Help Print this page 

Document 32014R0157

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web -stranicama
  • In force
OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 52/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 157/2014

оd 30. listopada 2013.

o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. u vezi s člankom 60. točkom (b),

budući da:

(1)

Temeljem članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođači građevnih proizvoda obvezni su sastaviti izjavu o svojstvima kada se na tržište stavlja građevni proizvod koji je obuhvaćen usklađenom normom ili je u skladu s europskom tehničkom ocjenom koja je izdana za taj proizvod. Presliku te izjave potrebno je dostaviti u papirnatom obliku ili elektroničkim putem.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. i člankom 60. točkom (b) Uredbe (EU) br. 305/2011 Komisiji je delegirana zadaća utvrđivanja uvjeta za elektroničku obradu izjava o svojstvima kako bi one bile dostupne na web-stranicama. Navedenim uvjetima za objavu izjava o svojstvima na web-stranicama omogućuje se korištenje novih informacijskih tehnologija i smanjenje troškova koje snose proizvođači građevnih proizvoda i građevinski sektor u cjelini.

(3)

Uzimajući u obzir i moguće posebne potrebe primatelja građevnih proizvoda, posebno one koje se odnose na mikro poduzeća, i to naročito ona koja posluju na gradilištima koja nemaju pristup internetu, ovim delegiranim aktom ne bi trebalo biti obuhvaćeno ni jedno odstupanje od članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(4)

Kako bi se elektronički oblik izjave o svojstvima za određeni proizvod mogao lako prepoznati, proizvođači moraju povezati svaki pojedinačni proizvod ili seriju istog proizvoda koji stavljaju na tržište s određenom izjavom o svojstvima i to s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake vrste proizvoda koju je u skladu s Prilogom III. Uredbe (EU) br. 305/2011 potrebno navesti u izjavi o svojstvima.

(5)

U svrhu olakšavanja administrativnog opterećenja povezanog s objavom izjava o svojstvima te istovremenog osiguravanja stalne pouzdanosti informacija dostavljenih u takvim izjavama elektronički oblik izjave o svojstvima ne smije se mijenjati nakon što je objavljen na web-stranicama i mora ostati dostupan najmanje deset godina nakon stavljanja građevnog proizvoda na tržište ili tijekom drugog takvog razdoblja koje se može utvrditi u skladu s člankom 11. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 305/2011.

(6)

Web-stranice na kojima je dostupna izjava o svojstvima potrebno je pratiti i održavati kako bi se, koliko je to moguće, osigurala njihova stalna dostupnost i spriječilo da zbog tehničkih problema postanu nedostupne.

(7)

Web-stranice na kojima je objavljena izjava o svojstvima primateljima građevnih proizvoda moraju biti na raspolaganju bez naknade. Tim je primateljima potrebno dati upute za pristup web-stranicama i elektroničkom obliku izjave o svojstvima.

(8)

Kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost europskog građevinskog sektora u cjelini, gospodarskim subjektima koji objavljuju izjave o svojstvima i žele iskoristiti nove informacijske tehnologije u svrhu olakšavanja njihove objave trebalo bi omogućiti da to učine što prije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   U skladu s odstupanjem od članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 gospodarski subjekti mogu objaviti izjavu o svojstvima iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 305/2011 na web-stranicama ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

osiguravaju da se sadržaj izjave o svojstvima ne mijenja nakon objave na web-stranicama;

(b)

osiguravaju da se web-stranice na kojima su objavljene izjave o svojstvima sastavljene za građevne proizvode prate i održavaju tako da web-stranice i izjave o svojstvima primateljima građevnih proizvoda budu stalno na raspolaganju;

(c)

osiguravaju da primatelji građevnih proizvoda mogu pristupati izjavi o svojstvima bez naknade deset godina nakon stavljanja građevnog proizvoda na tržište ili tijekom drugog takvog razdoblja koje se može utvrditi u skladu s drugim podstavkom članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 305/2011;

(d)

primateljima građevnih proizvoda osiguravaju upute za pristup web-stranicama i izjavama o svojstvima koje su sastavljene za takve proizvode dostupne na navedenim web-stranicama.

2.   Proizvođači osiguravaju da je svaki pojedinačni proizvod ili serija istog proizvoda koji stavljaju na tržište povezan s određenom izjavom o svojstvima i to s pomoću jedinstvene identifikacijske oznake vrste proizvoda.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


Top