Help Print this page 
Title and reference
Straitéis i gcoinne leathadh arm ollscriosta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Straitéis i gcoinne leathadh arm ollscriosta

Is eilimint riachtanach de bheartas eachtrach an Aontais Eorpaigh (AE) í straitéis AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta (AOS). Is í aidhm ag ná cláir fhorbartha le haghaidh leathadh arm ollscriosta agus na diúracáin a n-iompraíonn iad a laghdú agus ar ndóigh, iad a dhíbirt.

ACHT

Straitéis AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta an 12 Nollaig 2003 (doic 15708/03) [Níor foilsíodh san Iris Oifigiúil é].

ACHOIMRE

Is bagairt atá ag méadú ar leibhéal domhanda í leathadh AOS, airm núicléacha, cheimiceacha agus bhitheolaíocha ach go háirithe agus a gcuid modhanna iompair (diúracáin mheán agus fhadtréimhseacha, diúracáin chúrsála agus aerfheithiclí gan foireann (UAV)). Méadaíonn sé an baol go mbainfidh roinnt Stát feidhm as na hairm seo, nó go bhfaigheadh sceimhlitheoirí iad.

Is é atá neamhiomadú ann ná bunchuspóir an chomhbhearta eachtracha agus slándála (CFSP) go háirithe ó ghlacadh na straitéise AE maidir le leathadh arm ollscriosta i 2003.

Tá an straitéis seo, a bhfuil mar chuspóir aige cláir leatha a choisc, a dhíspreagadh, a stad agus más féidir, a dhíbirt ar fud an domhan athchóirithe roinnt uaire ag an gComhairle. Ar a shon sin, seasann mór-threoirlínte an bheartais AE:

  • chun éifeachtacht iltaobhachais a threisiú: is é an córas conartha iltaobhacha an bonn reachtaíochta do gach iarracht AE maidir le neamhiomadú. Is cuspóir riachtanach a gcur i bhfeidhm uilíoch, i dteannta leis na sásraí a dheimhníonn sáruithe a leagtar síos leo.
  • chun timpeallacht réigiúnach agus idirnáisiúnta atá seasmhach a chur chun cinn: baineann sé ach go háirithe le hatreisiú clár atá dírithe ar dhí-armáil agus leis an gcuspóir neamhiomadú a phríomhshruthú i ngach gníomh agus clár polaitiúil, taidhleoireachta agus eacnamaíoch an AE.
  • chun obair go dlúth le príomh-pháirtnéirí cosúil le SAM, an Rúis, an Ríocht Aontaithe nó ECAT maidir le tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta a bhfuil páirt mhór acu i neamhiomadú.

Glacadh bearta éagsúla isteach i gcreatlach CFSP le haghaidh cur i bhfeidhm an chláir ghníomhaíochta leagtha amach sa Straitéis a ghlacadh i 2003. Eagraíonn an Chomhairle um Ghnóthaí Eachtracha díospóireacht maidir le cur i bhfeidhm na straitéise AE a bhaineann le hAOS gach seimeastar agus déanann na tuairiscí athbhreithniú ar a dul chun cinn gach sé mhí.

ACHTANNA GAOLMHARA

Conclúidí ón gComhairle agus snáithe gníomhaíochtaí nua an AE maidir leis an gcomhraic i gcoinne leathadh arm ollscriosta agus a modhanna iompair. An Bhruiséil an 17 Nollaig 2008 (Doic 17172/08 [Níor foilsíodh san Iris Oifigiúil é].

Cinneadh ón gComhairle 2008/974/CFSP an 18 Nollaig 2008 i dtaca le Cód Iompair na Háige in aghaidh Iomadú Diúracán Balaistíoch i gcreatlach an cur chun feidhme na straitéise AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta (Iris Oifigiúil L 345 an 23.12.2008].

Cinneadh ón gComhairle 2010/430/CFSP an 26 Iúil 2010 ag bunú gréasáin Eorpaigh de mheithleacha machnaimh neamhleata neamhspleácha, i dtaca le cur chun feidhme Straitéise AE i gcoinne leathadh Arm Ollscriosta [Iris Oifigiúil L 202 an 4/.8.2010].

Cinneadh ón gComhairle 2012/423/CFSP an 23 Iúil 2012 ag iarraidh tacú le neamhIeathadh diúracán balaistíoch i gcreatlach chur chun feidhme na straitéise AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta agus le comhsheasamh na Comhairle [Iris Oifigiúil L 196 an 24.7.2012].

Conclúidí ón gComhairle maidir le beartas éifeachtach AE a ghlacadh maidir leis na dúshláin nua ó leathadh arm ollscriosta agus a modhanna iompair. 21 Deireadh Fómhair 2013 (Doic 15104/13 [Níor foilsíodh san Iris Oifigiúil é]

Cinneadh ón gComhairle 2013/668/CFSP an 18 Samhain 2013 i dtaca le gníomhaíochtaí an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i réimse na bithshábháilteachta agus na bithshlándála i gcreatlach na Straitéise AE i gcoinne leathadh Arm Ollscriosta [Iris Oifigiúil L 310 an 20.11.2013].

Tuairisc sheimeastair 2013/II ar dhul chun cinn ar oibreacha maidir le chur chun feidhme straitéise AE i gcoinne leathadh arm ollscriosta [Iris Oifigiúil C 54 an 25.2.2014].

Cinneadh ón gComhairle 2014/129/CFSP an 10 Bealtaine 2014 maidir le chur chun tosaigh an ghréasáin Eorpaigh de mheithleacha machnaimh neamhleata neamhspleácha i dtaca le cur chun feidhme Straitéise AE i gcoinne leathadh Arm Ollscriosta [Iris Oifigiúil L 71 an 12.3.2014].

Nuashonrú is déanaí: 30.05.2014

Top