Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Breiseáin bia atá sábháilte ar mhaithe le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Breiseáin bia atá sábháilte ar mhaithe le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 – breiseáin bia

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Cuirtear an rialachán seo in ionad míreanna reachtaíochta roimhe seo ón Aontas Eorpach (AE) trí na cineálacha breiseán bia* go léir a thabhairt le chéile i ngníomh dlíthiúil amháin.

Cuirtear liostaí ar fáil ann:

d’earraí ceadaithe;

de choinníollacha úsáide agus lipéadaithe na n-earraí sin.

Déantar an nós imeachta chun na hearraí sin a údarú a shimpliú sa rialachán freisin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní féidir ach breiseáin atá ceadaithe ag AE a dhíol agus a úsáid i mbia de réir na gcoinníollacha sonraithe.

Ní ceadmhach ach breiseáin bia nach mbaineann rioscaí sláinte leo ná nach gcuireann custaiméirí amú a chur san áireamh i liosta ceadaithe AE. Ní mór don bhreiseán bia riachtanas réasúnta a chomhlíonadh nach féidir a chomhlíonadh seachas sin.

Ní mór don bhreiseán sochair a chur ar fáil do thomhaltóirí, lena n-áirítear:

caighdeán cothaitheach an bhia a chaomhnú;

cuidiú le bia a mhonarú, a phróiseáil, a ullmhú, a chóireáil, a phacáistiú, a iompar nó a stóráil;

riachtanais chothaithe speisialta a chomhlíonadh.

Cuirtear coinníollacha speisialta i bhfeidhm maidir le breiseáin le haghaidh milseoirídathúchán.

Níor cheart ach an méid breiseán is lú agus is féidir a úsáid chun an éifeacht inmhianaithe a bhaint amach. Ní mór iontógáil laethúil atá inghlactha agus riachtanais ghrúpaí speisialta tomhaltóirí a chur san áireamh sa chás sin.

Níor cheart breiseáin a úsáid go hiondúil i mbia neamhphróiseáilte ná i mbia do naíonáin agus páistí óga, ach amháin nuair a dhéantar foráil dó go sonrach.

Ní mór do bhreiseáin, cibé an ndíoltar nó nach ndíoltar don tomhaltóir deiridh iad, cloí le riachtanais shoiléire lipéadaithe, amhail an t-ainm agus/nó E-uimhir a chur ar fáil (mar shampla, is í E-uimhir an dathúchán buí oráiste ná E 110).

Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir leis na substaintí seo a leanas, ach amháin má úsáidtear iad mar seo a leanas:

mar bhreiseáin phróiseála, .i. substaint a úsáidtear d’aon ghnó chun amhábhair a phróiseáil;

chun plandaí agus táirgí planda a chosaint;

mar chothaithigh a chuirtear le bia; nó

chun uisce a chóireáil.

CÚLRA

Rinneadh formhór na measúnuithe ar bhreiseáin sna 1980í agus 1990í. Tá athmheasúnú á dhéanamh orthu anois agus meastar go gcríochnófar an próiseas sin faoi 2020. Seans go mbeidh ar an gCoimisiún Eorpach athruithe a mholadh maidir le coinníollacha reatha úsáide na mbreiseán nó cuid díobh a bhaint de liosta na mbreiseán ceadaithe.

EOCHAIRTHÉARMA

* Breiseáin bia: substaintí a úsáidtear i mbia ar chúiseanna difriúla, chun an bia a mhilsiú, chun dath a chur leis nó chun cur leis an seilfré mar shampla. Cuirtear rialacha AE i bhfeidhm maidir le húsáid breiseán chun ardleibhéal cosanta a chur ar fáil do shláinte an duine agus do thomhaltóirí.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 16-33)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Iarscríbhinní Rialacháin (CE) Uimh. 1333/2008. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 257/2010 ón gCoimisiún an 25 Márta 2010 lena mbunaítear clár chun athmheasúnú a dhéanamh ar bhreiseáin bia cheadaithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le breiseáin bia (IO L 80, 26.3.2010, lgh. 19-27)

Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún an 9 Márta 2012 lena leagtar síos sonraíochtaí le haghaidh breiseán bia atá liostaithe in Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 83, 22.3.2012, lgh. 1–295). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 12.11.2015

Top