Help Print this page 
Title and reference
An fharraige agus an biashlabhra a chosaint ar éifeachtaí comhdhúile orgánastáin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An fharraige agus an biashlabhra a chosaint ar éifeachtaí comhdhúile orgánastáin

Is féidir an timpeallacht mhuirí agus sláinte an duine a chosaint ach cosc a chur ar úsáid comhdhúile áirithe ceimiceacha ar longa agus ar eangacha.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 782/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Aibreán 2003 maidir le comhdhúile orgánastáin a chosc ar longa

ACHOIMRE

Is féidir an timpeallacht mhuirí agus sláinte an duine a chosaint ach cosc a chur ar úsáid comhdhúile áirithe ceimiceacha ar longa agus ar eangacha.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Faoin rialachán seo, ionchorpraítear rialacha an Choinbhinsiúin ar Chórais Frithsmálaithe (AFS)* de chuid na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) i ndlí an Aontais Eorpaigh (AE). Féachtar leis an rialachán úsáid chomhdhúile orgánastáin a chosc ar na longa a thugann cuairt ar chalafoirt AE, chun éifeachtaí díobhálacha na dtáirgí sin a laghdú nó a dhíothú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cad iad comhdhúile orgánastáin?

Is iad comhdhúile orgánastáin ná ceimiceáin ó na péinteanna frithsmálaithe a úsáidtear ar chabhlacha báid agus ar eangacha. Gníomhaíonn na brataithe dromchla sin mar bhithicídí, a ceapadh chun cosc a chur ar algaí, ar mhoilisc agus ar orgánaigh eile greamú d’árthaí, rud a mhoillíonn a luas.

Cad iad éifeachtaí na gcomhdhúile orgánastáin?

Tá siad an-tocsaineach don bheatha mhuirí (larbhaí, diúilicíní, oisrí agus éisc) agus, mar sin, tá cosc curtha orthu in a lán tíortha AE.

Cuirtear an rialachán i bhfeidhm ar:

longa a bhfuil bratach de thír AE ar foluain acu;

longa nach bhfuil bratach de thír AE ar foluain acu ach atá ag oibriú faoi údarás tíre den Aontas Eorpach;

agus ar longa a thugann cuairt ar chalafort de thír AE, nach gcuimsítear iad faoin dá phointe thuas.

Ní chuirtear an rialachán i bhfeidhm ar longa cogaidh, ar longa cúnta cabhlaigh ná ar longa ar le stát iad, cibé an cuid nó nach cuid den Aontas Eorpach iad, agus a úsáidtear chun críocha rialtais.

Cuirtear na srianta seo i bhfeidhm faoin rialachán:

ón 1 Iúil 2003 ar aghaidh, ní féidir comhdhúile orgánastáin, a ghníomhaíonn mar bhithicídí i gcórais frithsmálaithe, a úsáid a thuilleadh ar longa a bhfuil bratach de thír AE ar foluain acu;

ón 1 Eanáir 2008ar aghaidh,ní ceadmhach bratú comhdhúile orgánastáin, a ghníomhaíonn mar bhithicídí, a bheith ar na longa a thugann cuairt ar chalafort de thír AE ná brat eile a chuireann cosc ar chomhdhúile orgánastáin teacht amach as an mbunbhrat neamhchomhlíonta frithsmálaithe.

Suirbhé agus deimhniú

Faoin rialachán seo, cuirtear córas suirbhé agus deimhnithe ar bun le haghaidh long a bhfuil bratach de thír AE ar foluain acu. Ní mór:

suirbhé a dhéanamh ar na longa a bhfuil olltonnáiste 400 nó níos mó orthu agus ní mór iad a dheimhniú, beag beann ar a dturas;

dearbhú comhlíonta a thaispeánann go gcloítear leis an rialachán nó le Coinbhinsiún AFS a bheith i seilbh ag longa atá 24 mhéadar nó níos mó ar fhad, ach a bhfuil olltonnáiste de níos lú ná 400 orthu.

Ní mheastar go mbeidh suirbhé ná deimhniú de dhíth ar longa atá níos lú ná 24 mhéadar ar fhad, .i. báid áineasa agus báid iascaireachta den chuid is mó.

Leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 536/2008 ón gCoimisiún, lena leasaítear an rialachán bunaidh, gur gá do na longa a bhfuil bratach de thír neamh-AE ar foluain acu cloí leis na srianta. Ní mór:

Deimhniú Idirnáisiúnta um an Córas Frithsmálaithe a bheith ag na longa a bhfuil bratach de Stát atá páirteach sa Choinbhinsiún AFS ar foluain acu,chun a thaispeáint go bhfuil an rialachán á chomhlíonadh acu ;

deimhniú comhlíonta a bheith i seilbh ag na longa a bhfuil bratach de stát nach bhfuil páirteach sa Choinbhinsiún AFS ar foluain acu; deimhniú a d’eisigh an bratstát i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún AFS agus leis an gCoiste chun an Mhuirthimpeallacht a Chosaint de chuid an IMO.

EOCHAIRFHOCAIL

* An Córas Idirnáisiúnta ar Chórais Dhíobhálacha Frithsmálaithe ar Longa a Rialú : comhaontú a chuireann cosc ar orgánastáin dhíobhálacha sna péinteanna a úsáidtear ar longa agus a chruthaíonn sásra chun cosc a chur ar shubstaintí díobhálacha eile a úsáid i córais frithsmálaithe amach anseo.

Féach Córais Frithsmálaithe ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 782/2003

10.5.2003

-

IO L 115, 9.5.2003, lgh. 1-11

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 536/2008

4.7.2008

-

IO L 156, 14.6.2008, lgh. 10-11

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009

20.4.2009

-

IO L 87, 31.3.2009, lgh. 109-154

Nuashonrú is déanaí: 25.08.2015

Top