Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Blastáin bhia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Blastáin bhia

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 maidir le blastáin in úsáid i mbia agus ar bhia

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos ann ceanglais ghinearálta maidir le húsáid shábháilte blastán* i mbia.

Tá liosta ann, in iarscríbhinn, de shubstaintí ceadaithe.

Leagtar amach ann na ceanglais lipéadaithe nach mór a urramú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Níor cheart do bhlastáin, ar bhonn na fianaise eolaíochta atá ar fáil, riosca sábháilteachta a chruthú do thomhaltóirí nó iad a chur amú.

Ghlac AE le liosta de bhlastáin cheadaithe an 1 Deireadh Fómhair 2012. Ní féidir ach iad sin amháin a úsáid agus a dhíol in AE. Déantar nuashonrú tréimhsiúil ar an liosta.

Tá liosta substaintí sa rialachán, mar aigéad hidricianach, nach féidir a chur le bia.

Socraítear uasleibhéil le haghaidh substaintí áirithe, mar eistriogól, atá le fáil go nádúrtha i mblastáin in ábhar chomh héagsúil le deochanna meisciúla agus neamh-mheisciúla, guma coganta, anraithí agus iasc.

Ní mór do bhlastáin a dhíoltar ó ghnó go gnó nó leis an bpobal i gcoitinne cloí le rialacha lipéadaithe ar leith. Mar shampla, ní mór go luafaí ar a bpacáiste nó ar a gcoimeádán go bhfuil siad “le haghaidh bia” nó le haghaidh “úsáid shrianta i mbia” .

Ní féidir an téarma “nádúrtha” chun cur síos a dhéanamh ar bhlastán a úsáid ach amháin maidir le substaintí a eascraíonn díreach ó ábhar ainmhí nó glasraí.

Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach iarraidh ar tháirgeoirí nó ar úsáideoirí blastán é a chur ar an eolas faoin líon a úsáideann siad in aon tréimhse 12 mhí.

Níl feidhm leis an reachtaíocht i gcás blastán a bhfuil blas milis (e.g. siúcra), salann (e.g. salann) nó goirt air go heisiach, bia amh nó meascáin mar spíosraí agus/nó luibheanna úra, triomaithe nó reoite, nó taenna agus insiltí.

CÉN UAIR A BHEIDH FEIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 20 Eanáir 2009.

CÚLRA

Blastáin bhia: Rialacha AE (An Coimisiún Eorpach)

Blastáin (An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bhia)

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Blastáin: substaintí a úsáidtear chun boladh agus blas bia a fheabhsú nó a athrú. Áirithíonn rialacha agus caighdeáin coitianta AE nach mbíonn siad ina mbagairt do shláinte an duine agus gur féidir iad a úsáid in aon tír AE.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bhia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 2232/96 agus (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE (IO L 354, 31.12.2008, lgh 34-50)

Ionchorpraíodh na leasuithe agus na hathruithe i ndiaidh a chéile a rinneadh ar Iarscríbhinní Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 sa téacs bunaidh. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh doiciméadúcháin amháin.

Nuashonraithe 26.11.2015

Top