Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rapair scannán ceallalóis athghinte i dteagmháil le bia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rapair scannán ceallalóis athghinte i dteagmháil le bia

ACHOIMRE AR:

Threoir 2007/42/CE maidir le hábhair agus earraí déanta as scannán ceallalóis athghinte a dhéanann teagmháil le bia

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Is treoir shonrach í dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 maidir le hábhair agus earraí a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia.

Sainmhínítear scannán ceallalóis athghinte* sa treoir.

Leagtar síos sa treoir liosta substaintí údaraithe maidir le scannán ceallalóis athghinte a mhonarú, chomh maith leis na huaschainníochtaí nár cheart iad a shárú chun sláinte tomhaltóirí a chosaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon

Baineann an treoir le scannán ceallalóis athghinte — i bhfoirm táirge deiridh ann féin nó mar chuid de tháirge deiridh a bhfuil ábhair eile ann — a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia nó curtha i dteagmháil le bia.

Cumhdaítear inti na catagóirí seo a leanas:

1.

scannán ceallalóis athghinte neamhbhrata;

2.

scannán ceallalóis athghinte brataithe le bratú díorthaithe ó ceallalós; nó

3.

scannán ceallalóis athghinte brataithe le bratú a bhfuil plaisteach ann.

Níshintéiseach bhaineann sí le cásáilshintéiseach ceallalóis athghinte.

Liosta na substaintí údaraithe

Leagtar síos in Iarscríbhinn II na treorach, liosta substaintí údaraithe maidir le scannán ceallalóis athghinte a mhonarú, chomh maith le srianta úsáide.

Is féidir scannáin ceallalóis athghinte neamhbhrataplaisteachbrataithe leplaisteach a mhonarú le substaintí eile seachas na cinn atá sonraithe in Iarscríbhinn II más rud é go n-úsáidtear iad mar dhathán nó mar ghreamacháin, ar choinníoll nach bhfuil ascnamh ar bith substaintí isteach i mbia nó ar bhia.

Ní mór go gcloífidh scannáin ceallalóis athghinte brataithe le plaisteach le Rialachán (AE) Uimh. 10/2011 maidir le hábhair agus earraí a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia-ábhair.

Ní ceart go ndéanfadhdromchlaí clóitescannán ceallalóis athghinte teagmháil le bia-ábhair.

Margaíocht agus lipéadú

Ag céim na margaíochta, na hábhair agus na hearraí déanta de scannán ceallalóis athghinte — a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia-ábhair — ní mór dearbhú scríofa a chur leo, de réir Rialacháin (CE) Uimh. 1935/2004. Nuair a shaincheaptar a leithéid d’ábhair nó d’earraí, áfach, toisc a nádúr, chun teagmháil a dhéanamh le bia-ábhair, níl siad faoi réir na hoibleagáide seo.

Nuair a léirítear coinníollacha speisialta úsáide, ní mór an t-ábhar nó an t-earra atá déanta de scannán ceallalóis athghinte a lipéadú dá réir sin.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 20 Iúil 2007.

CÚLRA

EOCHAIRTHÉARMA

* Scannán ceallalóis athghinte: ábhar leatháin tanaí a fhaightear ó cheallalós mínghlanta díorthaithe ó adhmad nó cadás neamh-athchúrsáilte. Is féidir le scannán ceallalóis athghinte bheith brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh.

GNÍOMH

Treoir 2007/42/CE ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2007 maidir le hábhair agus earraí déanta de scannán ceallalóis athghinte a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia-ábhair (IO L 172, 30.6.2007, lgh. 71-82)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus earraí a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 89/109/CEE (IO L 338, 13.11.2004, lgh. 4-17). Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúiteseo.

Rialachán (AE) Uimh. 10/2011 ón gCoimisiún an 14 Eanáir 2011 maidir le hábhair phlaisteacha agus earraí plaisteacha a ceapadh lena dteacht i dteagmháil le bia (IO L 12, 15.1.2011, lgh. 1-89). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 02.12.2015

Top