Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhpháirteanna agus ábhair feithiclí a athúsáid, a athchúrsáil agus a athshlánú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhpháirteanna agus ábhair feithiclí a athúsáid, a athchúrsáil agus a athshlánú

Ní mór do mhonaróirí feithiclí a dhearadh ionas gur féidir íostairseacha de chomhpháirteanna agus d’ábhair na bhfeithiclí a athúsáid, a athchúrsáil nó a athshlánú ag deireadh a saolré nádúrtha. Féachtar anseo le dramhaíl ó fheithiclí a bhfuil a ré caite, mar a dtugtar orthu, a laghdú.

GNÍOMH

Treoir 2005/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i ndáil leis na mótarfheithiclí sin a athúsáid, a athchúrsáil agus a athshlánú agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar síos sa treoir rialacha riaracháin agus theicniúla chun a chinntiú go ndéanfar an chuid is mó de chomhpháirteanna agus d’ábhair feithicle a athúsáid, a athchúrsáil nó a athshlánú faoi dheireadh. Cinntíonn an treoir nach mbainfidh aon rioscaí sábháilteachta ná comhshaoil leis na comhpháirteanna athúsáidte.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Cuirtear an reachtaíocht seo de chuid an Aontais Eorpach (AE) i bhfeidhm ar chineálacha nua gluaisteán, gluaisteán fada, gluaisteán mór teaghlaigh agus feithiclí éadroma tráchtála (e.g. veaineanna) agus ar na cinn atá á dtáirgeadh cheana féin.
  • Ní ceadmhach feithiclí nua a dhíol in AE ach amháin más féidir 85 % ar a laghad de mhais na bhfeithiclí sin a athúsáid agus/nó a athchúrsáil nó más féidir 95 % ar a laghad dá mais a athúsáid agus/nó a athshlánú.
  • Ní mór straitéisí a bheith curtha i bhfeidhm ag monaróirí chun ceanglais na reachtaíochta, a bhaineann le feithiclí a athúsáid, a athchúrsáil agus a athshlánú, a bhainistiú i gceart.
  • Má mheasann údaráis náisiúnta gur leor na straitéisí sin, tugtar deimhniú comhlíonta don mhonaróir, atá bailí ar feadh dhá bhliain nó níos mó.
  • Cuirtear cosc ar chomhpháirteanna áirithe a athúsáid, amhail málaí aeir, criosanna sábháilteachta agus glais tiomána. Ní ceadmhach na comhpháirteanna sin a úsáid i bhfeithiclí nua toisc go bhféadfadh rioscaí sábháilteachta agus comhshaoil a bheith ag baint leo.
  • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm ar fheithiclí sainchuspóireacha amhail gluaisteáin armúrtha agus otharchairr, nó feithiclí nach ndéantar ach líon beag díobh a tháirgeadh, .i. níos lú ná 500 feithicil de chineál áirithe a dhíoltar in aghaidh na bliana i ngach tír den Aontas Eorpach.

Tá bearta leagtha amach i reachtaíocht ar leith chun dramhaíl ó fheithiclí a bhfuil a ré caite agus óna gcomhpháirteanna a chosc agus a theorannú, agus chun a chinntiú go ndéantar iad sin a athúsáid, a athchúrsáil nó a athshlánú más féidir.

CÚLRA

Cruthaíonn feithiclí a bhfuil a ré caite idir 8 agus 9 milliún tonna de dhramhaíl gach bliain in AE.

Féach feithiclí a bhfuil a ré caite ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2005/64/CE

15.12.2005

15.12.2006

IO L 310, 25.11.2005, lgh. 10-27

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/1/CE

3.2.2009

-

IO L 9, 14.1.2009, lgh. 31-32

Nuashonraithe 25.08.2015

Top