Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oibriú aersheirbhísí: rialacha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oibriú aersheirbhísí: rialacha AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 — rialacha comhchoiteanna maidir le hoibriú aersheirbhísí in AE

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos sa rialachán seo rialacha comhchoiteanna maidir le hoibriú seirbhísí aeriompair san Aontas Eorpach (AE), lena n-áirítear ceadúnú aeriompróirí AE agus trédhearcacht ó thaobh praghsanna de.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceadúnais oibríochta agus léasú aerárthaí

 • Déantar na critéir a chomhchuibhiú, a bhaineann le ceadúnais oibríochta a bhronnadh ar aerlínte in AE agus le bailíocht na gceadúnas sin.
 • Áirítear leis na coinníollacha a bhaineann le ceadúnas oibríochta a bhronnadh in AE agus le bailíocht cheadúnais:
  • teastas bailí aeroibreora a bheith ag an aerlíne, ina leagtar amach na gníomhaíochtaí atá cumhdaithe ag an gceadúnas oibríochta;
  • an t-aerlíne a bheith faoi úinéireacht agus á rialú ag tíortha AE agus ag náisiúnaigh thíortha AE; agus
  • roinnt coinníollacha airgeadais a chomhlíonadh.
 • Mura gcloítear leis an gceadúnas oibríochta, féadfar an ceadúnas a chur ar fionraí nó a aistarraingt ar deireadh.
 • Is féidir aerárthaí atá cláraithe in AE a fháil ar léas. Ach ní féidir aerárthaí neamh-AE a fháil ar léas ach faoi chúinsí speisialta, mar shampla chun riachtanais shéasúracha acmhainne a chomhlíonadh. Sa chás sin, ní mór don aeriompróir AE atá faoi thrácht a thaispeáint don údarás ábhartha inniúil go gcloíonn an t-aerárthach le caighdeáin sábháilteachta uile an Aontais Eorpaigh.

Trédhearcacht ó thaobh praghsanna de

 • Tá cead ag na haerlínte praghas a leagadh amach dá n-aersheirbhísí laistigh den Aontas Eorpach.
 • Ní mór praghas deiridh — agus téarmaí agus coinníollacha iompair — na haersheirbhíse a fhoilsiú, leis na rudaí seo a leanas san áireamh ann: cánacha, muirir aerfoirt, agus na muirir agus formhuirir atá dosheachanta agus intuartha ag am na háirithinte. Ina theannta sin, ní mór d’aeriompróirí miondealú a dhéanamh ar na heilimintí praghais dosheachanta agus intuartha go léir atá sa phraghas deiridh.
 • Ní mór forlíontaí roghnacha praghais a chur in iúl ar bhealach soiléir trédhearcach ag tús na háirithinte agus ní mór dóibh a bheith curtha ar fáil ar bhealach “rogha an ghlactha”.
 • Ní ceadmhach idirdhealú praghsanna a dhéanamh bunaithe ar náisiúntacht nó ar áit chónaithe an chustaiméara, ná ar áit ghnó ghníomhaire an aeriompróra nó dhíoltóir eile ticéad.
 • Ní mór do thíortha AE a chinntiú go gcloítear le rialacha praghsála; ní mór pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a chur i bhfeidhm i gcomhair sáruithe.

Oibleagáidí seirbhíse poiblí

 • Féadfaidh tír AE oibleagáid seirbhíse poiblí a chur i bhfeidhm maidir le haerbhealach sceidealaithe idir aerfort AE agus aerfort i réigiún forimeallach nó forbartha ina críoch, nó maidir le bealach tanaí chuig aerfort ina críoch, má mheastar go bhfuil íos-sheirbhísí ar an mbealach sin ríthábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta an réigiúin ina bhfuil an t-aerfort suite.
 • Ní mór do thír AE measúnú a dhéanamh ar a riachtanaí agus a leordhóthanaí agus atá an oibleagáid seirbhíse poiblí atá beartaithe.
 • Sa chás nach bhfuil suim ag aon aeriompróir in oibriú an bhealaigh sin, bealach a bhfuil oibleagáidí curtha i bhfeidhm ina leith, féadfaidh an tír lena mbaineann cead a thabhairt d’aeriompróir amháin an bealach sin a oibriú ar feadh tréimhse 4 bliana nó níos lú agus cúiteamh a thabhairt don aeriompróir as na caillteanais oibríochtúla a bhaineann leis an oibleagáid seirbhíse poiblí. Ní mór an t-oibreoir a roghnú trí thairiscint phoiblí ar leibhéal AE.

Aerthrácht a dháileadh idir aerfoirt

Is féidir le tíortha AE dáileadh an aerthráchta idir aerfoirt a rialú ar an gcoinníoll go háirithe:

 • go bhfreastalaíonn siad ar an gcathair nó comhchathair chéanna;
 • go bhfreastalaíonn bonneagar leordhóthanach iompair orthu agus go bhfuil siad nasctha lena chéile agus leis an gcathair nó comhchathair lena mbaineann, le seirbhísí iompair phoiblí iontaofa éifeachtúla a théann go minic;
 • go bhfuil meas ag an gcinneadh, chun dáileadh an aerthráchta a rialú, ar phrionsabail na comhréireachta agus na trédhearcachta, agus go bhfuil sé bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 1 Samhain 2008.

CÚLRA

“Aeriompar — an margadh Inmheánach” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (IO L 293, 31.10.2008, lgh. 3-20)

Nuashonraithe 22.02.2016

Top