Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cuótaí agus ceadúnais allmhairithe agus onnmhairithe an Aontais Eorpaigh a leithdháileadh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cuótaí agus ceadúnais allmhairithe agus onnmhairithe an Aontais Eorpaigh a leithdháileadh

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 717/2008 — cuótaí cainníochtúla a riaradh

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

  • Cuirtear rialacha ar bun sa rialachán seo maidir le cuótaí allmhairithe agus onnmhairithe an Aontais Eorpaigh (AE) a riaradh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní chumhdaíonn an rialachán táirgí áirithe, lena n-áirítear na táirgí talmhaíochta atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Is iad seo a leanas cuid de na prionsabail ghinearálta a úsáidtear chun cuótaí AE a riaradh:

  • ba cheart cuótaí a leithdháileadh ar iarrthóirí a luaithe is féidir;
  • is féidir cuótaí a riaradh trí mhodhanna ar leith nó meascán de mhodhanna ar leith a úsáid, e.g. bunaithe ar shreafaí traidisiúnta trádála nó “gach duine ar a sheal féin”;
  • ní mór na cuótaí a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leagtar amachrialacha ar leith maidir leis na modhanna difriúla chun cuótaí a riaradh. Mar shampla, don mhodh:

  • atá bunaithe ar shreafaí traidisiúnta trádála, cuirtear cuid amháin den chuóta i leataobh d’allmhairithe nó onnmhairithe traidisiúnta, i.e. na hallmhairithe nó onnmhairithe ar féidir leo a thaispeáint go ndearna siad an táirge atá cumhdaithe ag an gcuóta a allmhairiú isteach in AE nó a onnmhairiú amach as roimhe sin;
  • atá bunaithe ar “gach duine ar a sheal féin”, leagann an Coimisiún Eorpach amach an chainníocht a leithdháiltear ar allmhairithe nó ar onnmhairithe go dtí go n-úsáidtear iomlán an chuóta;
  • ina léithdháiltear cuótaí bunaithe ar na cainníochtaí iarrtha, leagann an Coimisiún Eorpach cainníocht an chuóta amach bunaithe ar an bhfaisnéis a fhaightear ó thíortha AE faoi líon na n-iarratas ceadúnais atá faighte acu.

Maidir leis an modh “gach duine ar a sheal féin”, ní mór ceadúnais allmhairithe agus onnmhairithe a eisiúint ar an bpointe chun na táirgí ábhartha a allmhairiú nó a onnmhairiú. I ngach cás eile, eisítear ceadúnais laistigh de 10 lá ón bhfógra a fháil maidir le cinneadh ábhartha an Choimisiúin nó laistigh den tréimhse ama a leagtar amach ag an gCoimisiún.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 15 Lúnasa 2008.

CÚLRA

Tá méadú tagtha le himeacht ama ar líon na dtíortha atá ina mbaill den Eagraíocht Dhomhanda Trádála agus, mar sin, ní bhaineann an rialachán seo i ndáiríre ach le hallmhairithe ó líon teoranta tíortha. Faoi láthair, baineann sé le hallmhairithe teicstílí ó Bhéalarúis agus ó Chóiré Thuaidh. Níl cuótaí cainníochtúla curtha i bhfeidhm maidir le honnmhairithe AE.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 717/2008 an 17 Iúil 2008 lena mbunaítear nós imeacht Comhphobail chun cuótaí cainníochtúla a riar (leagan códaithe) (IO L 198, 26.7.2008, lgh. 1-7)

Féach an ceartúchán.

Nuashonraithe 15.03.2016

Top