Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhar leis na Stáit Aontaithe in oibriúcháin bhainistíocht ghéarchéime

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Comhar leis na Stáit Aontaithe in oibriúcháin bhainistíocht ghéarchéime

Tá comhchuspóirí ag an Aontas Eorpach (AE) agus ag na Stáit Aontaithe maidir lena mbeartas eachtrach. Go háirithe, spreagann siad réiteach síochánta na gcoimhlintí agus athfhoirgníocht agus cobhsú na dtíortha faoi ghéarchéim. Mar sin chinn an AE agus na Stáit Aontaithe dul i gcomhar lena chéile maidir le hoibriúcháin áirithe bhainistíocht géarchéime a bhfuil an AE ina mbun i dtríú tíortha.

ACHT

Framework Agreement between the United States of America and the European Union on the participation of the United States of America in European Union crisis management operations (Comhaontú Réime idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach faoi rannpháirtíocht Stáit Aontaithe Mheiriceá in oibriúcháin bhainistíocht ghéarchéime an Aontais Eorpaigh)

ACHOIMRE

Is comhaontú réime é an Comhaontú seo a bhaineann le gach uile oibriúchán bainistíocht ghéarchéime a bhfuil an tAontas Eorpach (AE) ina mbun i dtríú tíortha agus a bhfuil na Stáit Aontaithe ag rannpháirtiú iontu. Sainmhíníonn an Comhaontú go háirithe modhanna rannpháirtíochta na Stáit Aontaithe agus an caidreamh leis an AE le linn na misean.

Rannpháirtíocht na Stáit Aontaithe in oibriúcháin bhainistíocht ghéarchéime an AE

Cinneann na Stáit Aontaithe de réir an cháis an rannpháirteoidh siad in oibriúcháin an AE. Ansin glacann an AE le cinneadh a thugann cuireadh do na Stáit Aontaithe teacht isteach in oibriúchán. Má ghlacann siad leis, déanann na Stáit Aontaithe de réir téarmaí an chinnidh ón gComhairle a chuir an AE i mbun an oibriúcháin atá i gceist.

Ina dhiaidh sin, téann an AE agus na Stáit Aontaithe i gcomhairle lena chéile faoin tabhairt isteach a mholann na Stáit Aontaithe. Is ionann an tabhairt isteach seo agus foireann, aonaidearraí sibhialtacha a chur. Déanann an AE agus na Stáit Aontaithe socrú maidir le ranníocaíocht Mheiriceánach do bhuiséad an oibriúcháin. Ina theannta sin, íocann na Stáit Aontaithe gach costas a bhaineann lena rannpháirtíocht, ach amháin má fhoráiltear do na costais sin sa bhuiséad.

Féadann na Stáit Aontaithe éirí as an oibriúchán míleata go hiomlán nó go páirteach ag am ar bith i ndiaidh dóibh dul i gcomhairle leis an AE. Ina theannta sin, is leis an AE cinneadh ar dheireadh a chur le hoibriúchán bainistíochta géarchéime. Ba chóir dó dul i gcomhairle leis na Stáit Aontaithe, áfach, má tá ranníocaíocht go fóill acu ag am a leithéid de chinneadh.

Thairis sin, réitítear gach easaontas faoi bhrí nó chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo idir an AE agus na Stáit Aontaithe trí bhealaí taidhleoireachta.

Stádas na meithle Meiriceánaí in oibriúchán an AE

Rialaítear stádas na meithle Meiriceánaí leis an gcomhaontú faoi stádas an mhisin a chuirtear i gcrích idir an AE agus an stát a dtarlaíonn an t-oibriúchán ann. Caithfidh na Stáit Aontaithe a bheith in ann an comhaontú sin a scrúdú sula gcinneann siad an rannpháirteoidh siad san oibriúchán nó nach rannpháirteoidh.

Mura bhfuil a leithéid de chomhaontú curtha i gcrích go fóill, socraíonn na páirtithe ar chomhairle choibhéiseach sula n-imlonnaítear an mheitheal Meiriceánach.

Sainmhíníonn an comhaontú ar stádas an mhisin go háirithe pribhléidí agus díolúine na dtrúpaí agus na n-aonad as na Stáit Aontaithe.

Ina theannta sin, coinníonn na Stáit Aontaithe ceart a ndlínse ar a ndíormaí sa tír ina ndéantar an t-oibriúchán. Mar an gcéanna, is fúthusan gach gearán a fhreagairt a bhaineann lena rannpháirtíocht i gcomhréir lena ndlí náisiúnta.

Cur i ngníomh na n-oibriúchán

Bíonn cur i ngníomh na n-oibriúchán bainistíochta géarchéime faoi chúram an AE. Sainmhíníonn seisean cuspóirí agus treo na misean fosta.

Féachann na Stáit Aontaithe chuige go ndéanann a bhfoireann agus a n-aonaid a gcuid oibre i gcomhréir leis na treoracha seo. Mar sin, bíonn ar na trúpaí agus ar na haonaid déanamh de réir treoracha cheannaire an mhisin nó cheannasaí an AE, ach fanann siad faoi cheannas na Stáit Aontaithe go hiomlán.

Ina theannta sin, ainmníonn na Stáit Aontaithe pointe teagmhála náisiúnta le hionadaíocht a dhéanamh ar a meitheal náisiúnta taobh istigh den oibriúchán. Bíonn an phointe teagmhála seo freagrach do cheannaire an mhisin faoi chúrsaí araíonachta taobh istigh den mheitheal Meiriceánach.

Tréigean na n-éileamh ar chúiteamh

De réir an Chomhaontaithe seo, tréigeann an AE agus na Stáit Aontaithe éilimh ar chúiteamh in aghaidh a chéile as díobháil de dheasca a dtascanna oifigiúla a dhéanamh, ach amháin i gcás mórfhaillí nó éagóra intinniúla.

Caithfidh na Stáit Aontaithe agus gach Ballstát an AE tréigean na n-éileamh ar chúiteamh a chur mar ábhar i bhfógairt.

Tagairtí

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Comhaontú réime idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach

Féach Airteagal 10.1Cur i bhfeidhm sealadach: 17.5.2001

IO L 143, 31.5.2011, lch. 2.

Nuashonrú is déanaí: 29.07.2011

Top