Help Print this page 

Document 32013R1062

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  • In force
OJ L 289, 31.10.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1062/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2013

оd 30. listopada 2013.

o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3.,

Nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za graditeljstvo,

budući da:

(1)

Europska tehnička ocjena potrebna je da bi se proizvođaču građevnog proizvoda omogućilo sastavljanje izjave o svojstvima za građevni proizvod koji nije djelomično ni potpuno obuhvaćen usklađenom normom.

(2)

Člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 utvrđuju se zahtjevi za sadržaj europske tehničke ocjene. Budući da se načela primjenjive kontrole proizvodnje u tvornici utvrđuju u odgovarajućem europskom dokumentu za ocjenjivanje, europska tehnička ocjena trebala bi sadržavati samo one tehničke pojedinosti za koje se smatra, u skladu s tim načelima iz europskog dokumenta za ocjenjivanje, da ih je potrebno utvrditi na toj razini za provedbu sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

(3)

Prikaz tehničkog opisa predmetnog proizvoda trebao bi se odrediti dovoljno fleksibilno u formatu europske tehničke ocjene s obzirom na široki spektar dotičnih građevnih proizvoda.

(4)

Dovoljno fleksibilnosti trebalo bi omogućiti i za prikaz svojstava proizvoda u europskoj tehničkoj ocjeni kako bi proizvođač mogao neometano i precizno navesti ta svojstva u svojoj izjavi o svojstvima koja se temelji na toj ocjeni.

(5)

Kako bi se zaštitile povjerljive tehničke informacije o proizvodu, proizvođač bi trebao imati mogućnost kod nadležnog tijela za tehničko ocjenjivanje navesti koji su dijelovi opisa proizvoda povjerljivi i ne smiju se otkrivati u europskoj tehničkoj ocjeni. Povjerljive informacije trebale bi se navoditi u odvojenim prilozima tim europskim tehničkim ocjenama.

(6)

Kako bi se povećala učinkovitost unutarnjeg tržišta i konkurentnost europskog građevinskog sektora u cjelini, europske tehničke ocjene trebale bi se proizvođačima koji su podnijeli zahtjev za njih izdati što je moguće prije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format europske tehničke ocjene utvrđen je u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

EUROPSKA TEHNIČKA OCJENA

Br. … od … [datum]

Opći dio

1.

Tijelo za tehničko ocjenjivanje koje izdaje europsku tehničku ocjenu:

2.

Trgovački naziv građevnog proizvoda:

3.

Skupina proizvoda kojoj pripada građevni proizvod:

4.

Proizvođač:

5.

Pogon (pogoni) za proizvodnju:

6.

Europska tehnička ocjena sadržava … stranica, uključujući … prilog (priloge) koji je (su) sastavni dio ove ocjene.

Prilog (prilozi) … sadržava (sadržavaju) povjerljive informacije i ne objavljuje (objavljuju) se u europskoj tehničkoj ocjeni ako se ta ocjena objavljuje javno.

7.

Ova europska tehnička ocjena izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 na temelju …

Posebni dijelovi

8.

Tehnički opis proizvoda:

9.

Specifikacija namjene (namjena) u skladu s primjenjivim europskim tehničkim dokumentom (u daljnjem tekstu ETD):

10.

Svojstva proizvoda i upute na metode korištene za njihovu ocjenu:

11.

Primijenjeni sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava s uputom na njegovu pravnu osnovu:

12.

Tehničke pojedinosti potrebne za provedbu sustava za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava kako je predviđeno u primjenjivom ETD-u:

Izdano u … dana …/… 20…

Izdao:…

Prilog (prilozi)


Top