Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2010/427/AE ón gComhairle – lena mbunaítear eagrúchán agus oibriú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tagann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí faoi údarás Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Cuidíonn sí leis an Ardionadaí a chuid sainorduithe a chur i bhfeidhm, i dtaca le:

Cuidíonn an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí le hArdrúnaíocht na Comhairle, an Choimisiúin agus le seirbhísí taidhleoireachta tíortha AE freisin, d’fhonn a chinntiú go mbeidh comhsheasmhacht ag baint le gníomh seachtrach na hEorpa.

Ar deireadh, tacaíonn an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí leis an gCoimisiún chun cláir agus ionstraimí airgeadais a bhaineann le gníomh seachtrach AE a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Riarachán lárnach

Ceanncheathrú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí sa Bhruiséil. Tá sé á bhainistiú ag Ard-Rúnaí Feidhmeannach atá ag feidhmiú faoi údarás Ardionadaí an Aontais do Gnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Tá riarachán lárnach na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí eagraithe in ardstiúrthóireachtaí a láimhseálann:

  • réimsí gníomhaíochta téamacha agus tíreolaíocha, ina gcumhdaítear gach tír agus gach réigiún domhanda;
  • bainistíocht riaracháin, slándáil córais faisnéise agus chumarsáide, bainistíocht buiséid agus acmhainní daonna;
  • bainistíocht agus pleanáil géarchéime, Foireann Mhíleata an Aontais Eorpaigh agus an Lárionad Staide - AE (Lárionad Staide AE – SITCEN roimhe seo) chun CES a sheoladh.

Líonra toscaireachtaí

Tá na toscaireachtaí AE le tíortha neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta éagsúla mar chuid den tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí freisin. Tá gach ceann díobh faoi stiúir Ceannasaí Toscaireachta, faoi stiúir an Ardionadaí agus na Seirbhíse Eorpaigh Gníomhaíochta Seachtraí. Déanann an Ceannasaí Toscaireachta ionadaíocht ar AE sa tír lena mbaineann.

Comhoibríonn na toscaireachtaí lena chéile agus comhroinneann siad faisnéis le seirbhísí taidhleoireachta na dtíortha AE.

Tá Ard-Rúnaí Feidhmeannach na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí freagrach as measúnú airgeadais agus riaracháin gach toscaireachta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 26 Iúil 2010.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2010/427/AE ón gComhairle an 26 Iúil 2010 lena mbunaítear eagrúchán agus oibriú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (IO L 201, 3.8.2010, lgh 30–40)

Nuashonraithe 28.06.2016

Top