Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhar eolaíochta agus teicneolaíochta leis na Stáit Aontaithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhar eolaíochta agus teicneolaíochta leis na Stáit Aontaithe

Féachtar leis an Chomhaontú um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir na Stáit Aontaithe (SA) agus an tAontas Eorpach (AE) gníomhaíochtaí um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir an dá pháirtí a spreagadh, a fhorbairt agus a éascú. Go háirithe, cuireann an comhaontú ar chumas eolaithe sna SA agus san Eoraip páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí taighde agus forbartha an pháirtí eile ar bhonn cómhalartachta.

ACHTANNA

98/591/CE: Cinneadh ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir leis an gComhaontú um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a thabhairt i gcrích.

2009/306/CE: Cinneadh ón gComhairle an 30 Marta 2009 maidir leis an gComhaontú um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a shíneadh agus a leasú.

2014/240/AE: Cinneadh ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir leis an gComhaontú um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a shíneadh.

ACHOIMRE

Féachtar le Cinneadh 2014/240/AE síneadh ama cúig bliana eile a chur leis an Chomhaontú um chomhar eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach (CE) agus na Stáit Aontaithe (SA), arna shíniú an 5 Nollaig 1997 in Washington.

Its é cuspóir an chinnidh ná an comhar idir an dá pháirtí a neartú sna réimsí coiteanna tosaíochta ina mbíonn gníomhaíochtaí taighde agus forbartha maidir le heolaíocht agus teicneolaíocht ar siúl acu. Is iad seo a leanas na réimsí ina gcomhoibríonn an dá pháirtí:

 • an comhshaol (taighde aeráide san áireamh),
 • bithleigheas agus sláinte (SEIF, galair ionfhabhtaíocha agus mí-úsáid drugaí),
 • talmhaíocht,
 • eolaíocht iascaigh,
 • taighde innealtóireachta,
 • fuinneamh neamh-núicléach,
 • acmhainní nádúrtha,
 • eolaíocht na n-ábhar (nanaitheicneolaíocht san áireamh) agus méadreolaíocht,
 • teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna),
 • teileamaitic,
 • biteicneolaíocht,
 • eolaíochtaí agus teicneolaíochtaí muirí,
 • taighde eolaíochtaí sóisialta,
 • iompar,
 • taighde slándála,
 • taighde spáis,
 • beartas eolaíochta agus teicneolaíochta, bainistíocht, oiliúint agus soghluaisteacht eolaithe.

Is é atá i gceist le gníomhartha an chomhaontaithe ná cur i bhfeidhm cláir taighde, forbairt teicneolaíochta agus taisealbhadh, trí chomhar le agus idir fiontair, ionaid taighde agus ollscoileanna sna SA agus i mBallstáit AE a chur chun cinn. Féachtar leo freisin oiliúint agus soghluaisteacht eolaithe a spreagadh, agus torthaí taighde a scaipeadh agus a optamú. Déantar amhlaidh agus an mhaoin intleachtúil á cosaint.

Cuireann an dá pháirtí ar chumas eolaithe dul isteach ina gcríoch agus an trealamh a thabhairt leo a úsáidtear le haghaidh na ngníomhaíochtaí a chuimsítear sa chomhaontú seo. Tá Comhghrúpa Comhairliúcháin (CGC) freagrach as an chomhordú agus tagann an grúpa seo le chéile uair amháin sa bhliain de ghnáth. Sa ghrúpa sin tá an líon teoranta céanna d’ionadaithe ón dá pháirtí. Déanann an grúpa measúnú agus monatóireacht ar chur i bhfeidhm an chomhaontaithe. Tá an grúpa freagrach freisin as earnálacha a aithint inar gá an comhar a neartú agus as tosaíochtaí taighde a shainmhíniú.

Comhthéacs

Faoin chomhaontú idir an AE agus na SA cuirtear creat oifigiúil um chomhar ar bun maidir leis an taighde eolaíochta agus teicneolaíochta. Síníodh an comhaontú an 5 Nollaig 1997 ar feadh tréimhse tosaigh cúig bliana. Féadfar síneadh ama de thréimhsí breise cúig bliana a chur leis an chomhaontú. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar láithreán gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 98/591/CE

13.10.1998

-

IO L 284, 22.10.1998, lgh. 35-36.

Cinneadh 2009/306/CE

30.3.2009

-

IO L 90, 2.4.2009, lgh. 20-21.

Cinneadh 2014/240/AE

14.4.2014

-

IO L 128, 30.4.2014, lgh. 43-44.

23.09.2014

Top