Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deimhnithe forlíontacha cosanta i gcomhair táirgí íocshláinte agus táirgí cosanta plandaí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Deimhnithe forlíontacha cosanta i gcomhair táirgí íocshláinte agus táirgí cosanta plandaí

 

Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 — deimhniú forlíontach cosanta i gcomhair táirgí cógaisíochta

Rialachán (CE) Uimh. 1610/96 — deimhniú forlíontach cosanta i gcomhair táirgí cosanta plandaí

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHÁIN?

 • Tugtar cosaint bhreise leo i leith táirgí sonracha cógaisíochta agus táirgí sonracha cosanta plandaí ag a bhfuil paitinn náisiúnta agus atá ceadaithe lena ndíol.
 • Tá an chosaint sin ón Aontas Eorpach ceaptha chun beart ceartaitheach a ghlacadh i leith aon éagothromaíochtaí agus easnamh i gcórais náisiúnta um paitinní do tháirgí cógaisíochta agus do tháirgí cosanta plandaí.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Aon táirge atá faoi chosaint paitinne náisiúnta agus faoi réir údarú náisiúnta sula bhféadfar é a dhíol, agus nach bhfuil deimhniú aige cheana féin, féadfar deimhniú forlíontach cosanta* a fháil ina leith.
 • Deonaítear leis an deimhniú forlíontach cosanta na cearta céanna agus iad siúd a dheonaítear faoin mbunphaitinn.
 • Ní mór an t-iarratas ar dheimhniú forlíontach a thaisceadh leis an oifig náisiúnta ábhartha um maoin thionsclaíoch laistigh de 6 mhí tar éis dheonú an údaraithe margaíochta.
 • Tiocfaidh an deimhniú forlíontach cosanta i bhfeidhm tar éis don bhunphaitinn dul in éag, agus beidh sé bailí ar feadh tréimhse suas go dtí 5 bliana. I gcás cógas, féadfar síneadh aonuaire 6 mhí a chur leis an deimhniú forlíontach cosanta más rud é gur ullmhaíodh plean imscrúdaithe phéidiatraicigh.
 • Ní mór nach mó ná 15 bliana an chosaint fhoriomlán is féidir a fháil faoi phaitinn agus faoin deimhniú forlíontach cosanta ó dheonú an chéad údaraithe margaíochta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA RIALACHÁN?

 • Déantar códú i Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ar Rialachán (CEE) Uimh. 1768/92 ón gComhairle. Tá sé i bhfeidhm ón 6 Iúil 2009.
 • Tá feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1610/96 ón 8 Feabhra 1997, ach amháin sna tíortha sin nár clúdaíodh faoina ndlí náisiúnta inphaitinneacht táirgí cosanta plandaí, agus ina gcás siúd tá feidhm aige ón 2 Eanáir 1998.

CÚLRA

 • Fágann an t-am idir iarratas a chomhdú ar phaitinn i gcomhair táirge íocshláinte nua nó táirge cosanta barr nua agus údarú a fháil i gcomhair a dhíolacháin go laghdaítear tréimhse éifeachtach na cosanta paitinne. Tá sé d’aidhm leis an deimhniú forlíontach cosanta fritháireamh a dhéanamh ar an gcosaint phaitinne éifeachtach sa dá réimse sin.
 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Deimhniú forlíontach cosanta: ceart sainiúil (sui generis) maoine intleachtúla a ghníomhaíonn amhail síneadh ar phaitinn.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte (leagan códaithe) (IO L 152, 16.6.2009, lgh. 1-10)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (CE) Uimh. 1610/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 1996 maidir le deimhniú forlíontach cosanta a chur ar bun le haghaidh táirgí cosanta plandaí (IO L 198, 8.8.1996, lgh. 30-35)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 14.03.2017

Top