2012

L 231

16

 

 

32012D0490

 

 

 

(2012/490/EU)
Odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (1)

148

2012

L 299

13

 

 

32012D0994

 

 

 

Odluka br. 994/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume između država članica i trećih zemalja u području energetike (1)

153

2013

L 004

1

 

 

32013D0004

 

 

 

(2013/4/Euratom)
Odluka Vijeća od 11. prosinca 2012. o odobrenju sklapanja od strane Europske komisije Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012.–2013.)

158

2013

L 004

3

 

 

22013A0109(01)

 

 

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012.–2013.)

160

2013

L 050

1

 

 

32013R0147

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 147/2013 od 13. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na provedbu ažuriranja mjesečne i godišnje energetske statistike

170

2013

L 115

39

 

 

32013R0347

 

 

 

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (1)

228

2013

L 141

28

 

 

32013L0012

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/12/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog pristupanja Republike Hrvatske

265

2013

L 141

48

 

 

32013D0242

 

 

 

(2013/242/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. svibnja 2013. o utvrđivanju obrasca za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost u skladu s Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2882) (1)

267

2013

L 158

230

 

 

32013L0018

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/18/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Republike Hrvatske

273

2013

L 163

1

 

 

32013R0543

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

274

2013

L 175

13

 

 

32013R0617

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja (1)

286

2013

L 192

1

 

 

32013R0665

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača (1)

307

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top