Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha maidir le conarthaí oibreacha poiblí, le conarthaí soláthair phoiblí agus le conarthaí seirbhíse poiblí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha maidir le conarthaí oibreacha poiblí, le conarthaí soláthair phoiblí agus le conarthaí seirbhíse poiblí

Iarrtar leis an dlí seo margadh oscailte le haghaidh soláthair phoiblí a chinntiú agus na rialacha a chur i bhfeidhm go cothrom a bhaineann le conarthaí oibreacha poiblí, le conarthaí soláthair phoiblí agus le conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain.

ACHOIMRE

I dTreoir 2004/18/CE, leagtar síos rialacha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le conarthaí oibreacha poiblí, le conarthaí soláthair phoiblí agus le conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain. Tá sé ina chuspóir ag an Treoir a chinntiú go mbeidh an próiseas soláthair phoiblí cothrom agus oscailte do thairgeoirí cibé cén áit san AE ina bhfuil siad.

Raon feidhme

Clúdaíonn an dlí beagnach gach conradh poiblí seachas i gcás fóntas (uisce, iompar, fuinneamh agus seirbhísí poist), na teileachumarsáide, lamháltas seirbhíse (mar shampla, feidhmiú carrchlóis atá ann cheana féin) agus conarthaí áirithe a bhaineann le cosaint nó slándáil.

4 chineál nós imeachta

 • oscailte: féadfaidh aon pháirtí tairiscint a chur isteach;
 • srianta: féadfaidh aon pháirtí iarraidh a bheith rannpháirteach agus cinnfidh an t-údarás conarthach cé na páirtithe a dtabharfar cuireadh dóibh tairiscint a chur isteach;
 • caibidlithe: nuair a dhéanann údaráis chonarthacha caibidlíocht dhíreach ar théarmaí conartha;
 • i gcás conarthaí an-chasta, nuair a phléann an t-aonán conarthach riachtanais agus réitigh le hiarrthóirí arna ligean isteach i nós imeachta (ar a dtugtar “idirphlé iomaíoch”).

Trédhearcacht

Déantar an trédhearcacht a áirithiú trí fhógraí a bhaineann le conarthaí poiblí a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an AE agus sa bhunachar sonraí TED, mar aon lena bhfoilsiú ar an leibhéal náisiúnta. Ní mór an fhaisnéis chéanna a bheith i ngach foilseachán ionas nach mbeidh buntáiste ag aon tairgeoir. Bíonn faisnéis den sórt seo iontu:

 • spriocdhátaí maidir le tairiscintí,
 • teanga nó teangaí na tairisceana,
 • critéir dámhachtana agus an t-ualú coibhneasta a bhaineann leo,
 • teastais/cáipéisí ar ceart iad a bheith ag gabháil le tairiscintí ionas gur féidir meastóireacht a dhéanamh ar oiriúnacht an iarrthóra chun conradh a fheidhmiú.

Conradh a dhámhachtain

Déantar conradh a dhámhachtain ar bhonn na gcritéar seo a leanas:

 • an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch (bunaithe ar chritéir ar nós caighdeán, praghas, fiúntas teicniúil, seirbhís iardhíola); nó
 • an praghas is ísle.

Tairsí

Clúdaítear gach conradh poiblí a bhfuil a luach os cionn tairseach thugtha. Déantar na tairsí a ríomh gach 2 bhliain.

Amhail an 1 Eanáir 2014, is iad seo a leanas na príomh-thairsí i gcomhair conarthaí soláthair maidir le hoibreacha poiblí, le soláthar poiblí agus le seirbhís phoiblí arna leasú ag Rialachán (AE) Uimh. 1336/2013:

Údaráis rialtais láir

 • conarthaí oibreacha, conarthaí lamháltas oibreacha, conarthaí oibreacha fóirdheontais: EUR 5 186 000;
 • gach comórtas deartha (i gcomhair pleananna ailtireachta, mar shampla), gach conradh seirbhíse a bheidh fóirdheonaithe ag na húdaráis chonarthacha agus gach conradh seirbhíse i gcomhair seirbhísí atá liostaithe in Iarscríbhinn IIA (seachas seirbhísí taighde agus forbartha agus seirbhísí áirithe teileachumarsáide): EUR 134 000;
 • conarthaí seirbhíse i gcomhair seirbhísí atá liostaithe in Iarscríbhinn IIB agus seirbhísí taighde agus forbartha agus seirbhísí áirithe teileachumarsáide): EUR 207 000;
 • na conarthaí soláthair uile a ndéantar a dhámhachtain ag údaráis rialtais láir nach bhfuil ag feidhmiú sa réimse cosanta: EUR 134 000.

Conarthaí soláthair a ndéantar a dhámhachtain ag údaráisrialtais láiratá ag feidhmiú sa réimse cosanta: (i) i gcomhair táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn V: EUR 134 000; (ii) i gcomhair táirgí eile: EUR 207 000.

Údaráis chonarthacha fho-láir

 • conarthaí oibreacha, conarthaí lamháltas oibreacha, conarthaí oibreacha fóirdheontais: EUR 5 186 000.
 • na conarthaí seirbhíse, comórtais deartha, conarthaí seirbhíse fóirdheontais agus conarthaí soláthair uile: EUR 207 000.

Beidh feidhm ag Treoir 2004/18/CE go dtí an 18.4.2016, an dáta a chuirfear treoir nua (Treoir 2014/24/AE) i bhfeidhm ina hionad.

GNÍOMH

Treoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le nósanna imeachta a chomhordú i ndáil le conarthaí oibreacha poiblí, le conarthaí soláthair phoiblí agus le conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain (IO L 134, 30.4.2004, lgh. 114–240)

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin ar Threoir 2004/18/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/17/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 lena gcomhordaítear na nósanna imeachta um sholáthar de chuid eintiteas a oibríonn in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist. (IO L 134, 30.4.2004, lgh. 1–113)

Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 65–242)

Nuashonraithe 30.09.2015

Top