Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) agus trífheinilí polaclóirínithe (PCTanna) a dhiúscairt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) agus trífheinilí polaclóirínithe (PCTanna) a dhiúscairt

ACHOIMRE AR:

Threoir 96/59/CE— défheinilí polaclóirínithe agus trífheinilí polaclóirínithe (PCBanna/PCTanna) a dhiúscairt

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Comhchuibhítear sa treoir seo an dlí maidir le diúscairt défheinilí polaclóirínithe agus trífheinilí polaclóirínithe (PCBanna/PCTanna)* agus le dí-éilliú nó diúscairt an trealaimh ina bhfuil siad.

PRÍOMHPHOINTÍ

Bíonn ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a áirithiú:

 • go ndéantar PCBanna agus PCTanna caite, agus an trealamh ina bhfuil siad, a dhiúscairt a luaithe agus is féidir;
 • go gcuirtear fardail le chéile den trealamh ina bhfuil breis is cúig lítear de PCBanna agus PCTanna, agus go seoltar achoimrí ar na fardail sin chuig an gCoimisiún Eorpach laistigh de 3 bliana óna nglactar leis an reachtaíocht;
 • go bhfuil ceadúnais ag na cuideachtaí a dhéanann PCBanna agus PCTanna a dhiúscairt agus go gcoimeádann na cuideachtaí sin cláir de chainníocht, de bhunús agus de nádúr na PCBanna agus PCTanna a fhaigheann siad;
 • go bhfuil réamhchúraimí sábháilteachta curtha i gcrích chun an baol go rachaidh PCBanna nó PCTanna, nó an trealamh ina bhfuil siad, trí thine a chosc;
 • nach ndéantar PCBanna nó PCTanna a dhó ar longa;
 • nach ndéantar claochladáin a líonadh suas le PCBanna nó PCTanna;
 • go ndéantar claochladáin a bhfuil breis is 0.05 % díobh de réir meáchain ina PCBanna nó PCTanna a dhí-éilliú i gcomhréir leis na coinníollacha atá sonraithe sa reachtaíocht;
 • go ndéantar trealamh a bhfuil breis is cúig lítear de PCBanna nó PCTanna ann a dhí-éilliú agus/nó a dhiúscairt faoi dheireadh na bliana 2010 ar a dhéanaí, ach amháin claochladáin a bhfuil idir 0.05 % agus 0.005 % díobh de réir meáchain ina PCBanna nó PCTanna, ar féidir iad a dhiúscairt ag deireadh a saolré ionchais.

Tá an fhaisnéis seo a leanas sna fardail:

 • ainm agus seoladh shealbhóir an trealaimh;
 • suíomh an trealaimh agus cur síos air;
 • cainníocht na PCBanna nó PCTanna atá sa trealamh;
 • dátaí agus cineálacha na cóireála nó athsholáthair a dhéantar nó atá beartaithe é a dhéanamh;
 • dáta an dearbhaithe.

Déanann an Coimisiún:

 • na modhanna tagartha a leagan amach chun an méid PCB agus PCT atá in ábhair éillithe a thomhas;
 • caighdeáin theicniúla a leagan amach le haghaidh bealaí eile chun PCBanna agus PCTanna a dhiúscairt;
 • liosta a chur ar fáil d’ainmneacha táirgthe an trealaimh leictrigh, amhail toilleoirí, friotóirí agus cornaí ionduchtais, trealamh leictreach a bhfuil PCBanna agus PCTanna ann;
 • ionadaigh atá níos lú guaiseach a fháil amach le haghaidh PCBanna agus PCTanna más gá.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 16 Meán Fómhair 1996. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 16 Márta 1998.

PRÍOMHTHÉARMA

* Défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) agus trífheinilí polaclóirínithe (PCTanna): grúpa comhdhúile saorga a úsáideadh go forleathan roimhe seo, i dtrealamh leictreach go príomha. Cuireadh bac orthu ag deireadh na 1970í in a lán tíortha toisc go raibh imní ann faoina dtionchar ar an gcomhshaol.

GNÍOMH

Treoir 96/59/CE ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 1996 maidir le diúscairt défheinilí polaclóirínithe agus trífheinilí polaclóirínithe (PCB/PCT) (IO L 243, 24.9.1996, lgh. 31-35)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Threoir 96/59/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2001/68/CE ón gCoimisiún an 16 Eanáir 2001 lena mbunaítear dhá mhodh thagartha thomhais le haghaidh PCBanna de bhun Airteagail 10(a) de Threoir 96/59/CE ón gComhairle maidir le diúscairt défheinilí polaclóirínithe agus trífheinilí polaclóirínithe (PCBanna/PCTanna) (curtha in iúl faoi uimhir dhoiciméid C(2001) 107 (IO L 23, 25.1.2001, lch. 31)

Nuashonraithe 24.05.2016

Top