Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Coinbhinsiún um Chúnamh Bia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

An Coinbhinsiún um Chúnamh Bia

Cuidíonn an tAontas Eorpach (AE) le riachtanais bhia agus chothaithe na ndaoine is leochalaí a chomhlíonadh i dtíortha nach tíortha an AE iad. Leis an Choinbhinsiún seo, déanann bronntóirí comhordú níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí ar an chúnamh seo, ar leibhéal domhanda.

ACHT

Cinneadh 2012/738/AE ón gComhairle i ndáil leis an Choinbhinsiún um Chúnamh Bia a chur i gcrích, ar son an Aontais Eorpaigh.

ACHOIMRE

Cad í an tsaincheist?

Leis an Choinbhinsiún um Chúnamh Bia, an comhaontú is déanaí de shraith comhaontuithe iltaobhacha idir bronntóirí, déantar iarracht cúnamh bia agus cothaithe atá cuí agus éifeachtach a thabhairt do phobail leochaileacha i dtíortha incháilithe, bunaithe ar riachtanais aitheanta.

Is é cuspóir an Choinbhinsiúin ná:

  • saolta a shábháil
  • ocras a laghdú
  • slándáil bia* a fheabhsú
  • caighdeán cothaithe na bpobal is leochalaí i dtíortha incháilithe a fheabhsú.

I ndáil le beartas an Aontais Eorpaigh (AE) um chúnamh daonnúil bia, is é cuspóir an Choinbhinsiúin ná rochtain ar agus caitheamh bia shláin scamhardaigh leordhóthanaigh ag pobail leochaileacha a fheabhsú, bunaithe ar anailís riachtanas cheart.

Cad a d’athraigh?

Faoin Choinbhinsiún, déanann páirtithe eolas a roinnt, comhoibríonn siad le chéile agus téann siad i dteagmháil lena chéile. Is fóram díospóireachta é chomh maith a chuireann ar a gcumas eolas faoi shaincheisteanna a roinnt le páirtithe leasmhara eile - m.sh. na ceachtanna a foghlaimíodh agus cineál áirithe cláir á reáchtáil - chun cabhrú le cinntiú go mbainfear úsáid as a gcuid acmhainní sa chaoi is éifeachtaí.

Feidhmiú: Aontaíonn gach páirtí íosghealltanas bliantúil a thabhairt maidir le cúnamh bia, a chuirtear in iúl i dtéarmaí luacha nó cainníochta. Ba chóir go mbeadh an gealltanas seo i bhfoirm deontais, más féidir.

Tá sé mar choinníoll shoiléir ann nach féidir cúnamh bia a chur i gceangal ar bhealach ar bith le honnmhairí tráchtála de tháirgí talmhaíochta ná d’earraí ná seirbhísí chuig na tíortha a fhaigheann cúnamh bia.

Féadfar deonacháin a sholáthar:

  • go déthaobhach,
  • trí eagraíochtaí idir-rialtasacha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile, nó
  • trí pháirtithe eile um chúnamh bia.

I measc nadtíortha incháilithetá :

  • na tíortha atá ar liosta fhaighteoirí oifigiúla an chúnamh forbartha de chuid Choiste Cúnaimh Forbartha (CCF) na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE), nó
  • aon tír eile a aithnítear sna Rialacha um Nós Imeachta agus um Fhorfheidhmiú.

Cúlra: tá an tAontas Eorpach páirteach sa Chomhaontú Idirnáisiúnta faoi Ghránaigh ina bhfuil dhá ionstraim dhlíthiúla ar leith: an Coinbhinsiún Trádála Gráin agus an Coinbhinsiún um Chúnamh Bia. Shínigh na Stáit Aontaithe, an Astráil, Ceanada, an tSeapáin agus an Eilvéis an comhaontú chomh maith.

Cur síos

* slándáil bhia: ag Cruinniú Mullaigh Domhanda an Bhia sa bhliain 1996 sainíodh go bhfuil ann don tslándáil bhia nuair a bhíonn rochtain an t-am ar fad ag gach uile dhuine ar bhia leordhóthanach slán agus scamhardach chun saol sláintiúil gníomhach a bheith acu.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta lena thrasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 2012/738

13.11.2012

-

IO L 330 de 30.11.2012

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh 2011/339/AE ón gComhairle lena leagtar síos an seasamh a nglacfar leis ag an Aontas Eorpach, sa Choiste um Chúnamh Bia, maidir le leathnú an Choinbhinsiúin um Chúnamh Bia 1999 .

Cinneadh 2010/316/AE ón gComhairle lena leagtar síos an seasamh a nglacfar leis ar son an Aontais Eorpaigh, sa Choiste um Chúnamh Bia, maidir le leathnú an Choinbhinsiúin um Chúnamh Bia 1999 .

Cinneadh 2011/224/AE ón gComhairle lena leagtar síos an seasamh a nglacfar leis ag an Aontas Eorpach, sa Chomhairle Idirnáisiúnta Gráin, i leith leathnú an Choinbhinsiúin Trádála Gráin 1995 .

Cinneadh 2000/421/CE ón gComhairle maidir leis an Choinbhinsiún um Chúnamh Bia 1999 a chur i gcrích, ar son an Chomhphobail Eorpaigh.

Nuashonrú is déanaí: 10.03.2014

Top