Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Timpeallacht ghnó shimplithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Timpeallacht ghnó shimplithe

Chun iomaíochas a fheabhsú agus chun an geilleagar a neartú agus poist a mhéadú, tá an tAontas Eorpach (AE) ag iarraidh timpeallacht ghnó shimplithe a bhaint amach trí mhaorlathas i ndlí na gcuideachtaí, i gcuntasaíocht agus in iniúchóireachta laghdú.

ACHT

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le timpeallacht ghnó shimplithe le cuideachtaí i réimsí dhlí na gcuideachtaí, cuntasaíocht agus iniúchóireachta [COM(2007)394 deiridh - nár foilsíodh san Iris Oifigiúil).

ACHOIMRE

Caithfidh Ballstáit a bheith in ann freagairt go solúbtha don timpeallacht ghnó, ag baint tairbhe de chreatlach reachtach an AE, ach gan srian ar nuálaíocht agus gan ardchostais riaracháin ag cur srian ar iomaíocht. Tá an Coimisiún ag déanamh athscrúdaithe ar threoracha AE agus ag comhairliú le geallsealbhóirí maidir le bealaí chun reachtaíocht a chur i gcomhréir le timpeallacht ghnó níos tíosaí agus níos éifeachtaí.

Dlí na gCuideachtaí

Tá dhá rogha ann: aisghairm threoracha iomlán nó pháirteach, nuair nach mbaineann siad le cúrsaí trasteorainn. Téann sé seo i bhfeidhm ar an méid a leanas:

Rialacha ar chuideachtaí príobháideacha faoi dhliteanas teoranta aonbhaill (an Dara Treoir Déag) ag simpliú reachtaíochta agus bearta eile, ag iarraidh solúbthacht níos fairsinge a thabhairt do Bhallstáit i gcumaisc agus aonaid, trí:

  • fhreagrachtaí stiúrthóirí a shimpliú maidir le soláthar sonraí airgeadais faoi leith;
  • fháil réidh le riachtanas de fhaomhadh chruinniú ginearálta, ach ag cosaint creidiúnaithe ag an am ceanna. Leasaíonn Treoir 2006/68/EC reachtaíocht sa réimse seo.

D'fhéadfaí go mbainfear feidhm as an seirbhís clárúcháin shimplí Clár Gnó Eorpach (EBR) in ionad an dualgas eolas áirithe a fhoilsiú in irisí náisiúnta i gcomhlíonadh leis an gCéad Treoir maidir le Dlí na gCuideachtaí, agus d'fheadfaí rialacha maidir le tiontú deimhnithe a shimpliú chomh maith. Déanfar athbhreithniú ar rialacha maidir le hoifig chláraithe cuideachta chomh maith faoin Reacht um Chuideachta Eorpach.

Cuntasaíocht agus iniúchóireacht d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide

Rinneadh athbhreithniú ar threoracha Eorpacha maidir le cuntasaíocht i 2013 chun costais neamhriachtanacha agus dhíréireacha a bhaineann le hullmhú eolas airgeadais a theorannú. Is é an toradh ná an Treoir Cuntasaíochta nua 2013/34/EU a cuirfear i bhfeidhm roimh lár 2015, a thugann critéir nua isteach chun micreaghnóthaí, gnóthaí beaga, meánghnóthaí agus gnóthaí móra a shainmhíniú agus laghdaíonn sé an méid eolais a gcaithfidh micrifhiontair agus fiontair bheaga a sholáthar chun riachtanais a chomhlíonadh.

Cúlra

Tosaithe ag an gCoimisiún i 2006, d'aithin an clár simplithe nuachóirithe agus a clár gníomhachtaí i ndiaidh an Comhairle Eorpach an 8 agus 9 Márta 2007 dlí na gcuideachtaí, cuntasaíocht agus iniúchóireacht mar phríomhréimsí.

ACHTANNA GAOLMHARA

Achoimre Nollaig 2007 maidir le freagairt don teachtaireacht ón gCoimisiúin maidir le timpeallacht ghnó shimplithe i réimsí dhlí na gcuideachtaí, cuntasaíochtaagus iniúchóireachta (COM(2007) 394) (pdf). D'iarr an Chomhairle ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar na freagraí agus más gá, tograí nua a chur isteach. Is léir go bhfuil fabhar soiléir ann i dtreo freagra bainteach le simpliú a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann cheana (an dara moladh ón gCoimisiún ina Theachtaireacht).

Nuashonrú is déanaí: 03.06.2014

Top