Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Breiseáin bia atá sábháilte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Breiseáin bia atá sábháilte

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 – breiseáin bia

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Cuirtear in ionad reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) roimhe seo é trí gach cineál breiseán bia* a tabhairt le chéile faoi ghníomh dlíthiúil amháin.
 • Cuirtear liostaí ar fáil ann:
  • breiseáin cheadaithe;
  • coinníollacha maidir le n-úsáid agus lena lipéadú.
 • Déantar an nós imeachta um údarú a shimpliú leis freisin.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní féidir ach breiseáin atá ceadaithe ag AE a dhíol agus a úsáid i mbia.
 • Le breiseán bia a cheadú ní mór nach mbaineann rioscaí sláinte leis ná nach gcuirtear tomhaltóirí amú leis. Ní mór dó riachtanas réasúnta a chomhlíonadh nach féidir a chomhlíonadh seachas sin.
 • Ní mór do bhreiseán sochair a chur ar fáil do thomhaltóirí, lena n-áirítear:
  • caighdeán cothaitheach an bhia a chaomhnú;
  • cuidiú le bia a mhonarú, a phróiseáil, a ullmhú, a chóireáil, a phacáistiú, a iompar nó a stóráil;
  • riachtanais chothaithe speisialta a chomhlíonadh.
 • Cuirtear coinníollacha speisialta i bhfeidhm maidir le milseoirídathúchán.
 • Níor cheart ach an méid breiseán is lú agus is féidir a úsáid chun an éifeacht inmhianaithe a bhaint amach. Ní mór iontógáil laethúil atá inghlactha agus riachtanais ghrúpaí speisialta tomhaltóirí a chur san áireamh sa chás sin (e.g daoine a bhfuil ailléirgí orthu).
 • Níor cheart breiseáin a úsáid go hiondúil i:
  • bia neamhphróiseáilte;
  • bia do naíonáin agus páistí óga.
 • Ní mór do bhreiseáin, cibé an ndíoltar nó nach ndíoltar don tomhaltóir deiridh iad, cloí le riachtanais shoiléire lipéadaithe, amhail an t-ainm agus/nó E-uimhir a chur ar fáil (mar shampla, is í E-uimhir an dathúchán buí oráiste ná E 110).
 • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir leis na substaintí seo a leanas, ach amháin má úsáidtear iad mar bhreiseáin bhia:
  • breiseáin phróiseála, .i. substaint a úsáidtear chun amhábhair a phróiseáil;
  • substaintí a úsáidtear chun plandaíplandaa chosaint agus táirgíplandaa chosaint ;
  • cothaithigh a chuirtear le bia;
  • substaintí cóireálauisce .

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 20 Eanáir 2010.

CÚLRA

Rinneadh formhór na measúnuithe ar bhreiseáin sna 1980í agus 1990í. Tá athmheasúnú á dhéanamh orthu anois. Ba chóir go gcríochnófar an próiseas sin faoi 2020.

Ina dhiaidh sin , d'fhéadfadh sé go mbeidh ar an gCoimisiún Eorpach athruithe a mholadh maidir le coinníollacha reatha úsáide na mbreiseán nó cuid díobh a bhaint de liosta na mbreiseán ceadaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

 • Breiseáin bia ar láithreán Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh;
 • Breiseáin bia ar láithreán Gréasáin an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Breiseáin bia: substaintí a úsáidtear i mbia ar chúiseanna difriúla, e.g. chun dath a chur leis nó chun cur leis an seilfré

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 16-33)

Rinneadh leasuithe i ndiaidh a chéile ar Iarscríbhinní Rialacháin (CE) Uimh. 1333/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 257/2010 ón gCoimisiún an 25 Márta 2010 lena mbunaítear clár chun athmheasúnú a dhéanamh ar bhreiseáin bia cheadaithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le breiseáin bia (IO L 80, 26.3.2010, lgh. 19-27)

Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún an 9 Márta 2012 lena leagtar síos sonraíochtaí le haghaidh breiseán bia atá liostaithe in Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 83, 22.3.2012, lgh. 1–295).

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 19.09.2016

Top